Ingelmunster overweegt of dure investeringen nog kunnen doorgaan

Cultuurhuis. © gf
Patrick Depypere
Patrick Depypere Showbizzmedewerker

Op het einde van de gemeenteraad in Ingelmunster vroeg Bart Buyse namens de CD&V-oppositie hoe het gemeentebestuur in de toekomst met de gemeentelijke euro’s zal omspringen en wat ze van plan zijn met de bouw van het nieuwe Cultuurhuis, want dat zal door de stijgende kosten nu een flink stuk duurder worden. “Ga je dit project on hold zetten”, vroeg het raadslid zich af.

Burgemeester Kurt Windels (De Brug) gaf toe dat het nu moeilijke tijden zijn voor iedereen, inclusief voor de werking van de gemeente. “In het voorjaar zaten we al een eerste keer samen om de impact op de begroting en de budgetten te bekijken. Toen al besloten we om enkele projecten in de tijd te schuiven.”

Eerst cijfers, dan beslissingen

“Ik denk hierbij aan de verdere renovatie van de kerk en de opwaardering van de cultuurfabriek. De afgelopen maanden is de situatie niet afgekoeld, wel integendeel. En dat baart ons oprechte zorgen. Vorige maand kregen alle leden van het managementteam en het coördinatorenteam de opdracht om binnen en zelfs buiten hun beleidsdomein een grondige analyse te maken. Dit zowel in exploitatie als in investering.”

“Afgelopen week maakten we een roundup en bekijken we nu in spoedtempo welke maatregelen we gaan uitvoeren. Besparing en rationalisering van energie (gas en elektriciteit) is hierbij uiteraard een belangrijke toetssteen, maar niet de enige.”

“Onze financieel directeur is momenteel bezig met het verzamelen van alle mogelijke cijfers in functie van de actualisatie van het meerjarenplan en de begroting van het komende jaar. Dat er bepaalde extra maatregelen gaan moeten komen is duidelijk, maar eerst de cijfers, dan de beslissingen.”

Zes werven

“Wat betreft de grote projecten gaat het om 6 concrete werven: Park aan het water: dit is in samenwerking met de Vlaamse Waterweg die ook grotendeels instaat voor de financiering. Voor de zuidoever hebben we een subsidie binnen gehaald van het herstelfonds”

“Extra lokalen voor De Zon en energetische maatregelen in De Wingerd: ook hier hebben we ruime subsidies via Agion. Daarenboven zijn deze investeringen een absolute noodzaak wegens acuut plaatsgebrek in De Zon (volledige bezetting) en verdienen de energiemaatregelen zichzelf terug.”

“Bouw van de Lysbrug in de vorm van een fietsbrug: hier betaalt de Vlaamse Waterweg, de gemeente staat in voor de grondverwerving aan de zuidoever.”

“Vernieuwing stationsomgeving: absolute prioriteit wegens de hoogdringendheid. Het globale plaatje van het regionaal hoppinpunt dat er komt, opwaardering van de buurt en de aanpak van de befaamde bocht.”

“Bouw sporthal: overbevraging van het sportcentrum. Momenteel zijn we een subsidiedossier aan het voorbereiden waarbij we hopen om middelen van Vlaanderen binnen te halen.”

“Cultuurhuis: Ook de jeugd krijgt hierin een fuifzaal. Daarnaast biedt het cultuurhuis een alternatief op het heel regelmatig gebruik van de sporthal voor evenementen waardoor de sport moet uitwijken. Het inpassen van de bib kadert binnen de evolutie in het bibliotheekwezen, waarbij zowel het gebouw als de medewerkers multifunctioneel kunnen worden ingezet.”

Geen extra belastingen

“Dit is een keuze die we nu moeten maken. Een evaluatie van het patrimonium dringt zich daarbij op. Voor alle duidelijkheid: alle projecten zijn nog in voorbereiding en nog niet in uitvoering”, benadrukt de burgemeester.

“Het vergunningstraject duurt nog wel even. En na de toekenning van de vergunning krijgt de bouwheer wettelijk 2 jaar om de werken op te starten. Om vandaag nu al te zeggen wat we concreet gaan doen of welke grote projecten al dan niet on hold komen te staan, is het te vroeg. We willen eerst goed weten waar we staan om dan doordacht te beslissen.”

“Het gaat per slot van rekening allemaal om projecten die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente en 100% ten dienste staan van onze bevolking. Daarenboven staan ze nu al vertaald in het huidige meerjarenplan. Het moet wel duidelijk zijn dat het doorschuiven van de factuur onder de vorm van belastingverhoging geen optie is.”

Grondig bekijken

“Blind investeren neen, maar alles blind on hold zetten: ook neen. Het is nu vooral uiterst belangrijk om de zaken grondig te bekijken, alles in perspectief te zetten en om niet overhaast te beslissen. Alles is bespreekbaar, er zijn taboes, maar het principe van het goede huisvaderschap dat we al tien jaar lang hanteren is nu meer dan ooit van toepassing.”

De oppositieraadsleden van CD&V Jan Defreyne, Koen Depreiter, Filip Blanckaert én Sabine Lampaert stelden nog enkele vragen rond zijn uitleg. Ze benadrukten dat ze zeker niet tegen een Cultuurhuis zijn, maar dat zo’n dure investering grondig moet worden overwogen.

(PADI)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.