Louis Degroote nieuwe eerste schepen voor Anzegem na afzetting partijgenoot Johan Delrue

Burgemeester Gino Devoglaere (Samen Eén) wenst kersvers eerste schepen Louis Degroote proficiat. © (Foto GV)
Gerda Verbeke

Tijdens de gemeenteraadszitting van vanavond is Louis Degroote aangesteld als nieuwe schepen van Anzegem. Hij volgt Johan Delrue (Samen Eén) op tegen wie de drieëntwintig leden tellende gemeenteraad eerder tijdens de zitting een individuele constructieve motie van wantrouwen had aangenomen.

Onder ruime publieke belangstelling werd met een meerderheid van 14 stemmen de constructieve motie van wantrouwen aangenomen. Zeven gemeenteraadsleden onthielden zich, één persoon stemde tegen en Johan Delrue die negen jaar een schepenambt bekleedde was verontschuldigd.

Louis Degroote (Samen Eén) zetelt al sinds het begin van deze legislatuur in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Vanaf nu treedt hij ook toe tot het college van de gemeente en het vast bureau van het OCMW.

Hij neemt in de rangorde de plaats van eerste schepen in en wordt bevoegd voor financiën, patrimonium, onroerend erfgoed, erediensten, water en rio-P, toegevoegd aan mobiliteit en verkeer, toegevoegd aan ICT en digitalisering. Het nieuw samengestelde college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de bevoegdheidsverdeling later nog formeel .

“Het is met veel enthousiasme dat ik dit mandaat opneem. Ik kijk er naar uit om, samen met de collega’s uit de beleidsploeg, actiever te kunnen meewerken aan een mooie toekomst voor onze prachtige gemeente”, zo reageert Louis Degroote.

Zowel de burgemeester, gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet) als de oppositie namen het woord. Oppositiefractie CD&V-Eendracht bracht naar voor dat de Anzegemse meerderheidspartijen vorige week opnieuw negatief de regionale en nationale pers haalden. “Het is een primeur voor de regio”, klonk oppositielid Amandine Eeckhaut. “Een dergelijke constructieve motie van wantrouwen indienen, straalt af op de voltallige meerderheid en dit doet geen goed aan het vertrouwen in dit bestuur. Wie kan nog geloven in de kracht van een gegeven woord van deze meerderheid als nu blijkt dat politiek intern gemaakte afspraken niet nageleefd worden. Deze destijds in de pers gecommuniceerde afspraken kunnen vandaag blijkbaar maar enkel ‘onder dwang’ uitgevoerd worden. Wij waren wij niet betrokken bij de aanduiding van de uitvoerende mandatarissen en bij de gemaakte afspraken, daarom willen we ons ook niet mengen in deze discussie maar het woord wantrouwen blijft nazinderen.”

Raadslid Eddy Recour (CD&V-Eendracht) wilde aanvullend zijn persoonlijke motivering toevoegen bij de visie van zijn partij: “Gedurende de voorbije jaren heb ik de onrespectvolle, onheuse en minachtende houding moeten tolereren van schepen Johan Delrue. Ik stel vast dat een gegeven woord blijkbaar niet gehouden wordt en omwille van die redenen zal ik vandaag de motie van wantrouwen volmondig steunen.“

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.