Aansluiting op het rioleringsnet in Zonnebeke wordt drie keer zo duur

Het gewezen notariaat Vandenweghe in de Berten Pilstraat grenst aan gemeenteschool De Zonnebloem. © zenon bekaert beselare foto ZB
Noël Vandewiele
Noël Vandewiele Medewerker KW

De eerste raadszitting van het jaar werd al om 10.30 uur afsloten. Dat in groot contrast met vorig jaar waarbij de zittingen uitliepen tot ver over middernacht. Hoofdpunten waren de aankoop van het notarispand en de aansluiting op het rioolstelsel.

De raadzitting begon met de eedaflegging van Christine Van Exem en Philippe Rassalle als raadslid, beiden van #Team8980, in opvolging van Sabine Vanderhaeghen en Marc Verstraete.

Voor huisaansluitingen van de rioleringen zal de Zonnebekenaar dieper in zijn geldbeugel moeten tasten. Was het vroeger 850 euro, dan wordt het nu om en bij de 2.200 euro voor een standaardaansluiting. “Vorig jaar beslisten we de om de volledige gemeentelijke riolering over te dragen aan Riopact, een samenwerkingsvorm tussen Aquafin en De Watergroep die instaat voor rioleringsbeheer. Riopact is eigenaar van de riolering maar de beslissingsbevoegdheid blijft bij de gemeente”, aldus burgemeester Dirk Sioen.(#team8980). “Daarom moeten we een retributiereglement invoeren dat de kostprijs van rioolaansluitingen regelt. De prijs bedraagt 1.861,14 euro zonder btw. Wanneer de gemeente of Riopact zelf werken willen uitvoeren aan de riolering, hoef je niks te betalen voor een eventuele (hernieuwde) aansluiting. Aanvragen gebeuren niet meer via de gemeente maar via www.riopact.be/rioolaansluiting.”

Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) sprak zijn vrees uit over de service en vond de prijs wel bijzonder hoog. “Niemand kan beter service verlenen dan onze gemeentelijke diensten. Maak toch een meldpunt op het gemeentehuis. Dat zal niet alleen makkelijker zijn voor de inwoners maar ook voor de gemeente want anders zullen jullie niet op de hoogte blijven.”

De burgemeester had oor naar de opmerkingen en beloofde alles na zes maanden te zullen evalueren

Achtergelegen gronden

De aankoop werd goedgekeurd van de notariswoning en aanhorigheden met een oppervlakte van 26 are 88 ca gelegen in de Berten Pilstraat 9 voor 750.000 euro. De site ligt in het centrum van de gemeente en grenst enerzijds aan de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem en aan de overkant van de straat ligt het kasteelpark met het memoriaal museum Passchendaele 1917, de toeristische dienst, de vrijetijdsdiensten en in de toekomst wellicht nog het lokaal dienstencentrum als de villa Zonnedaele wordt omgebouwd. De achtergelegen gronden, die mogelijks nog kunnen verkaveld worden, behoren ook al aan de gemeente.

“Het is een ideale locatie voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en de eventuele bouw van een nieuwe locatie voor de kinderopvang. Deze opportuniteit konden we niet laten voorbijgaan”, stelde schepen Ingrid Vandepitte ( # Team 8980). De uitbreiding van de school zou van start gaan in mei en in 2023 afgerond zijn. Uit de antwoorden kon opgemaakt worden dat het gebouw voor de kinderopvang verschoven wordt naar de volgende legislatuur.

Politiebegroting

Ook de bijdrage voor de politiezone werd goedgekeurd. Het bedrag dat Zonnebeke in 2022 op tafel moet leggen, bedraagt zo’n 8 procent van de totale begroting of specifiek 845.132 euro. Ten opzichte van 2021, is dit een stijging van 1,5 procent. Na Ieper, Poperinge en Wervik levert Zonnebeke de grootste bijdrage in de politiebegroting.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.