Burgerplatform roept op om extra gezins- en bedrijfsbelasting voorlopig niet te betalen

Het actiecomité dat de extra gezins- en bedrijfsbelasting opnieuw op de agenda van de gemeenteraad wil bestaat onder meer uit v.l.n.r. Youri Devlaminck, Jean-Luc Demurie en Volkert Lapere. Ook dochter Josephine Lapere (4) is te zien op de foto. Vichtenaren André Claus en Vera Mortier passeerden toevallig al wandelend. “Al wat we extra moeten betalen is te veel”, stelt Vera Mortier. “We betalen al voldoende belastingen, zeker nu onze investering van onze pas geïnstalleerde zonnepanelen en warmtepomp afgenomen is door Vlaanderen.”© (Foto GV)
Het actiecomité dat de extra gezins- en bedrijfsbelasting opnieuw op de agenda van de gemeenteraad wil bestaat onder meer uit v.l.n.r. Youri Devlaminck, Jean-Luc Demurie en Volkert Lapere. Ook dochter Josephine Lapere (4) is te zien op de foto. Vichtenaren André Claus en Vera Mortier passeerden toevallig al wandelend. “Al wat we extra moeten betalen is te veel”, stelt Vera Mortier. “We betalen al voldoende belastingen, zeker nu onze investering van onze pas geïnstalleerde zonnepanelen en warmtepomp afgenomen is door Vlaanderen.”© (Foto GV)
Redactie KW

Deze week viel het aanslagbiljet in de brievenbus van de Anzegemse burgers met daarin de aangekondigde gezins-en bedrijfsbelasting. Sinds begin januari circuleert er een online petitie om hiertegen massaal bezwaar in te dienen. Deze werd al door een kleine 700 burgers ondertekend. De initiatiefnemers hiervan roepen de burgers op om deze forfaitaire belasting voorlopig niet te betalen en vragen het gemeentebestuur om deze belasting te herzien.

Een gemeentelijke actiegroep wil met een petitie protesteren tegen de extra gezins-en bedrijfsbelasting die in het meerjarenplan ‘Anzegem morgen’ is opgenomen. “Als we nu deze betaling niet weigeren, volgt er in juni nogmaals een aanslagbiljet voor hetzelfde bedrag. Een ‘cadeau’ dat we kunnen missen als kiespijn”, klinkt het bij de actiegroep.

Door de coronapandemie werd de eerste inning van juni 2020 verschoven naar januari 2021. De bedragen zijn 75 euro voor een alleenstaande met kinderen ten laste, 100 euro voor een alleenstaande, 150 euro voor een gezin en een extra ondernemingsbelasting van 100 euro per ondernemingsnummer.

De initiatiefnemers van de petitie en van de oproep tot herziening van deze maatregel door het gemeentebestuur, zijn Volkert Lapere en Jean-Luc Demurie. Twee bevriende Ingooigemnaars die eind vorig jaar vonden dat de gemeente te kort door de bocht ging door het schijnbaar achteloos in het leven roepen van een extra belasting. “Deze actie is politiek niet gekleurd en achter de schermen zijn er heel wat mensen die zich aansluiten bij dit burgerplatform”, aldus Volkert Lapere (34). “We zijn verontwaardigd over de manier en de disproportie van deze belasting waarbij we de non-communicatie van het gemeentebestuur aanklagen.”

“Via Facebook riepen we de burgers op om te laten weten wanneer ze het aanslagbiljet hadden ontvangen”, vertelt Jean-Luc Demurie (32). “Een aantal burgers namen als antwoord hierop een foto van de brief en zetten er een misnoegde commentaar bij. Dat het oneerlijk was dat iedereen met een ondernemingsnummer over dezelfde kam geschoren werd, dat mensen die moesten rondkomen met een klein invaliditeitspensioen uitgeperst werden, dat de gemeente boven haar stand leeft, dat het schandalig is in deze coronatijden enzoverder.”

Kortom viel er te lezen in een honderdtal reacties dat het schrijnend was dat mensen met een pensioen, laag inkomen, handicap, gezinnen, lokale (gesloten) ondernemingen allemaal eenzelfde belasting voorgeschoteld kregen.

Ook oppositiepartij CD&V deed het afgelopen jaar via raadslid Eddy Recour tot 6 keer toe een oproep in de gemeenteraad. Omwille van de coronapandemie vonden zij het ongepast om deze extra belasting door te voeren, maar vingen telkens bot.

“Anzegem behoort al tot de gemeenten met één van de hoogste personenbelastingen”, vervolgt Volkert Lapere (34). “Dat onze politici het in deze tijd noodzakelijk achten om een nieuwe belasting in te voeren met dergelijke hoge tarieven, getuigt van weinig respect voor de burger. Er worden momenteel pamfletten uitgedeeld om alle burgers te bereiken, we dienden al een klacht in bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) en de petitie loopt nog verder.”

“Onze vraag is om op de komende gemeenteraad van 11 februari deze extra gezins- en bedrijfsbelasting opnieuw op de agenda te plaatsen”, aldus Vichtenaar Youri Devlaminck (46) die als woordvoerder optreedt. “Met drie mensen van verschillende partijen gingen we al in overleg om ons standpunt duidelijk te maken, de vierde partij volgt nog. Op die manier hopen we gehoor te krijgen bij de gemeente om deze extra belasting af te schaffen of toch minstens te herbekijken.

