Parkeerverbod in Henri Dunantstraat en duurzame oplossing voor terras ‘t Berenhuisje in Meulebeke

© BELGA
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Op de Meulebeekse gemeenteraad werden vier belangrijke punten besproken: parkeerverbod in de Henri Dunantstraat, een duurzame oplossing voor terras ‘t Berenhuisje, een regenboogzebrapad op Brugsesteenweg en de mogelijke komst van een AED-toestel aan scholen.

Parkeerverbod in Henri Dunantstraat

Er geldt voortaan een parkeerverbod in de Henri Dunantstraat in Meulebeke. De ingreep komt er omdat de gemeente klachten kreeg over hinderlijk en fout parkeren van wagens. In de straat is recent een nieuwe verkaveling aangelegd, maar nog niet alle percelen zijn bebouwd. Er komt een verbod op stilstaan en parkeren ter hoogte van de oneven huisnummers en tussen huisnummers 9 en 11. Ook aan het begin van de straat zal over een afstand van vijftien meter stilstaan en parkeren niet toegelaten zijn.

Duurzame oplossing voor terras ‘t Berenhuisje

Raadslid Mouna Belkadi (onafhankelijk) vroeg op de gemeenteraad een oplossing voor de terrastegels in de buitenspeelzone van buitenschoolse kinderopvang ’t Berenhuisje. Die komen bij hevige regen naar boven. “Het is niet alleen een onfraai beeld, maar het levert ook onveilige situaties op”, meent Mouna. “Voormalig schepen Germonprez liet in 2019 al prijzen opvragen voor alternatieven zoals kunstgras of nieuwe tegels, maar daar is toen niet op ingegaan.”

Schepen Rik Priem hekelde dat het raadslid aan foto’s kwam op een plaats waar geen onbevoegden mochten komen, maar kwam ook tot de kern van de zaak. “Ik volg deze kwestie sinds mijn aanstelling maandelijks op”, zegt hij. “Er heeft zich in die periode geen probleem voorgedaan, buiten recent één keer na hevige regen”, zegt hij. “Toen is de technische dienst ter plaatse gekomen om alles netjes te herstellen. We zien meer heil hierin dan in een duurdere investering.” Dat antwoord kon raadslid Belkadi niet bekoren. Het leidde uiteindelijk tot een felle discussie tussen oppositie en meerderheid. Uiteindelijk zei de schepen dat er wel degelijk aan een duurzame oplossing gewerkt wordt, maar welke dat is wordt nog in het midden gelaten. De schepen hintte wel op een samenwerking met privépartners in de toekomst.

Regenboogzebrapad op Brugsesteenweg

Er komt dan toch een zebrapad in Meulebeke, op het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) en de Veldbloemstraat niet ver van basisschool ’t Veld.

Oppositiepartij N-VA vroeg de voorbije jaren op de gemeenteraad al twee keer om een regenboogzebrapad te schilderen. De gemeente ging daar ook nu weer niet op in. “De kosten om zelf zo’n zebrapad aan te brengen lopen te hoog op”, zegt mobiliteitsschepen Katrien Seys (Lijst van de Burgemeester). “We hebben vorig jaar in december wel een aanvraag ingediend bij het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) om een regenboogzebrapad aan te brengen ter hoogte van de Brugsesteenweg N50 en de Veldmolenstraat. Zij stellen budget ter beschikking om in iedere gemeente op een gewestweg zo’n zebrapad te voorzien. Alleen beschikken ze nu niet over voldoende middelen uit dat fonds en moet eerst een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven worden. We wachten dus af tot zij een concrete timing vooropstellen.”

AED-toestel aan scholen?

De onafhankelijke raadsleden vragen de meerderheid om te investeren in de plaatsing van AED-toestellen aan scholen. Die organiseren momenteel zelf een inzamelactie om zo’n defibrillator te kunnen installeren.

“We vinden dat het de taak van de gemeente is om zo’n toestellen aan de schoolpoort te voorzien”, meent Bert Verdru. “Het kan levens redden, want bij een hartfalen telt elke minuut.” Schepen Anneke Dejonghe (Lijst van de Burgemeester) stipt aan dat de gemeente reeds investeerde in AED-toestellen op vijf locaties, van Ter Borcht tot het gemeentehuis. “Verder geven we de scholen jaarlijks 22.500 euro werkingsmiddelen, ondanks het feit dat het geen gemeentescholen zijn. Daarnaast loopt sinds vorig jaar ook een project waarbij we leerlingen, directie en leerkrachten leren reanimeren op school. Zij investeren overigens ook apart in een EHBO-opleiding.” De onafhankelijken menen echter dat parochies als de Paanders, Marialoop en ’t Veld nog een AED kunnen gebruiken. “En dan is de schoolpoort een ideale locatie”, klinkt het.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.