Meestersmolen in Vleteren krijgt grondige onderhoudsbeurt

De molen vormt nog steeds zowat het uithangbord van Vleteren. © RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De gemeenteraad van Vleteren besliste woensdagavond om diverse onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren aan de De Meestersmolen. De kosten worden geraamd op bijna 300.000 euro.

De molen werd in 1973 geschonken door toenmalig burgemeester René De Meester aan de gemeente Oostvleteren. In 2002 volgden er grote herstellingswerken na stormschade.

“De molen vormt nog steeds zowat het uithangbord van onze gemeente. Maar nu zijn er grote kosten aan. Het is onveilig om de molen momenteel nog te laten werken. De kosten voor de renovatie worden geraamd op een kleine 300.000 euro, en daar kunnen we 60 procent subsidie voor krijgen. Er wordt gerekend op een uitvoeringsperiode van 60 dagen. Het is de bedoeling dat de werken uiterlijk eind dit jaar uitgevoerd zijn”, aldus burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Het bestek en de wijze van aanbesteden werden goedgekeurd, volgens de procedure ‘vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ en bijkomend worden nog drie molenbouwers aangeschreven.

Raadslid Luc Derdaele (Vleteren Actief) drong er op aan dat er om de twee jaar een degelijke controle zou uitgevoerd worden, om in de toekomst dergelijke grote uitgaven voor herstellingen te vermijden.

Kosten voor adviezen

In zitting van 30 december 2019 keurde de gemeenteraad een aangepast retributiereglement goed voor de omgevingsvergunning.

In kader van een aanvraag omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden, vegetatiewijzigingen of kleinhandelsactiviteiten, advies brandweer of riolering) wordt tijdens de procedure adviezen ingewonnen. Voor bepaalde adviezen wordt een kost aangerekend door de adviesinstantie aan de gemeente. Het huidig retributiereglement voorziet geen doorrekening naar de aanvrager. Gezien deze kosten (meestal 150 euro) in functie staan van de inhoud van de aanvraag, is het verantwoord om deze kosten te laten vergoeden door de aanvrager.

Het voorstel tot aanpassing houdt in dat de reële kost voor het advies doorgerekend wordt aan de aanvrager van de omgevingsvergunning. Het retributiereglement werd in die zin dan ook aangevuld.

Voor de algemene vergadering van Zefier (alternatieve energievoorzieningen), waarvan de gemeente partner is, werd Patrick Gouwy (LVP) aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Klimaatdoelstellingen

Franky Pluym (Vleteren Actief) vroeg welke klimaatdoelstellingen de gemeente vooropstelt op korte termijn. Schepen Bram Coppein (LVP) antwoordde dat er momenteel wordt overgeschakeld op led-verlichting voor het hele openbare wegennet, dat er al heel wat zonnepanelen werden geïnstalleerd, en dat er nog bij komen. “Onlangs werden heel wat bomen geplant, we kijken uit naar alternatieve verwarming voor onze openbare gebouwen, de verhuis van het gemeentehuis naar De Sceure zorgde ook voor een enorme energiebesparing, we voorzien laadpalen, de verwarming van de dorpshuizen zal op afstand kunnen bediend worden, en nog dit jaar komen er deelfietsen”, aldus de schepen.

De volgende gemeenteraad heeft plaats op woensdag 27 april om 19.30 uur.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.