Er komt geen grote jongerenbevraging in Roeselare: “We hebben nu al heel veel overleg met hen”

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Er komt geen grote jongerenbevraging om te weten wat er leeft onder de Roeselaarse jongeren. “Er zijn op vandaag al heel wat kanalen waarbij we in gesprek gaan met de jeugd in onze stad”, vertelt schepen Matthijs Samyn.

Om te weten wat er echt leeft onder de jeugd in Roeselare, wil Gerdi Casier (Vooruit) graag een bevraging organiseren. “We hebben Trax, we hebben een centrumstad, we hebben heel wat jongeren, we ambiëren een stad te zijn met aandacht voor jongeren en wat jongeren willen. Een jongerenbevraging (14 tot 25 jaar) zou ons kunnen informeren over wat jongeren verlangen of anders willen zien of willen behouden”, aldus Gerdi. “Zijn er voldoende jongerenplekken? Wat zijn de noden? Wat willen meisjes? Wat willen jongens? Kunnen we als Stad in samenwerking met de jeugddienst, De Spil, ARhus, de scholen een jongerenbevraging organiseren met als doel de stem van de jongeren helemaal in het jongerenbeleid te krijgen?”

Schepen van Jeugd Matthijs Samyn (CD&V): “In 2020 behaalden we het label kind- en jeugdvriendelijke stad. Voorafgaand aan het label is een intensief traject gelopen samen met kinderen en jongeren. Van december 2017 tot mei 2018 zijn verschillende kinderen en jongeren bevraagd aan de hand van een belevingsonderzoek. Er werd bij scholen langsgegaan, jeugdbewegingen werden betrokken, kinderopvang, … Het actieplan werd opgebouwd rond de signalen vanuit het belevingsonderzoek, vier pijlers waren prioritair: participatie, een groene en veilige omgeving, diversiteit en inzetten op talentontwikkeling.”

Samen keuzes maken

“In de periode 2019-2024 wordt er aan de slag gegaan met de verschillende pijlers. In kader van participatie gaat Stad Roeselare met kinderen en jongeren in gesprek om te weten wat er speelt in hun leefwereld. We denken samen na over de keuzes die gemaakt moeten worden en passen ze aan als dat nodig is. Via volgende projecten proberen we de noden en signalen op verschillende vlakken mee te nemen in het beleid van de stad: Speelruimtebeleidsplan: kinderen en jongeren uit het Centrum, Krottegem en Rumbeke werden betrokken. Het onderzoek gaat voornamelijk over speel- en chillruimte in een veilige omgeving.”

“Daarnaast is er een kinderraad, met pilotering in de Zilverbergschool waarbij 5 projecten zijn beslist door de kinderen zelf. Dat gaat dan om een banner voor een veilige schoolomgeving en zwerfvuil tegen te gaan, groene omgeving met plukbomen, etc. Er is de burgerbegroting waarbij we specifiek budget vrijgehouden voor kinderen en jongeren om hun projecten uit de wijk te kunnen waarmaken. Daarnaast zijn er inspraakmomenten voor de aanleg van speelpleinen en organisatie van de speelpleinwerking.”

Jeugdraad

“Daarnaast is er de jeugdraad die vijf keer per werkingsjaar samenkomt. Ook zij kunnen advies geven aan de stad over de vele beslissingen die invloed hebben op jongeren. Vanuit de jeugdraad willen ze iedere algemene vergadering een thema in de kijker plaatsen. Je ziet, de stem van onze jongeren is sterk aanwezig binnen ons beleid, dit doorheen verschillende acties en projecten die worden opgezet. Een extra bevraging zal niet gebeuren daar we het en het volste vertrouwen in onze adviesraden waar we mee samenwerken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.