Krijgt de Kunstacademie in Poperinge subsidies?

Schepen Loes Vandromme en burgemeester Christof Dejaegher aan de ingang van het Vroonhof. © (Foto MD)
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De stad dient een subsidiedossier in bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Met die subsidie zou de bouw van de stedelijke kunstacademie op de Vroonhofsite tot 71,5 procent gesubsidieerd kunnen worden. “Alhoewel er nog geen bouwactiviteit te zien is op de Vroonhofsite zelf, achter de schermen wordt zeer hard gewerkt om de realisatie van het goedgekeurde masterplan voor te bereiden”, zeggen burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) en schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V).

Op 28 september 2020 keurde de gemeenteraad het masterplan Vroonhofsite goed. Het plan voorziet onder andere de openlegging van de Vleterbeek en een uitgebreid bouwprogramma. In een eerste fase komt op de noordelijke helft van de site een Kunstacademie met podiumzaal en toebehoren, inclusief een ondergrondse parkeergarage. Voor die eerste fase werd 18,1 miljoen euro begroot. De grootorde van deze investering zette de stad ertoe aan om op zoek te gaan naar bovenlokale subsidies.

DBFM-programma

De Vlaamse regering lanceerde eind 2021 een nieuw investeringsprogramma, een publiek-private samenwerking rond scholenbouw. Het DBFM-programma, ofwel Design, Build, Finance en Maintain, omvat zowel het ontwerp, de bouw, de financiering als ook 30 jaar onderhoud van de nieuwe scholen. Voor het eerst kunnen ook scholen voor deeltijds kunstonderwijs aan deze oproep deelnemen.

“Poperinge dient een subsidiedossier in dat gebaseerd is op het masterplan Vroonhofsite. Daar werd de totale kostprijs voor de bouw van de academie op 11,6 miljoen euro begroot. Volgens het subsidiedossier zou dit recht geven op een subsidie van 71,5 procent ofwel 8,2 miljoen euro. De bouw van de parking en de podiumzaal komen niet in aanmerking voor deze subsidie, maar worden wellicht aan eenzelfde bouwfirma of consortium gegund, omdat de gebouwen sterk met elkaar verweven zijn”, aldus schepen Loes Vandromme.

1.000 leerlingen

AGION geeft aan de hand van verschillende selectiecriteria advies aan de Vlaamse minister van Onderwijs. Onder andere de nood aan investering, de schaalgrootte, duurzaamheid, multifunctionaliteit en financiële haalbaarheid spelen een rol. De Vlaamse regering beslist welke bouwprojecten geselecteerd worden en in welke volgorde. Er kan ook een reservelijst worden aangelegd. Naast de investeringstoelage van 71,5 procent, krijgen geselecteerde projecten binnen het deeltijds kunstonderwijs ook een onderhoudssubsidie van 90 procent gedurende 30 jaar.

“Na goedkeuring door het schepencollege diende de stad het subsidiedossier bij AGION in. Omdat het dossier een grote financiële impact heeft en de lopende legislatuur overstijgt, wordt de gemeenteraad bij de besluitvorming betrokken. Het College ziet deze stap als een uitnodiging aan de raad om unaniem voor een aanzienlijke Vlaamse subsidie te gaan. In deze budgettair zware tijden, is dit een unieke opportuniteit. Al is het uiteraard niet zeker dat de subsidie ook effectief toegewezen wordt. Mogelijk moet de stad opnieuw deelnemen aan een tweede of zelfs derde subsidieronde”, zegt de burgemeester.

De Kunstacademie heeft vier vestigingsplaatsen in het centrum van Poperinge: in het Mariaziekenhuis, op het Vroonhof, in de Freinetschool en op de Bellewijk. Samen goed voor 1.000 leerlingen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.