Dotatie politiezone beroert gemoederen op gemeenteraad in Zulte

CD&V-raadslid Henk Heyerick was niet te spreken over de plotse agendering van de dotatie voor de politiezone. (foto a-MV)
Redactie KW

De Zultse gemeenteraad verliep voor het eerst terug via Zoom. De stijgende coronacijfers waren dan ook het eerste onofficiële agendapunt. Ondanks de hoge vaccinatiegraad in Zulte is de druk groot op de eerstelijnszorg, de scholen en buitenschoolse kinderopvang. Verder mogen fietsers bij rood licht toch rechts afslaan op enkele kruispunten, komt er een fietsenstalling bij domein De Waalmeers en was de CD&V-oppositie niet te spreken over het met hoogdringendheid agenderen van de goedkeuring van de dotatie voor de politiezone.

De gemeenteraad opende met een korte toelichting van burgemeester Simon Lagrange over de impact van de vierde coronagolf voor Zulte. “We zullen de maatregelen van hogerhand strikt opvolgen. Evenementen kunnen doorgaan, maar de mondmaskerplicht moet nageleefd worden waar dat nodig is. De kerstmarkt van Olsene is reeds afgelast en ook de nieuwjaarsreceptie zullen we moeten uitstellen.

Ondanks de hoge vaccinatiegraad van 92% in Zulte is er toch een grote druk op de eerstelijnszorg, de scholen en de buitenschoolse opvang. Er zijn momenteel enkele klassen in quarantaine en kinderopvang Snuffel is tijdelijk gesloten. Het goede nieuws is dat al 1000 65-plussers een derde vaccin hebben ontvangen.

Hommeles

Halfweg de gemeenteraad ontstond hommeles omtrent een agendapunt dat met hoogdringendheid was toegevoegd aan de raad: het goedkeuren van de dotatie voor de politiezone. Door een administratieve slordigheid was men dit punt op voorhand vergeten agenderen. Aangezien dit wel voor 8 december goedgekeurd moest worden, was uitstellen geen optie. De CD&V-oppositie reageerde verbolgen. Vooral raadslid Henk Heyerick was niet te spreken over het voorval.

“Dit gaat over een begroting van miljoenen euro’s. Enkel wie in de politieraad zetelt, heeft de kans gehad om die deftig te bekijken. Wij voelen ons gepasseerd.”

De burgemeester gaf Henk gelijk en excuseerde zich tot tweemaal toe voor het voorval. Steven Van Troys (Open Zulte) nuanceerde: “Het debat over de begroting zelf is gevoerd op de politieraad, de gemeenteraad moet die enkel goedkeuren en normaal gezien passeert dit zonder problemen.” De CD&V-fractie onthield zich uiteindelijk in de stemming over dit hoogdringende punt. “Niet omwille van de inhoud, maar door de manier waarop het aangebracht is.”

Verder besloot de gemeenteraad ook om fietsers op bepaalde kruispunten de toestemming te geven om rechtsaf te slaan bij rood licht. Het gaat over de Centrumstraat, de Kerkstraat en de Molenstraat, telkens bij het rechts afdraaien op de N43. Ten slotte bracht raadslid Lieven Lippens (CD&V) nog een extra punt op de raad: er is een tekort aan fietsenstallingen aan de Waalmeers.

Schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) was reeds op de hoogte van de problematiek. “Onze technische dienst is bezig om de ruimte tussen de kantine en de jeugdlokalen opnieuw in te richten, het is de bedoeling om daar een volwaardige fietsenstalling te plaatsen.”

(JF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.