Ichtegemse CD&V-oppositie hekelt plannen om poetsdienst aan huis en klusjesdienst op te doeken

Karl Bonny, Dirk Laleman, Rik Dewanckele, Koen Pattyn en Frederik Vermeulen. © foto Coghe
Rudi Ilegems
Rudi Ilegems Medewerker KW

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van donderdag 17 november in Ichtegem protesteerde de CD&V-oppositie tegen de plannen van het schepencollege om, in het kader van de besparingen naar aanleiding van de energiecrisis, de poetsdienst aan huis en de klusjesdienst op te doeken. Bij wijze van eerste protest en steun aan het personeel heeft de CD&V-fractie de gemeenteraad later vervoegd.

“Deze beslissing werd genomen zonder enig overleg met het personeel en is een aanslag op de dienstverlening en het slag in het gezicht van het personeel”, luidde het volgens raadslid en oud-burgemeester Karl Bonny.

Buitenschoolse kinderopvang

“De poetsdienst werd meer dan 35 jaar geleden opgericht. Er zijn nu nog 13 personeelsleden in dienst en deze bedienen 113 gezinnen. Er zijn ook nog vier langdurig zieken voor wie een re-integratieproject is gestart. De klusjesdienst bestaat uit drie personeelsleden en telt zo’n 200 klanten. Daarnaast is er nog de administratieve omkadering.”

“Daarnaast stellen we vast dat ook de tarieven van de buitenschoolse kinderopvang stijgen evenals de tarieven van de vakantiewerking. Er wordt enkel bespaard op de dienstverlening en op de kap van de inwoners.”

“De energiecrisis is vermoedelijk van tijdelijke aard. Daarom is er weinig begrip om twee belangrijke diensten naar de inwoners toe definitief op te heffen terwijl de geldverslindende, niet-dringende, projecten zoals de site Bruwier en de dorpskernvernieuwing in Ichtegem voortgezet worden, met opbouw van de schuldenlast tot gevolg.”

Onderhoud openbaar domein

Ook stelt CD&V vast dat het gewone onderhoud aan wegen, voetpaden en fietspaden wordt verwaarloosd. “Ook op de werkingskosten van de eigen diensten wordt niet bespaard en is deze oefening zelfs niet gemaakt.”

“Anderzijds stellen wij vast dat de raming van de personenbelasting voor 2023 800.000 euro meer beloopt dan 2022 en er voor 2023 nog een subsidie van 174.308 euro in het kader van de energiecrisis verkregen wordt van de Vlaamse Gemeenschap, zodat al een groot stuk van de stijgende energieprijzen en de loonindexeringen wordt gecompenseerd.”

Externe partner

“Net zoals in de CD&V-gemeenten Torhout en Zedelgem heeft het schepencollege van Ichtegem beslist om de poetsdienst aan huis niet langer zelf uit te baten, maar deze over te dragen aan een externe partner die de nodige competenties ter zake heeft”, weerlegt burgemeester Lieven Cobbaert de kritiek van CD&V.

“Het thuiszorglandschap is uiteraard niet meer hetzelfde als 35 jaar geleden toen deze dienst werd opgericht. Er was toen amper bestaand aanbod vanuit de markt. Vandaag zijn er talloze thuiszorgpartners die een brede dienstverlening aanbieden bij mensen met zorgnoden, waaronder het aanbieden van poetshulp. Voorwaarde voor de overname is dat zowel het personeel als de cliënten mee worden overgenomen.”

“Bovendien willen we kijken naar een partner die kan aantonen voldoende ervaring te hebben met het aanbieden van hulp bij kwetsbare bevolkingsgroepen. Tot aan de overname blijft de dienstverlening overigens behouden.”

Loonindexering

Dat deze beslissing louter genomen wordt door de gestegen energiekosten (+ 750.000 euro) klopt volgens de meerderheid niet. “Energiekosten kunnen (hopelijk) dalen de komende jaren. Wat we echter niet kunnen terugschroeven zijn de sterk gestegen personeelskosten als gevolg van de sterk gestegen inflatie en de daarbij horende automatische loonindexering. Dat betekent voor het bestuur van Ichtegem een extra kostenplaatje van 1,2 miljoen euro, per jaar!”

“Die extra kosten worden helaas niet volledig gecompenseerd door stijgende inkomsten uit de personenbelasting, zoals CD&V suggereert. Vreemd dat CD&V jaarlijks terugkerende personeelskosten denkt te kunnen financieren met eenmalige investeringsmiddelen (Dorpshuis, Dorpskernvernieuwing). Dat is uiteraard budgettaire sciencefiction. Ik neem er bovendien akte van dat CD&V in deelgemeente Ichtegem geen dorpskernvernieuwing wil”, stelt burgemeester Lieven Cobbaert nog.

Dorpskernvernieuwing

De overname van de poetsdienst zal aldus de burgemeester een jaarlijkse besparing van bijna een half miljoen euro betekenen voor de gemeente. “Wij kiezen ervoor te besparen om het budget op orde te brengen. Deze coalitie wil immers geen belastingverhoging doorvoeren voor onze burgers die zelf al voldoende extra kosten hebben.”

“Nog ter info: vorige week woensdag werd dit voorstel besproken op de commissie Financiën en Algemeen Beleid en hebben wij alternatieve voorstellen gevraagd. Tijdens de commissie was er amper (tot geen) protest van CD&V tegen deze beslissing, noch waren er alternatieve voorstellen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.