Gouverneur vernietigt gemeenteraadsbeslissing over nieuw sportpark Sijsele wegens belangenvermenging

Op de huidige site zou een nieuw sportpark moeten komen, maar die gemeenteraadsbeslissing is dus voorlopig vernietigd. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe
Piet De Ville

Provinciegouverneur Carl Decaluwé heeft de beslissing van het College en de Gemeenteraad van Damme, waarbij goedkeuring werd gegeven aan de bouw van een nieuw sportpark, vernietigd. Reden is de deelname aan de stemming door Filip Babylon, die naast schepen ook voorzitter is van de Damse voetbalploeg die van de nieuwe infrastructuur gebruik zou maken.

Het is de oppositiefractie Damse Belangen, met raadsleden Kelly De Sutter en Caroline Debbaut, die bij de provinciegouverneur klacht indiende tegen de goedkeuring van een nieuw sportpark in de wijk ‘t Veld in Sijsele.

Het dossier van het nieuwe sportpark ligt al langer erg gevoelig omwille van de hoge kostprijs. De verwachte kostprijs zou zo’n 15 miljoen euro bedragen, quasi het dubbel van wat in de Damse meerjarenplanning werd voorzien voor dit project. Ook de andere oppositiefractie N-VA toonde zich eerder al bijzonder kritisch, ook omdat hiervoor zou samengewerkt worden met TMVW/Farys en de Stad de zeggenschap over de sportinfrastructuur zo grotendeels uit handen zou geven.

Bijgestuurd, maar oppositie bleef kritisch

De CD&V+ meerderheid, met schepen van Sport Christoph De Sutter, stuurde het dossier al enigszins bij waarbij ingespeeld werd op een aantal verzuchtingen, maar de oppositie bleef kritisch. Ook omwille van het feit dat schepen Filip Babylon deelnam aan de beraadslaging en stemming over dit dossier. Babylon is naast schepen immers ook voorzitter van voetbalploeg KFC Damme die gebruik zou gaan maken van de nieuwe infrastructuur.

Er was zeker geen sprake van een persoonlijk belang en het project gaat veel breder dan enkel de voetbalinfrastructuur – Burgemeester Joachim Coens (CD&V+)

De oppositie meent dat schepen Babylon zich had moeten terugtrekken als dit dossier aan bod kwam in het College en de Gemeenteraad omdat hij in deze niet onafhankelijk en onpartijdig kan oordelen. Omwille hiervan én omdat het project de financiële draagkracht van Damme zwaar zou overstijgen, diende de fractie Damse Belangen dus een klacht in bij de gouverneur omtrent de goedkeuring van dit project.

Onmiskenbaar een dubbele pet

En wat blijkt: de gouverneur besliste, na behandeling van het dossier door het agentschap Binnenlands Bestuur, om in te gaan op de vraag van Damse Belangen en het besluit van eerst het College (dd. 11 mei 2022) en dan de Gemeenteraad (dd. 19 mei 2022) te vernietigen. De aangebrachte grieven over het overstijgen van de financiële draagkracht werden niet weerhouden, omdat het hier gaat om een beleidskeuze die de stad autonoom kan maken, maar de argumentatie rond schepen Filip Babylon die niet onafhankelijk en onpartijdig zou kunnen oordelen in dit dossier dus wel. In de verantwoording voor de vernietiging laat de gouverneur verstaan dat schepen Babylon ter zitting ‘onmiskenbaar een dubbele pet op had, enerzijds als verkozen mandataris waarbij hij de gemeentelijke belangen dient te behartigen, anderzijds als voorzitter van de voetbalclub, aan de welke de bestreden beslissing duidelijk ten goede komt’.

Niet in beroep

Het stadsbestuur heeft nu het recht bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen deze vernietiging maar volgens burgemeester Joachim Coens (CD&V+) zal dat niet gebeuren. “Wij hebben kennis genomen van deze beslissing en zullen er niet tegen in beroep gaan; dat zou het dossier nu niet vooruit helpen”, zegt de burgemeester namens het stadsbestuur. “Natuurlijk hebben we besproken of schepen Babylon zich al dan niet zou terug trekken voor de beraadslaging en de stemming hierover, en hij heeft die mogelijkheid ook zelf ter sprake gebracht, maar uiteindelijk hebben we geoordeeld dat het in dit geval niet nodig was. Ook omdat er zeker geen sprake is van een persoonlijk belang en het project veel breder gaat dan enkel de voetbalinfrastructuur. Maar goed, als daar nu anders over geoordeeld wordt dan zullen we dat respecteren. Het dossier zal dus opnieuw voorgelegd worden maar dan zonder deelname van schepen Babylon aan de beraadslaging en stemming.” (PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.