“In eerste instantie willen we geen belastingverhoging, maar we hebben het beleid niet in handen dus kunnen we niet uitmaken of een financiële injectie noodzakelijk is. Maar zoals het bestuur over het beslissingsrecht beschikt om een extra taks in te voeren, zijn ze evenzeer gemachtigd om deze ook af te schaffen of in een andere vorm te gieten. En de vraag is waarop ze zich baseren om deze bedragen te innen. Volgens onze berekeningen komen ze met de helft van het bedrag ook aan een positieve begroting. Op de gemeenteraad moet er duidelijk gecommuniceerd worden hoeveel, hoelang, waarom en via welke rechtvaardige verdeelsleutel deze inning zal gebeuren. In de communicatie hierover in de Aktiv staat er onvoldoende uitleg hierover.”

“Belastingen moeten gekoppeld worden aan inkomsten en bezit”, vervolgt Devlaminck. “De sterkste schouders moeten de grootste lasten dragen. Enkel de burgers met een leefloon moeten niet betalen, besliste het bestuur, maar iemand alleenstaand met invalidevergoeding of een laag pensioen betaalt de volle pot. Al de klachten die nu zullen moeten behandeld worden, de reeks aanmaningen en deurwaarders die zullen moeten aangesteld worden doordat burgers niet zullen betalen, gaat de gemeente dit organiseren?”

“Gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet) liet bij het raadsbesluit van 16 december 2019 een amendement toevoegen waardoor elk jaar ging herbekeken worden of deze inning noodzakelijk was. Voor zover ik weet is dit in de commissie financiën eind 2020 niet aan bod gekomen.”

“De visie van de actiegroep is dat er eigenlijk niet goed over nagedacht werd en dat alternatieven onvoldoende aan bod zijn gekomen. Correct budgetteren en besparen waar mogelijk zodat de basis waarop deze bedragen bepaald zijn, duidelijk is. De vraag is of het dan wel nodig is om deze taks door te voeren en waarom de heffing dan niet gebeurt door de aanvullende personenbelasting (APB) een klein beetje te verhogen en/of de opcentiemen op onroerende voorheffing bij te sturen”, aldus de Vichtenaar. “We ontwikkelden een tool om gemakkelijk te berekenen aan de hand van simulaties of tot op het einde van de legislatuur de gezins- en bedrijfsbelasting aanhouden, overbodig is. Daaruit blijkt dat Anzegem na de helft van de vooropgestelde periode van 6 jaar al een begroting in evenwicht heeft.”

“Ons finaal doel is dat de huidige belastingbrief in de prullenmand verdwijnt en het gemeentebestuur de oefening volledig opnieuw doet. Daarover wensen wij als burgerplatform gehoord te worden”, besluit Lapere.

Noodzakelijke belasting om dezelfde dienstverlening te kunnen behouden

Schepen van Financiën Johan Delrue (SAMENéén) stelt dat deze belasting iets is dat al lang beslist werd. “Het is nodig om tegemoet te komen aan Fluvia, imog en andere intercommunales. Het kost ons al 4 miljoen euro en daar is nu een kleine 500.000 euro bijgekomen voor deze legislatuur. Ook de eigen loonkost die stijgt van het gemeentepersoneel door taken die erbij komen. De groendienst moet bijvoorbeeld sinds enige tijd heel wat zaken manueel doen waardoor er extra personeel moest aangeworven worden. Ook zijn er een pak zaken die op ons afgekomen zijn die heel wat meer kosten dan vroeger. Wat we wel gedaan hebben is de belastingen op publiciteit en drukwerk laten zakken.”

“Maar onze unieke dienstverlening zoals de opvang- en speelpleinwerking kosten de gemeente 400.000 euro per jaar. We kiezen ervoor om dit zo te houden. Het OCMW staat klaar om de mensen die het echt moeilijk hebben te helpen. We hebben daar extra budget voor uitgetrokken en sowieso zijn alle mensen met een leefloon vrijgesteld.”

“We hebben beslist om de APB niet te laten stijgen”, vervolgt Delrue. “Dat is dan weeral de klassieke manier van belasten. Solidariteit voor iedereen, want anders waren er burgers die een paar duizenden euro’s gingen moeten betalen en anderen amper 50 euro. We hebben gekozen voor een lineaire belasting, want de sterkste schouders dragen sowieso al de zwaarste lasten. Er is in Anzegem geen milieu- en bedrijfsbelasting, tegenover in Waregem bijvoorbeeld. Daar betaal ik voor mijn tankstation een belasting van 1100 euro en in Oudenaarde 3000 euro om een winkel open te houden. In Anzegem betaal je niets.”

“Ondertussen ben ik 8 jaar schepen van financiën en weet ik dat een juiste prognose maken niet mogelijk is. Er komen altijd zaken bij. Alleszins is dit geen coronabelasting. Het is uit noodzaak. De burger gaan we alleszins niet extra laten betalen voor alle extra corona-gelinkte kosten die niet gering zullen zijn. Wat we kunnen doen om de uitgaven van de gemeente te verlagen is personeel ontslaan, dienstverlening afbouwen zoals geen politie of kinderopvang meer. Deze belasting heeft niets met Escolys te maken, want de kost ervan zal opgevangen worden door de verkoop van het oud patrimonium.”

“De tijd dat een gemeente met negatieve cijfers mag zitten, is al lang voorbij. Alleszins als blijkt binnen twee of drie jaar dat we genoeg geïnd hebben, dan zullen we de belasting stopzetten. In december 2021 bekijken we het financieel plaatje opnieuw, maar als er burgers zijn die een glazen bol hebben, mogen ze die mij altijd eens komen tonen. Voor mij is heel deze heisa stemmingmakerij. We hadden evengoed een milieubelasting kunnen innen van 100 euro, nu is het 150 euro per gezin. Deel dat door het aantal gezinsleden en door het aantal maanden per jaar, dan kom je maar aan een tweetal euro per maand. Dat kan je moeilijk torenhoog noemen. En wat we doen is wettelijk in orde”, besluit schepen Delrue. (GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.