Eerste spadesteek voor Droomplein in Abele

Op de foto zien we Heidi Verstraete, Tijl Heyman, Charlotte Rubrecht, Joppe Vandenaweele, Fien Haeghedooren, Sofie Vandenaweele, Fiona Vandenaweele, Lora Mille, Eveline Huysentruyt, Nore Heyman en Sep Vandenaweele.
Redactie KW

Tijdens de Poperingse gemeenteraad, die op maandag 28 februari om 20 uur weer digitaal plaatsvindt, wordt een overeenkomst voorgelegd tussen de stad en het Franse Boeschepe, met betrekking tot de ontwikkeling en het onderhoud van de Frans-Belgische ontmoetingstuin in Abele. Het bewonersplatform van Abele is al vele jaren bezig met het uitrollen van zijn ambitie om een ontmoetingsplaats te creëren in het centrum van het dorp.

De realisatie van een publiek plein in Abele kadert binnen de visie voor leefbare dorpen en is opgenomen in het Dorpenplan 2021-2025 van de stad Poperinge en het patrimoniumplan. Hierdoor krijgen de inwoners van Abele meer ruimte om samen te komen en om activiteiten te organiseren. Het plein was geconcipieerd over de landsgrens heen. De realisatie van het gedeelte langs Belgische zijde laat nog op zich wachten omdat het aan te kopen terrein al jarenlang in onverdeeldheid zit tussen de erfgenamen. In het kader van het Interreg-programma, en op initiatief van het bewonersplatform van Abele, werden de inwoners van Abele geraadpleegd over de ontwikkeling van het Droomplein of de ontmoetingstuin op het grondgebied van Boeschepe. De stad Poperinge en de gemeente Boeschepe ondersteunen dit initiatief.

Samenwerking

Op een terrein van 3.600 vierkante meter in de Rue du Cassel, op Frans grondgebied, zullen verschillende zones worden aangelegd: een picknickplaats, een gemeenschappelijke tuin, een speel- en petanqueterrein, en een natuurontdekkingsgebied. “Zowel het bewonersplatform van Abele (via fundraising) als de gemeente Boeschepe investeren in (speel)materiaal, banken, omheining, beveiliging en communicatie… terwijl Poperinge enkele werkzaamheden zal uitvoeren zoals de aanleg van het petanqueterrein”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) van Poperinge. Om dit project te kunnen realiseren en beheren werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Poperinge en Boeschepe. Deze overeenkomst regelt de ontwikkeling en de inrichting van de site, de onderhoudstaken en de betrokkenheid van het bewonersplatform en de bewoners van Abele. De overeenkomst wordt afgesloten voor 10 jaar en kan verlengd worden. Het bewonersplatform van Abele, dat ook financieel investeert in het plein, is een geassocieerde partner en wordt actief betrokken.

Haagplantdag

Op zaterdag 26 februari van 9.30 tot 12.30 uur vindt de eerste spadesteek plaats voor het Droomplein, onder de vorm van een haagplantdag. Afspraak achter de kerk op het Abeleplein. Het betreft een organisatie van het Bewonersplatform. Er wordt gevraagd een spade en laarzen mee te brengen. Er wordt drank en een tussendoortje voorzien. Meer info: abele.bewonersplatform@gmail.com, 03 74 54 00 59. (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.