Stad Roeselare overweegt geen toeristenbelasting

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

De stad Roeselare juicht alle mogelijkheden van overnachten toe, dus ook Airbnb. Het verruimt het aanbod. Daarom ook dat een toeristenbelasting voor aanbieders momenteel niet aan de orde is.

Dieter Carron (N-VA) polste naar het wettelijk kader in Roeselare van Airbnb. “Een korte zoektocht op de website van Airbnb.be toont dat er op de dag van het indienen van mijn vraag 29 woningen, appartementen of kamers aangeboden worden”, stelt Dieter. “Er zijn enkele steden, zoals Gent en Brugge, die extra regels opleggen om de krappe woningmarkt te beschermen en een vakantiewoningstop invoeren in het stadscentrum. Airbnb draait vooral op particuliere huiseigenaars en zijn concurrentie voor de hotelsector.”

Attesten

“Er zijn heel wat wettelijke verplichtingen als je een woning of appartement via Airbnb wilt verhuren. Zo moet de verhuurder een brandveiligheidsattest ondertekend door de brandweer kunnen voorleggen, is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht en volgens het Vlaamse Logiesdecreet moet ieder Airbnb-accommodatie aangemeld zijn bij Toerisme Vlaanderen. In Brugge worden controles uitgevoerd op illegale vakantiewoningen en met resultaat.”

“Wat is de visie van de stad over verhuur van kamers of volledige woningen door particuliere verhuurders op huurplatforms zoals Airbnb in Roeselare? Wordt er actief gecontroleerd op de wettelijke verplichtingen bij verhuurders? Wordt er nagedacht over een toeristenbelasting voor Roeselare?”

“Sinds 2022 zet de stad extra in op ‘Roeselare als toeristische bestemming”, antwoordt Matthijs Samyn, schepen van Toerisme. “Daarbij wil de Stad zich onder andere richten op het (24u-) verblijfstoerisme. Ook het zakentoerisme zit in Roeselare in de lift. Momenteel is de logiessector in de stad nog niet uitgebreid genoeg om de diversiteit aan verwachtingen van een bezoeker te kunnen ondervangen. De lokale ondernemers die nieuwe logies openen in de stad helpen het aanbod in de logiessector te verruimen. We zijn die ondernemers op dit moment dus eerder genegen, gezien het beperkte logiesaanbod.”

Logies hebben positief effect

“Een welvarende logiessector heeft onmiskenbaar een positief effect op het toerisme en de lokale economie. Het invoeren van een toeristenbelasting kan de drempel voor de bezoeker verhogen om voor Roeselare als toeristische bestemming te kiezen.”

“Elke vorm van logies moet volgens het logiesdecreet verplicht worden aangemeld bij Toerisme Vlaanderen. Daarmee verklaart de logiesverstrekker te beantwoorden aan de verplichte basisnormen en algemene uitbatingsvoorwaarden. Daarnaast kan men ook een vrijwillige erkenning aanvragen. Toerisme Vlaanderen bezoekt steeds alle logies die een erkenningsaanvraag indienen. Aangemelde logies worden slechts steekproefsgewijs gecontroleerd. Gezien dit opgenomen wordt door Toerisme Vlaanderen voert de Stad geen bijkomende controles uit.”

“Vanuit de Stad promoten we daarom ook enkel de erkende logies gezien we hier de zekerheid hebben dat deze gecontroleerd zijn en aan de wettelijke verplichtingen voldoen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.