Filiep Warlop komt (opnieuw) in de gemeenteraad van Damme

Filiep Warlop (links), legt de eed af als nieuw gemeenteraadslid. © PDV
Piet De Ville
Piet De Ville Medewerker KW

Op de jongste gemeenteraad legde Filiep Warlop (53) de eed af als gemeenteraadslid voor CD&V+. Hij kan terug in de raad komen doordat er plaats vrij kwam na het ontslag van Eveline Van Quekelberghe.

De gemeenteraadszaal in het Damse stadhuis is voor Filiep geen vreemde omgeving want hij zetelde er al in de vorige legislatuur, van 2 januari 2013 tot en met 31 december 2018. “Ik heb destijds de kans gekregen van onze huidige burgemeester Joachim Coens (CD&V) toen hij me vroeg om op de lijst deel te nemen aan de verkiezingen van 2012”, vertelt Filiep.

“Wij kenden elkaar omdat onze kinderen op dezelfde school zaten en als ex-voorzitter van Wijkcomité ’t Veld vond hij waarschijnlijk wel dat ik potentieel had. Eens verkozen heb ik me vooral ingezet rond, sport, jeugd, duurzame ontwikkeling en het goed onderhoud van het openbaar domein. Het bestaande goed onderhouden is minstens even belangrijk dan het steeds lanceren van nieuwe projecten.”

Bij de vorige verkiezingen raakte Filiep niet meer rechtstreeks verkozen en dat was toch wel een ontgoocheling. “Natuurlijk vond ik dat jammer. De tijd ontbrak mij toen om veel deel te nemen aan publieke evenementen en dat heeft me blijkbaar wel parten gespeeld”, zegt Filiep Warlop. “De kiezer verlangt dat je overal aanwezig en zichtbaar bent, vaak meer dan dat je inhoudelijk werk verricht in fractie- en andere vergaderingen waar knelpunten kunnen worden aangereikt en oplossingen gezocht worden. Het blijft voor mij dus wel zo dat het publieke optreden mij minder ligt, het inhoudelijke werk des te meer.”

Nu er door het ontslag van Eveline Van Quekelberghe als schepen en gemeenteraadslid een plaatsje vrij kwam, kan Filiep als opvolger, en nadat drie mensen die hoger in de rangschikking stonden voor opvolging verzaakten, dus terug komen in de gemeenteraad. Filiep Warlop werkt als werfcoördinator bij de Vlaamse Landmaatschappij en is in die functie nu vooral bezig met de ruilverkavelingen voor de A11 autosnelweg.

Filiep woont in de Veldstraat in Sijsele, is getrouwd met Cathy Billiet en heeft vier kinderen. “Ik ben natuurlijk erg tevreden dat ik op op deze manier terug een stuk engagement voor de gemeenschap kan opnemen”, stelt Filiep.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier