Bouwval in Abele wordt afgebroken en wordt ontmoetingsplein

De te slopen woning langs het Abeleplein 21. © (Foto MD)
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De stad stelde enkele jaren geleden al een plan voor om een dorpsplein met enkele nieuwe woningen in te richten aan het Abeleplein 21. De stad onderneemt nu verdere stappen en legt een intentie tot onteigening voor.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): “Pal in het centrum van Abele, recht tegenover de dorpskerk, ligt al decennialang een relatief groot stuk grond te verwilderen. Op die plaats, aan Abeleplein 21-22, staat een leegstaande en verwaarloosde woning. Enkele verwaarloosde garageboxen, een schuur en een weide met boomgaard horen daar ook bij. Het is een echte dorpskanker.”

Het stadsbestuur probeerde in de periode 2002-2004 verschillende keren om het stuk vastgoed te verwerven. De stad had toen de intentie om daar een ontmoetingscentrum te bouwen. Onderhandelingen liepen stuk en er werd een alternatieve plaats voor het centrum gezocht.

Bewonersplatform

Het bewonersplatform van Abele wil ook al lang een bijdrage leveren om het dorpsleven te versterken. De grensligging van het dorp creëert kansen, maar vormt tegelijk ook een uitdaging. Het bewonersplatform doet inspanningen om de banden met de Franse buurgemeente Boeschepe aan te halen. Een van de voorstellen van het bewonersplatform is om een openbaar plein in het centrum van Abele te realiseren. Zo’n plein komt de sociale samenhang van het dorp ten goede. Samen met de gemeentebesturen Poperinge en Boeschepe werden plannen gemaakt. Het uiteindelijke scenario was een openbaar plein met huisvesting, winkelruimte, een park en een plein dat langs beide zijden van de straat doorloopt. De ruimte voor de kerk werd vrijgehouden voor wagens en vanuit het plein moesten de zichten op het landschap opengemaakt worden. Door beide bouwvallige woningen zowel aan Franse kant (woning is inmiddels verwijderd) als aan Belgische kant (Abeleplein 21) te verwijderen ontstaat de mogelijkheid om een ruimtelijk kwalitatief en samenhangend dorpsplein te ontwikkelen, waarbij de kerk als eindpunt van het plein in de kijker staat.

Het plein is open ten opzichte van het achterliggende rurale landschap. Er werden concrete initiatieven genomen om een openbaar pleinproject te realiseren. De stad Poperinge heeft twee keer een bod gedaan om het betreffende vastgoed aan te kopen, maar zonder succes. De gemeenteraad van Poperinge nam in september 2012 zelfs het besluit om het plein de naam ‘Abeele Frontiereplein’ te geven. Latere pogingen om dit vastgoed te verwerven lukten evenmin.

Dorpenplan

Ondertussen rolde het bewonersplatform van Abele in 2020 en 2021 volop zijn ambitie uit om een ontmoetingsplaats te creëren achter en naast de kerk aan de Franse zijde in Boeschepe. De stad Poperinge wil dit initiatief mee ondersteunen. Hiermee werd het originele plan om langs beide landsgrenzen een pleinfunctie te creëren opnieuw actueel. Het ‘Dorpenplan 2021-2026 ter versterking van het dorpsleven te Poperinge’ werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 juli 2021. Dit beleidsplan vormt de basis voor de verdere ontwikkelingen van de Poperingse dorpen.

“Voor Abele is er ruimte voorzien voor een openbaar plein waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De slogan van het dorp, ‘Abele La Belle’, ondersteunt deze verwachtingen en aspiraties volledig. Gezien de noodzaak en behoefte aan openbare ruimte voor de Abelenaars wil Poperinge de realisatie van haar onderdeel van het openbaar plein langs Belgische zijde eveneens aanpakken en voltooien. Ondertussen blijft de site verder verloederen. De stad wil daarom tot onteigening overgaan. Daarom zullen we een onteigeningsprocedure opstarten. In de plaats komt dus een droomplein, met tuin en speelplein achter de kerk”, aldus nog de burgemeester.

De intentie tot onteigening werd tijdens de gemeenteraad zonder opmerkingen goedgekeurd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.