Schepen uit Koekelare levert bouwvergunning af en biedt meteen diensten als immomakelaar aan: “Dit is machtsmisbruik”

Schepen Jan Lievens kwam na een persbericht van Jolien Lootens zwaar onder vuur te liggen.© foto Coghe
Schepen Jan Lievens kwam na een persbericht van Jolien Lootens zwaar onder vuur te liggen.© foto Coghe
Redactie KW

Nadat raadslid Jolien Lootens (N-VA) schepen Jan Lievens (Open Vld) in een persbericht beschuldigde van machtsmisbruik zegt ze zich te zullen beraden over een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Alles draait rond een mail waarin Jan Lievens aan een bouwpromotor laat weten dat diens bouwvergunning werd goedgekeurd. Lievens, die een immokantoor runt, biedt in de mail ook zijn diensten als vastgoedmakelaar aan.

“Jan Lievens misbruikt zijn positie als schepen voor commerciële doeleinden”, meent Jolien Lootens, “Op 27 april stuurde hij amper 48 minuten na het beëindigen van het schepencollege een mail naar een bouwpromotor met de melding dat diens bouwvergunning door het college werd goedgekeurd. In de mail biedt hij ook zijn diensten als vastgoedmakelaar aan en vraagt hij zich in een persoonlijk gesprek te mogen voorstellen aan de projectontwikkelaar.”

“Machtsmisbruik”

“In zijn e-mail laat schepen Lievens niet alleen uitschijnen dat de bouwvergunning er kwam dankzij zijn toedoen, terwijl beslissingen in het college hoofdzakelijk collegiaal zijn, maar bovendien biedt hij zijn diensten als vastgoedmakelaar aan. Maakt hij hiermee verdoken duidelijk dat het verdere verloop van het dossier en/of toekomstige dossiers wel eens gunstiger zou kunnen verlopen als er met hem wordt samengewerkt ? Een politicus die zichzelf of zijn firma een bepaald voordeel toe-eigent vanuit de machtspositie die hij bekleedt, kan wijzen op financiële zelfverrijking door machtsmisbruik. De feiten doen sterk lijken dat dit hier het geval is”.

Jan Lievens dreigde aanvankelijk met een klacht wegens laster en eerroof tegen Jolien Lootens. Het raadslid zegt vorig weekend ook dreigtelefoons van partijgenoten van Jan Lievens te hebben ontvangen. Na een interpellatie op de gemeenteraad kreeg schepen Lievens de gelegenheid om zich te verdedigen. “In de persnota word ik op basis van een vrijblijvende commerciële mail onterecht beschuldigd van machtsmisbruik”, aldus Jan Lievens.

“Ik ben schepen en run een vastgoedkantoor, maar kan beide functies perfect van elkaar scheiden”

“Ik ben schepen en run een vastgoedkantoor, maar kan beide functies perfect van elkaar scheiden. Ik handel altijd als een correcte zakenman in mijn bedrijf en als een integere politicus in het schepencollege. Tot op het moment van de beslissing van het schepencollege heb ik geen contact gehad met de vastgoedontwikkelaar, hetgeen in het persbericht gesuggereerd wordt. Er is dus geen sprake van machtsmisbruik want ik had de zaakvoerder van de vennootschap op dat moment nog nooit ontmoet of gesproken.”

“Pas na het schepencollege heb ik mij via mail in contact gesteld om mijn vastgoeddiensten vrijblijvend aan te bieden. De bewuste mail heb ik in 1 minuut geschreven. Bij het opnieuw lezen kan ik begrijpen dat die anders geïnterpreteerd kan worden. Ik kan evenwel verzekeren dat het nooit mijn bedoeling geweest is om enige druk tegenover wie dan ook uit te oefenen. Ik zal er dan ook voor zorgen dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. De beschuldigingen hebben mij en mijn gezin diep geraakt. Ik hoop dan ook dat de gemeenteraad gelooft dat ik te goeder trouw gehandeld heb”.

Jolien Lootens leek niet onder de indruk van het pleidooi van schepen Lievens. “Ik zal me beraden om klacht in dienen bij minister van binnenlands bestuur Bart Somers”, aldus het raadslid. (BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.