Voormalige gemeentehuis Vleteren verkocht aan bouwbedrijf

© RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Bouwfirma Degrande Invest uit Wingene kocht het voormalige gemeentehuis in de Kasteelstraat in Oostvleteren. Na het doorlopen van de verkoopsprocedure via Covast en ontvangst van het PV van de deurwaarder betreffende de tweede biedingsronde, afgesloten op 21 januari, besliste het schepencollege tot toewijzing van de verkoop van het voormalige gemeentehuis. Niet minder dan veertien immokantoren werkten mee aan de procedure via Covast.

Het hoogste regelmatige uitgebracht bod bedroeg 301.150 euro. De schattingsprijs (minimale verkoopprijs) was bepaald op 275.000 euro. De verkoop werd toegewezen aan de Bouwfirma Degrande Invest uit Wingene. “De opbrengst is zuiver voor onze gemeente, alle kosten worden betaald door de kopers. Wat die mensen met het gebouw van plan zijn, weten we niet. Eventueel komen er woningen. We zullen die kopers eens uitnodigen voor een gesprek met het schepencollege”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Renovatie te duur

Een paar jaar geleden waren er nog plannen om de hele site te renoveren. Maar na een grondige studie bleken de kosten hiervoor, vooral naar isolatie en elektriciteit toe, veel te hoog. Dan besloot men maar om een stuk bij te bouwen aan het ontmoetingscentrum De Sceure, en daar alle gemeentediensten onder te brengen.

Momenteel wordt de openbare verlichting overgeschakeld op ledverlichting. “Binnen een paar jaar moet de hele gemeente verlicht worden met led, en dan zal ’s nachts overal het licht steeds blijven branden. Maar dan wel gedimd. Het verschil zal echter nauwelijks merkbaar zijn”, vertelde schepen Bram Coppein (LVP).

In 2016 vond op de terreinen van het woonproject Hendrik Deberghstrat, langs de Woestenstraat, een grootschalig archeologisch onderzoek plaats. De oudste grondsporen dateren uit de Midden Bronstijd. Uit die periode zijn twee kuilen herkend, waarin zich aardewerk bevond. Vanaf de Vroege IJzertijd (400 tot 200 voor Christus) zijn (vage) bewoningssporen geregistreerd. “We hebben erg veel betaald, om uiteindelijk een aarden pot en schaal te krijgen”, zei de burgemeester eerder cynisch.

Vorig jaar werd beslist de kost voor de burger voor de afkoppeling van afval- en hemelwater (aansluiting riolering) vast te leggen op 1.750 euro. Na overleg met De Watergroep moest dit reglement aangepast worden. De aansluitprijs is ondertussen geïndexeerd naar 1.869 euro. De gemeente wil zoveel mogelijk zelf de niet-gestandaardiseerde aansluitingen op maat voor zich nemen, omdat dit goedkoper zal uitkomen.

Publiek bij gemeenteraad

Marie-Anne Verlende (LVP) was verontschuldigd. De eerstkomende gemeenteraad heeft plaats op woensdag 30 maart om 19.30 uur, en is weer toegankelijk voor het publiek. Op zondag 15 mei wordt het grote publiek uitgenodigd voor de officiële opening van De Sceure in Oostvleteren, waar nu alle gemeentelijke diensten, de bib, de politie, de muziekschool en dergelijke een onderkomen hebben.

(AH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.