Gemeente Ichtegem stoot poetsdienst af en hervormt klusjesdienst

Schepen Jan Bekaert aan de Jeugdsite. © RI
Rudi Ilegems
Rudi Ilegems Medewerker KW

Naar jaarlijkse gewoonte werd tijdens de laatste gemeenteraad van het kalenderjaar de kastoestand van naderbij bekeken. Deze keer verliep de opdracht om de meerjarenbegroting op orde te houden anders dan de voorgaande jaren. Eerst de coronacrisis en daarna het begin van de oorlog in Oekraïne hebben een zware impact op de gemeentelijke begroting. Bepaalde investeringsprojecten worden gespreid in de tijd, de poetsdienst wordt afgestoten en de klusjesdienst hervormd.

“Net zoals alle andere steden en gemeenten staat onze financiële toestand inderdaad onder druk”, legt schepen Jan Bekaert uit. “Met de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande economische gevolgen zijn de prijzen van de grondstoffen de lucht in gegaan. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen nog eens met 15 à 25 % doen stijgen, maar ook de energieprijzen stegen spectaculair met een hoge inflatie tot gevolg. Die inflatie heeft onze personeelskosten doen exploderen.”

Indexeringen

In 2022 werd maar liefst vijf keer een wedde-indexering van twee procent voor het gemeentepersoneel doorgevoerd. “In 2023 verwacht het Planbureau daarenboven nog eens drie wedde-indexeringen. De komende drie jaar zou dat een extra uitgave van 3,5 miljoen euro betekenen. Daarenboven moeten we ook rekening houden met een stijgende bijdrage voor de politiezone en de brandweer. Ook daar maken personeelskosten het grootste deel van de uitgaven uit”, somt schepen Jan Bekaert op.

Daarnaast is er de stijging van de energie- en andere kosten. Elektriciteit en gas werden fors duurder, samen met de toegenomen brandstofprijzen stegen de energiekosten met ruim 700.000 euro, dat is een verdubbeling van wat oorspronkelijk gebudgetteerd stond.

“Dankzij deze ingrepen blijft onze financiële balans positief”

“En dan spreek ik nog niet over de duurder wordende lopende projecten, zoals de gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek, de Bengelberg, de pompentoren en de Jeugdsite om er maar een paar te noemen. Samengevat, als we de optelsom maken van alle duurder geworden exploitatie- en investeringskosten, zien we, zonder ingrepen, een extra uitgave van ruim 6 miljoen euro op het einde van deze legislatuur.”

“Om de exploitatie- en investeringsuitgaven onder controle te houden hebben we intern wat ik zou durven noemen een kerntakendebat gevoerd. Zo zijn we tot de conclusie gekomen dat de poetsdienst en de klusjesdienst, in de huidige vorm, niet meer tot de kerntaken van de gemeente behoren. De poetsdienst kan de vraag eigenlijk niet volgen en er zijn op de privémarkt voldoende en waarschijnlijk goedkopere alternatieven. De poetsdienst zal dus afgestoten worden en het takenpakket van de klusjesdienst wordt veranderd. Zo zal die voortaan ingezet worden voor het onderhoud van de eigen infrastructuur. Daarenboven gaan we daar, door een natuurlijke afvloeiing, minder personeel voor inzetten.”

Investeringen

Ook de vergoeding voor bepaalde diensten aan de bevolking wordt geïndexeerd. “Het komt erop neer dat er kostendekkend gewerkt wordt zonder evenwel afbreuk te willen doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Zo wordt de aanvraag van een identiteitskaart 5 euro duurder. Wat investeringen betreft gaan bepaalde projecten in fasen over verschillende jaren gespreid worden. Dat gaat dan over de aanleg van het containerpark, de rioleringswerken in de Gravendriesschelaan en de Bruggestraat en die van de Reiger. Dankzij deze ingrepen blijft onze financiële balans positief, zonder de gemeentebelastingen te moeten verhogen”, besluit schepen Jan Bekaert.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier