Gemeente lanceert digitaal burgerparticipatieplatform

Buurtfeest op het speelplein Cosynmolen, een voorloper van een participatietraject waar rekening werd gehouden met de wensen van de buurtbewoners. (foto MVO)
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Op 8 november wordt het digitale burgerparticipatieplan ‘Wijsneuzen De Panne’ gelanceerd. Burgerparticipatie was een prioritaire beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan, want een middel en een onontbeerlijk element om de draagkracht van projecten en beslissingen te verhogen.

De naam van het platform is een knipoog naar het iconische standbeeld ‘De drie wijsneuzen’ op het strand en naar de eigenwijze wijsneus in het gemeentelogo. Het platform wil burgerparticipatie op een eenvoudige manier toegankelijk maken voor een ruime doelgroep. Via het platform zijn projecten mogelijk van alle niveaus op de participatieladder: van informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en mee beslissen tot zelfbestuur. Iedereen krijgt de kans om te participeren, dus wordt dit aangevuld met alternatieven zoals een infomarkt, bus-aan-bus bedeling of een invulformulier.

Het bestuur werkt samen met B-Part, dat ook ondersteuning biedt voor de manier van bevragen, de resultatenanalyse… Op het Wijsneuzen-platform komen enkel projecten waar een vorm van participatie is: waar er al inspraak is geweest of nog komt.

Uit zo’n 140 lopende projecten zijn er drie gekozen om mee aan te slag te gaan. Het eerste is het ‘participatietraject straatnamen’ voor het actuele project waar de wegel tussen de Veurnestraat en de Svinkxstraat een naam moet krijgen. Daarin kunnen burgers een keuze maken tussen voorstellen die zijn goedgekeurd door de Adviesraad voor Cultuur en het College van burgemeester en schepenen. Daarnaast zijn er ook locaties waar inwoners zelf suggesties kunnen indienen. Voor het project ‘Buurt-Tuin en Groene Corridor’ was er al een infomarkt en bevraging en het traject wordt verdergezet in het digitale platform. Als derde project is er het verkeersveiligheidsplan. Zodra dit op de gemeenteraad wordt voorgesteld, wordt dit ook digitaal aan de burgers toegelicht en kunnen ze er feedback geven.

Informatiemarkt

Nog voor de opstart van de drie andere participatieprojecten dient zich het pilootproject Garzebekeveld aan rond de herinrichting van de Garzebekeveldstraat en de omliggende straten. Op een infomarkt op 8 november zullen de verschillende scenario’s worden toegelicht en kunnen inwoners hun vragen, opmerkingen en bezorgdheden uiten. De feedback wordt digitaal gepubliceerd en tot twee weken na de infomarkt kan je nog input even via het Wijsneuzenplatform.

Nicolas Luyssen, schepen van ICT & digitaliseren: “Met een digitaal platform willen we meer inwoners en verblijvers bereiken, aanvullend op ‘offline’ infomomenten. Daarnaast laat het hen ook toe het project – of hun bijdrage – te delen op sociale media. Zo verspreiden we de boodschap van participatie online op een positieve manier.”

Info: www.depanne.be/wijsneuzen

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.