Pieter Callens zal vader Karlos dan toch niet opvolgen als burgemeester van Ardooie

Pieter Callens: “Interesse voor publiek kreeg ik met paplepel binnen.” (foto JCR)
Pieter Callens: “Interesse voor publiek kreeg ik met paplepel binnen.” (foto JCR)
Redactie KW

Pieter Callens, OCMW-raadslid en zoon van burgemeester Karlos, verhuisde met zijn gezin naar Heuvelland. Niets bijzonders, ware het niet dat alle leden van de Groep 82 al akkoord waren dat Pieter zijn vader zou opvolgen in de gemeenteraad als hij zijn huidig mandaat niet zou uitdoen… Bovendien zou hij dan ook kandidaat-burgemeester zijn.

Pieter Callens (40) en zijn vrouw Gwendoline Supply (41) woonden in de Blekerijstraat in Ardooie, maar zijn ondertussen al verhuisd naar Heuvelland. Ze hebben 2 kinderen: Albéric (10) en Célestine (8). Gwendoline is zelfstandig advocaat in de Stationsstraat in Ardooie en haar kantoor blijft ook daar. Pieter werkt als advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Eubelius en is gespecialiseerd in handelsrecht met een specifieke focus op intellectuele eigendomsrechten, IT en distributie.

Wanneer kwam je in de politiek?

Pieter Callens: “Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Ik was toen 26 jaar en behaalde vanop de 19de plaats 939 stemmen, wat toen het derde hoogste aantal voorkeurstemmen was. Groep 82 behaalde toen 14 zetels (nu zijn er dat 16). Omdat mijn vader burgemeester was kon ik wettelijk geen schepen of gemeenteraadslid zijn. Ik werd OCMW-voorzitter. Politiek een ideale leerschool voor mij.”

Stapte je in de politiek op vraag van jouw vader?

“Mijn pa zei altijd en ook nu nog: je moet doen wat je graag doet. En dat deed hij zelf ook altijd. Graag onder de mensen zijn en iets doen voor hun algemeen welzijn… De interesse voor de politiek kreeg ik wel met de paplepel ingegeven. Toen mijn pa in 1988 voor de eerste keer burgemeester werd, was ik 8 jaar. Ik herinner mij nog levendig die mensenmassa die hem op weg van café ’t Motje naar café ‘De Veekoopman’ stond op te wachten.”

“Ik had ambitie om vader op te volgen, maar job maakte dat onmogelijk”

Was dat nooit een probleem dat je geen gemeenteraadslid kon worden zolang je pa dat was?

“Ik wist dat vóór ik aan gemeentepolitiek begon. Ik vond het alleen spijtig dat ik in 2012 geen OCMW-voorzitter meer kon zijn omdat sinds dat jaar de OCMW-voorzitter ook schepen moest zijn en dus ook gemeenteraadslid. Het OCMW was steeds mijn ding. Mensen denken vaak dat het alleen om mensen met financiële problemen gaat, maar het gaat om meer dan dat, bijvoorbeeld ook over seniorenbeleid. Ik heb nog goede herinneringen aan de uitbreiding van nieuwe seniorenwoningen in de Oude Lichterveldestraat en de Koning Albertstraat.”

Hoe sta je tegenover de manier waarop je vader aan politiek doet?

“Ik sta achter het algemeen beleid van mijn vader met de Groep 82. De gemeente mag trouwens trots zijn op een bestuur dat er al meer dan 30 jaar in slaagt om de belastingen laag te houden. Groep 82 (en dus ook mijn vader) is erin geslaagd om zonder schulden mooie zaken te realiseren als de mooie sportinfrastructuur, de groene Waterbek en de mooie gemeentekernen van Ardooie en Koolskamp. En een rijk verenigingsleven. Ik ben geen kopie van mijn vader. Ik ben iets diplomatischer, maar over de grote lijnen zijn we het meestal snel eens.”

Je werd gezien als de gedoodverfde opvolger van je vader…

“Ik had ook die ambitie, maar moest die wel combineren met mijn job. Toen ik vorig jaar vennoot werd in Eubelius, was het niet langer mogelijk om die functie met politiek te combineren. Niettemin is het met veel spijt in het hart dat ik die ambities moet opbergen. Binnen de Groep 82 was er inderdaad een akkoord dat ik de plaats van mijn vader zou innemen. Maar dat akkoord heeft niets te maken met de niet-aanduiding van Chantal Vande Vyvere als schepen. Ze kreeg onvoldoende steun van haar collega-gemeenteraadsleden wegens haar houding ten opzichte van haar collega’s en door de schending van afspraken tijdens de kiescampagne. Nadien stuurde ze heel wat onjuiste verhalen de wereld in, onder andere dat dé ‘Callens’ haar buiten wilden omdat ze veel stemmen had gehaald. Je reinste onzin! Je doet niet aan politiek in je eentje, maar met de partij. Sibylle Vanhaverbeke zal mij opvolgen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, maar moet nog aangeduid worden door de gemeenteraad. ”

Waarom Heuvelland?

“Tijdens de coronaperiode gingen we vaak wandelen en fietsen in Heuvelland en dat is de geboortestreek van mijn vrouw. En daar botsten we op een woning, waar ook de kinderen onmiddellijk verliefd op waren. Na rijp beraad hakten we samen de knoop door en verhuisden naar Heuvelland.” (Ivan Balliu)

“Beslissing van mijn zoon”

Vader en burgemeester Karlos Callens reageerde kort. “Het is aan mijn zoon en schoondochter om te beslissen waar ze liefst willen wonen. Dat hij om die reden en ook om professionele redenen de gemeentepolitiek achter zich moet laten, is niet meer dan normaal. Gemeenteraadslid Sybille Vanhaverbeke zal Pieter opvolgen maar die verkiezing moet nog gebeuren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.