Meer inspanningen voor veilige scholen in Zonnebeke en Beselare

Tijdens de laatste gemeenteraad in Zonnebeke werden heel wat verkeersreglementen goedgekeurd voor een veiliger schoolomgeving bij de VBS De Biesweide in Beselare. Verder waren er interpellaties waarbij de meerderheid telkens bij zijn standpunt bleef.

Door uitbreiding van de zone 30 en aangepaste signalisatie zal het wellicht veiliger worden in de omgeving van VBS De Biesweide.© ZB
Door uitbreiding van de zone 30 en aangepaste signalisatie zal het wellicht veiliger worden in de omgeving van VBS De Biesweide.© ZB

“De Molenvoetweg in Beselare heeft een nauwe rijbaan met een smal voetpad. De straat ligt vlakbij vrije basisschool De Biesweide en wordt dus vaak gebruikt door schoolgaande kinderen”, stelde schepen van mobiliteit Koen Meersseman (#team8980). “ Om de verkeersveiligheid in deze straat voor alle weggebruikers te verhogen, stellen we voor om de snelheid in de straat te beperken tot maximum 30 kilometer per uur. Behalve in de Molenvoetweg wordt ook voorgesteld om zone 30 in te voeren aan het einde van de Warden Oom Laan/Kloosterlaan met de Oude Kortrijkstraat. Dit gebied, waar recent 11 nieuwe loten bouwgrond voorzien werden, ligt immers op het traject richting de school. Ook hier is de zone 30 nodig om alle weggebruikers zo veilig mogelijk door het verkeer te loodsen.”

Parkeerverbod

Op vraag van de directie van vrije basisschool De Biesweide worden een aantal verkeersmaatregelen ingevoerd in de nabije omgeving van de school. “Deze maatregelen moeten de veiligheid van de schoolgaande kinderen bevorderen”, verduidelijkte schepen Meersseman. “ Concreet wordt de verplichte rijrichting in de Steenmolenlaan gewijzigd en wordt er langs één zijde van de Warden Oomlaan en de Steenmolenlaan een parkeerverbod ingevoerd. Deze tijdelijke maatregel werd na enkele maanden positief geëvalueerd waardoor er nu wordt overgegaan tot de opmaak van een definitief aanvullend verkeersreglement. Daarnaast wordt in de Molenvoetweg zwaar verkeer, behalve plaatselijk, voortaan verboden.” Verder werd beslist dat voortuinen die openbaar domein zijn in sociale woonwijken, voortaan mee te verkopen bij de verkoop van sociale woningen.

Interpellaties

Heel wat interpellaties passeerden opnieuw de revue. Zo werd door de oppositie aangedrongen op het RUP Beselare –Zuid om de authenticiteit van het marktplein te bewaren, maar de meerderheid bleef bij zijn standpunt. Raadslid Luk Hoflack (Insamenspraak) gaf toe vroeger een fout te hebben begaan door destijds het RUP goed te keuren, maar zijn oproep samen met Koen Descheemaeker (N-VA) om het Beselaars marktplein te vrijwaren werd afgewezen.

Nog meer sport

In samenspraak had ook interpellaties over de bouw van het BKO, renovatie van de sporthal, de polyvalente zaal Passendale en de scholenbouw. Schepen Joachim Jonckheere (#team8980) stelde dat voor het BKO uitgekeken wordt naar een goede plaats en dat een kosten-batenanalyse werd opgestart. Volgens sport- en onderwijsschepen Jan Vandoolaeghe (#team8980) wordt de sporthal grondig energiezuinig en duurzaam gerenoveerd. De werken zouden starten in 2022-2023 en één jaar duren. “We bieden nu al veel sporten aan en willen dat zelfs nog uitbreiden. We zitten al op een maximum bezetting en zullen moeten uitbreiden. Daarom denken we om in de toekomst een vrijetijdscampus in te richten.”

Scholenbouw

Wat de scholenbouw betreft, een dossier dan al aansleept van 2015, wordt op 15 januari samengezeten met de architecten en een stappenplan vastgelegd.” Volgens schepen Ingrid Vandeputte wordt de nieuwe polyvalente zaal op de site van de oude gemeenteschool en de oude brandweerkazerne complementair met de andere accommodatie zoals jeugdlokalen en PC De Craeye. “Er komt zeker geen concurrentie. In het eerste trimester van het jaar wordt door het begeleidend bureau voor de bouw van de zaal een project opgesteld.” (NVZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.