N-VA blij met ongedaan maken gedeeltelijke knip Jules Lagaelaan in Roeselare

Schepen Griet Coppé aan de doorgang Jules Lagaelaan, binnenkort is verkeer er opnieuw mogelijk. (foto SB) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Vanaf 14 februari 2022 wordt de knip in de Jules Lagaelaan deels ongedaan gemaakt. Tot tevredenheid bij N-VA Roeselare, die er al een tijdje om vroegen. Al gaat het wel om een proefproject, evaluatie volgt eind volgend jaar.

Twee weken geleden raakte bekend dat de knip aan de Jules Lagaelaan deels verdwijnt. Vanaf 14 februari start er een proefproject waarbij je tijdens de daluren vanuit de Jules Lagaelaan richting Beversesteenweg kunt rijden. Siska Rommel van N-VA toonde zich tevreden, ook al omdat de partij al een tijdje ijvert om de knip op te heffen.

“Onze fractie is nooit voorstander geweest van deze knip aan het busstation die al 2013 werd ingevoerd”, aldus Siska Rommel. “Het opheffen van deze (pest-)maatregel stond in 2018 in ons verkiezingsprogramma. Collega Frederik Declercq stelde hierover meerdere keren vragen, zowel mondeling tijdens de gemeenteraad als schriftelijk. De ANPR-camera daar bracht in 1 jaar tijd meer dan 1,5 miljoen euro GAS-boetes op. Een absoluut record qua inkomsten maar een dieptepunt qua beleid. Waarom wordt deze vroegere knip wel (deels) ingetrokken en waarom gebeurt dat nu plots? Hoelang zal de testperiode duren?”

Werken Ardooisesteenweg

Schepen Griet Coppé (CD&V): “De testperiode loopt tot december 2022. Dat heeft te maken met de werken in de Ardooisesteenweg, waar eenrichtingsverkeer wordt ingericht vanaf de Carrefour. We zullen alle factoren monitoren, net zoals de luchtkwaliteit. Dit stond opgenomen in het bestuursakkoord onder artikel 130 en dit is dus de uitvoering van een politiek akkoord.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.