https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Wingene gaat volop verder voor 100 procent energiezuinige verlichting

© foto Nele
© foto Nele
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad van maandag 28 juni vroeg gemeenteraadslid Nick Schotte zich af hoe de stand van zaken is over de verledding van de openbare verlichting in onze gemeente.

“Als gemeente engageren we ons door de ondertekening van het Burgermeestersconvenant om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens veertig procent te verminderen”, weet gemeenteraadslid Nick Schotte (CD&V). Eén van de maatregelen hierbij aansluit is het ombouwen van het openbaar verlichtingsnet naar ultrazuinige ledverlichting. In samenwerking met Fluvius werden er in de laatste jaren al een heel aantal armaturen vervangen. Voor dit jaar stonden er nog eens 300 vervangingen op de planning. Nu zijn we halverwege het jaar en ik stel hierbij graag enkele vragen over de huidige stand van zaken.”

17 straten aan de beurt

Hedwig Kerckhove die schepen van Openbare Werken is legt uit: “Eind verleden jaar bestond 12,65 procent van ons verlichtingspark uit ledarmaturen, dit zijn ongeveer 385 armaturen van de 3.060 lichtpunten. Op basis van deze gegevens zitten we op schema om in 2030 het grondgebied volledig te verledden.”

“De verdere uitrol zal wat vertraging oplopen door het tekort aan chips, iets waar de auto-industrie ook mee worstelt. Fluvius start de werken voor 2021 in de zomer voor 17 straten in onze gemeente. Als gemeente maken we de keuze om de straten waar de verlichting continue blijft branden het eerst aan te pakken. Onze gemeente zit momenteel op het Vlaams gemiddelde zit met een gemiddelde omschakeling van 30 procent.”

Daling in verbruik

Brecht Warnez schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid geeft uitleg over de kostprijs en de verwachte effecten. “De investering voor de ombouw tot 2030 is geraamd op 2.595.000 euro en met het instappen op het aanbod Licht-als-Dienst van Fluvius, waarbij de gemeente een cashvoordeel ontvangt, wordt dit met ongeveer 25 procent teruggebracht tot 2.042.000 euro. Hiervan moet nog de ontvangen som van 301.000 euro voor de overname vanaf. De netto kostprijs van het vervangen van de openbare verlichting is dus 1,7 miljoen euro.”

“Als we vergelijkingen maken over het verbruik dan zien we in het jaar 2015 een energieverbruik van 1.024 MWH en een uitstoot van 238 ton CO2. In het jaar 2020 is het aantal verlichtingspunten met 10 procent gestegen. De toename is het gevolg van de nieuwe verkavelingen of het opnieuw inrichten van wegen. Toch is er dankzij de verledding een daling naar 987 MWH of 229 CO2, dus een daling van 17 ton CO2 in vijf jaar tijd. In 2030 is bij de volledige verledding een halvering van het elektriciteitsverbruik en uitstoot voorspeld.”

(Nele Sabbe)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.