https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Schepencollege Langemark-Poelkapelle blijft verdeeld over bevoegdheid personeel

Het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle.©pco
Het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle.©pco
Redactie KW

De jongste digitale gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle startte door technische problemen aarzelend, maar dat is klein bier in vergelijking met de temperatuur binnen het schepencollege. De bevoegdheid personeel blijft voor beroering zorgen.

Net voor Nieuwjaar maakte schepen Dominique Cool (N-VA) bekend dat hij niet langer de bevoegdheid personeel voor zijn rekening wou nemen. Op de eerste gemeenteraad na die bekendmaking wou oppositielid Laurent Hoornaert (Tope8920) de onderste steen van deze kwestie bovenhalen. “Hier wordt zeer licht over gegaan. Het is mogelijk de bron van een diep conflict”, stelde Hoornaert.

Eerder was bekend geraakt dat CD&V had voorgesteld om de bevoegdheid personeel bij de eigen fractie van N-VA te houden, maar daar ging N-VA niet op in. “Uit verantwoordelijkheidszin heb ik personeel op mij opgenomen”, reageert burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). “Dat is eigenlijk niet houdbaar in combinatie met mijn vele andere opdrachten. Daarom heb ik voorgesteld aan Dominique om waterbeheer- en droogtebestrijding van mij over te nemen. Dat sluit aan bij zijn nieuwe bevoegdheid van landbouw. Daarop heb ik nog geen reactie gekregen. Ik had een telefonische melding gekregen van een vakbond namens een personeelslid die niet betrokken wilde worden in politieke acties. Ik heb dat allemaal gemeld aan Dominique. Ik werk ondertussen 14 jaar samen met het managementteam (MAT). Ik ben altijd tevreden geweest en zal nu niet plots beweren dat ik ontevreden ben. Ik zal hen blijven steunen”, zei Vanbelleghem.

Niet gegund

Laurent Hoornaert bleef op zijn honger zitten en hengelde naar oorzaken. “In een organisatie van 200 mensen is het logisch dat bepaalde mensen minder of niet akkoord zijn met afspraken”, vervolgt de burgemeester. “We kunnen niet telkens wanneer één iemand een vraag heeft alles gaan omgooien omwille van het individu. We gaan een externe persoon aanstellen om te kijken wat er fout loopt. Dat zou kunnen resulteren in een verfijning van de afsprakennota.”

“We hebben gereageerd op Facebook om mogelijke cowboyverhalen de kop in te drukken”, kwam Dominique Cool (N-VA) op het einde van het debat tussen. “We wilden wegen op het personeelsbeleid. Er was syndicaal overleg geweest zonder dat we van de inhoud van het gesprek iets mochten weten. Ik had niet het gevoel dat het mij gegund werd. We werden niet gesteund. Na twee jaar kregen we een bundel van twintig bladzijden met wat we allemaal niet mogen doen. We zullen verder blijven inzoomen op de organisatie.”

Laurent Hoornaert besloot dat twee visies op personeelsbeleid niet kan leiden tot werkvreugde. “Het personeel is de dupe.”

Landbouw

Robert Barthier (N-VA) vroeg nadien hoe de administratie verder opgevolgd zal worden nu de bevoegde ambtenaar voor landbouw tijdelijk verlof zonder wedde opneemt. Burgemeester Vanbelleghem vond dat een eigenaardige vraag, aangezien partijgenoot Dominique Cool fungeert als schepen van Landbouw. “Er is altijd iemand geweest als gezicht van landbouw, als onderdeel van de dienst wonen. Maar haar jobinhoud werd ook afgebouwd. Verkeersreglementen zijn doorgeschoven naar het secretariaat en de communicatie voor lokale economie is verhuisd naar de dienst toerisme. Bovendien is het werk van de schattingscommissie verminderd door een systeem van het verzekeren van teelten.”

“CD&V is akkoord gegaan met de uitbreiding van de dienst ruimtelijke ordening, met de vraag om uitbreiding van de dienst communicatie en voor externe aanwerving van iemand met expertise landbouw. Dit waren telkens vragen uit de N-VA-fractie met een totale personeelsimpact van plus 1,8 voltijdse equivalent (VTE). Het MAT kan dat ingevuld krijgen met een personeelsstijging van 0.4 VTE. Als we meer diensten willen verlenen, moeten we daar ook de middelen voor willen voorzien”, besloot de burgemeester.

Volgens schepen Cool heeft de administratie geen interesse in de materie landbouw. “Eerst werd er intern een vacature opengesteld, maar zonder resultaat. Om extern een gepast profiel te zoeken, was geen eensgezindheid binnen het college. Dat is weinig collegiaal”, meende schepen Cool. N-VA wil dat de totale personeelskost niet stijgt, voor CD&V kan dat als er dan meer personeelsmiddelen vrijgemaakt worden. Dominique Cool spreekt van chantage tegenover landbouw en communicatie. Hij wenst dat CD&V een gedegen oplossing aanreikt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten