Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Sport en Recreatie Keiem’ in opmaak

Op de foto vlnr schepen Marc Deprez, schepen Greet Dever, gemeenteraadslid Gaby Verstraete en Niels Gheyle ruimtelijk planner van Adoplan © AC
Annie Callewaert
Annie Callewaert Medewerker KW

Het schepencollege keurde onlangs de start- en procesnota van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sport en Recreatie Keiem’ goed. Bij de opmaak van dit plan wordt onder andere gezocht naar een geschikte locatie voor het toekomstige voetbalterrein in Keiem.

In het RUP Sport en Recreatie Keiem worden verschillende pistes naar voor geschoven voor de toekomstige ligging van het voetbalterrein in Keiem en mogelijk extra recreatief aanbod. Het bestaande voetbalterrein heeft een zonevreemde ligging, en kan daarom op termijn niet op dezelfde locatie blijven. De bevolking kon op maandag 13 juni in OC De Kring, de voorstellen voor een nieuwe plaats voor het voetbalterrein gaan inzien.

In een paar infopanelen werden de verschillende voorstellen duidelijk gemaakt. Met post-its konden de inwoners van Keiem, bij de verschillende plaatsen hun opmerkingen weergeven. Tussen 18 en 20 uur kwamen een 70-tal mensen naar de info.

Schepen Marc Deprez gaf ondertussen antwoord op de vragen die gesteld werden. Heel wat mensen blijken voorstander te zijn van het behoud van het huidige voetbalterrein met toch de overweging dat het aan de Oostendebaan ligt waar de jongeren met de fiets deze gevaarlijke weg moeten dwarsen. De overige voorgestelde plaatsen botsten vooral op tegenstand van de omwonende die de komst van een voetbalterrein niet zo zien zitten: men vreest geluidsoverlast, hinder van felle lichten, overlast van verkeer dat van en naar het terrein gaat vooral als men bedenkt dat daar een parkeerterrein voor meer dan 100 wagens bij zal komen.

Daarnaast wordt in de plannen gesproken over een recreatiezone, waarbij de buren toch ook wel bedenkingen hebben : een paddelveld dat tot 22 uur open is en een constant getok met zich brengt zien ze echt niet zitten. Ook bij de ligging van het nieuwe terrein waarbij de bezoekers door een woonwijk moeten rijden is onaanvaardbaar: de wijk is niet voorzien op veel verkeer.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.