Na grondige evaluatie extra belastingen definitief geschrapt: “Gerichte keuzes en financiële meevallers liggen aan de basis”

Het gemeentebestuur van Anzegem met Davy Demets (Inzet), Yannick Ducatteeuw (Inzet), Johan Delrue (Samen Eén), burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén), Anja Desmet (Samen Eén) en Christophe Vandererven (Samen Eén). © (Foto GV)
Gerda Verbeke

Het gemeentebestuur van Anzegem kondigde na een klein jaar aan dat de gezins- en bedrijfsbelasting afgeschaft wordt. In de plaats worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing licht verhoogd. “Maar dit zal voor 90 procent van de huiseigenaars minder dan dertig euro op jaarbasis bedragen.”

Op de gemeenteraad van 14 december 2021 staat de aanpassing van het meerjarenplan op de agenda en zal het officieel gestemd worden. “Als bestuur hebben we niet alleen gerichte keuzes gemaakt en onze strategie bijgesteld waardoor er ruim 600.000 euro minder wordt uitgegeven, we hadden ook een aantal financiële meevallers in combinatie met zuinig bestuur”, stelt schepen van Financiën Johan Delrue (Samen Eén). “Zonder onze ambities los te laten in het meerjarenplan kunnen we de gezins- en bedrijfsbelasting hierdoor afschaffen.”

Deze belasting bedroeg 75 euro voor een alleenstaande, 150 euro voor een gezin en 100 euro voor elke onderneming op Anzegems grondgebied en was sinds 2020 in voege. De belasting werd één keer geïnd en bracht in totaal 961.000 euro op.

Lichte verhoging opcentiemen

Deze forfaitaire belasting wordt nu dus afgeschaft, maar tegelijkertijd worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 50 punten verhoogd: van 1.102 naar 1.152 punten. “Oorspronkelijk was er een verhoging van 110 opcentiemen voorzien, maar door enkele financiële meevallers kan dit dus teruggebracht worden naar 50”, verduidelijkt de schepen. “Zo bracht de verkoop van de gemeentelijke loods 1,15 miljoen euro meer op. Daarnaast besliste men om nog niet toe te treden tot de intergemeentelijke recyclageparken, wat ook een besparing met zich meebrengt. Uit de prognoses die ons heel recent bezorgd werden, bleek bovendien dat de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting jaarlijks gemiddeld 150.000 euro meer opbrengen dan de meest recente ramingen.”

“Het wegvallen van de gezins- en bedrijfsbelasting en de verhoging van de opcentiemen met 50 punten op de onroerende voorheffing betekent dat 90 procent van de Anzegemse huishoudens en bedrijven tussen 0 en 30 euro meer onroerende voorheffing zullen betalen, terwijl zoals gezegd het bedrag van 150 euro per gezin en 100 euro per bedrijf definitief wegvalt.”

Structureel financieel evenwicht

Met deze aanpassing van het meerjarenplan zou er in 2025 een slot-autofinancieringsmarge van 648.000 euro zijn. “Met dit structureel financieel evenwicht blijft er voldoende ruimte om te investeren en is er ook voldoende marge om eventuele tegenvallers op te vangen”, verzekert schepen Delrue.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.