Gemeenteraad dient motie van wantrouwen in om schepen af te zetten

Gemeenteraadslid Louis Degroote (Samen Eén) die normaal gezien op de gemeenteraad de sjerp overneemt als schepen van Financiën. © foto Gemeente Anzegem
Gerda Verbeke

Op de agenda van de komende gemeenteraad 14 december staat de eedaflegging van gemeenteraadslid Louis Degroote (Samen Eén) gepland als nieuwe schepen voor Samen Eén. Partijgenoot en zittend eerste schepen Johan Delrue weigert echter zijn ontslag in te dienen, wat ingaat tegen de gemaakte afspraken in het begin van de huidige legislatuur.

Op 4 januari 2019 legden onder ruime publieke belangstelling de nieuwe schepenen de eed af tijdens de installatievergadering in CC De Stringe, waaronder huidig schepen Johan Delrue (Samen Eén). Wat de verkiezingsuitslag betreft, behaalde Degroote met 942 stemmen 13 stemmen meer dan Delrue. Binnen zijn partij werd afgesproken dat de eerste helft van de legislatuur Delrue zou zetelen, waarna Degroote zou overnemen voor de volgende drie jaar. Omdat burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) het gegeven woord wil nakomen tegenover Degroote, besliste hij in overleg met zijn partij en de coalitiepartners Inzet en N-VA Anzegem om schepen Delrue af te zetten door een ‘constructieve motie van wantrouwen’ in te dienen. Dit staat komende dinsdag vooraan op de agenda ter goedkeuring.

Einde niet aan de orde

Volgens schepen Delrue is het einde van zijn schepenambt niet aan de orde. “Uit overtuiging en uit principe weiger ik mijn ontslag zelf in te dienen”, aldus de eerste schepen. “De opvolging is ter sprake gekomen, maar officieel is hier niets van op papier gezet. Het is trouwens de burgemeester die me persoonlijk gevraagd heeft om dit schepenambt op te nemen. Het gaf hem vertrouwen dat er iemand met ervaring mee in de kersverse bestuursploeg zat. In tussentijd zijn er heel wat lopende zaken in Anzegem en zijn er verschillende belangrijke dossiers die ik behartig, zoals de site Escolys ontwikkelen tot het nieuwe gemeentepunt. Ik ben er volledig in overgeleverd en ben overtuigd dat ik met kennis van zaken een meerwaarde ben ben om dit verder op te volgen.”

Afzetting

Sinds 14 augustus 2021 trad er een nieuw Decreet Lokaal Bestuur in werking dat bepaalt dat de gemeenteraad een ‘constructieve motie van wantrouwen’ kan aannemen tegen alle leden van het college van burgemeester en schepenen. In het geval van Anzegem zal er op de komende gemeenteraad een ‘individuele constructieve motie van wantrouwen’ aangenomen worden tegen schepen Johan Delrue, die sinds negen jaar een schepenambt bekleedt in Anzegem. De procedure tot afzetting is nu lopende. Echter tot en met de dag vòòr de gemeenteraad kan Delrue uit eigen beweging zijn ontslag nog indienen en de eer aan zichzelf houden.

Voordrachtakte

Om de huidige schepen te doen schuiven, moet twee derde van iedere fractie die de motie steunt, die ondertekenen. Die meerderheid werd gevonden bij de initiatiefnemers van de coalitie: bij Samen Eén tekenden 8 van de 11 raadsleden, bij Inzet het volledige vijftal en N-VA Anzegem met één zetel tekende ook. Het document is nu in handen van de gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA) en zal pas ontvankelijk verklaard worden indien er een meerderheid gevonden wordt in de eerstvolgende gemeenteraad. Indien dit het geval is, zal de ingediende voordrachtakte behandeld worden om Louis Degroote als schepen aan te stellen. Hiervoor zal dan een meerderheid van de raadsleden haar goedkeuring moeten geven, waarvan minstens de helft van de lijst van de voorgedragen schepen.

“De opvolging is ter sprake gekomen, maar officieel is hier niets van op papier gezet”

Johan Delrue – Eerste schepen voor Samen Eén

“Ik wil alleszins niet uitweiden over de afspraken om de rust binnen onze partij te bewaren, maar kan wel stellen dat wat er verteld wordt niet juist is”, geeft Delrue aan. “De situatie is complexer dan wat er verschijnt in de media.” Als redactie vroegen we uitdrukkelijk om die complexiteit te duiden, maar daarop wilde Delrue niet ingaan. Op de vraag of hij aanwezig ging zijn op de komende gemeenteraad, kregen we een twijfelend antwoord.

Louis Degroote (31), advocaat bij advocatenkantoor Van Marcke, wenst pas te reageren na de gemeenteraad. Burgemeester Devogelaere wilde voorlopig enkel kwijt dat hij de gang van zaken betreurt, maar dat de motie van wantrouwen de enige weg is om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken binnen de partij worden nagekomen.

Interne keuken

Gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA) gaf aan dat hij de schepenwissel in de eerste plaats een interne kwestie vindt, die men binnen Samen Eén zelf moet oplossen. “De partij kreeg drie specifieke schepenambten toegewezen. De onderhandelingen rond wie en hoelang iemand als schepen aangesteld wordt, is iets dat binnen een partij gebeurt”, stelt Tack. “Zelfs als ze ieder jaar een andere schepen zouden voordragen, is dat hun zaak. Eigenlijk depanneren we met de coalitiepartijen Samen Eén door de motie in te dienen.

Voor de rust heb ik getekend, zodat het conflict geen uitstraling heeft naar de andere meerderheidspartijen.” Een anonieme brief die onze redactie ongeveer een maand geleden mocht ontvangen, wijst erop dat Delrue al langere tijd zijn been stijf hield.

Gemeente beter maken

Tack liet ook nog optekenen dat schepen Delrue voor een zachte overgang had kunnen kiezen door zelf zijn ontslag in te dienen.

Ook gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet) erkende dat wat er nu gebeurt pijnlijk is. “Eigenlijk is het gewoon een uitvoering van gemaakte afspraken binnen Samen Eén”, aldus Vaneeckhout. “Voor de rest roepen wij op met Inzet om zo snel mogelijk terug over te gaan naar de echte uitdagingen van de gemeente. Besturen gaat niet over ‘postjes’, maar wel over het nemen van beslissingen om de gemeente beter te maken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.