Gemeentebestuur aan derde aanpassing van meerjarenplan toe: “Sterke inflatie zorgt voor besparingen”

© Belga
Redactie KW

Het gemeentebestuur kwam maandag zoals verwacht niet met hoeraberichten over het budget en Meerjarenplan, dat intussen aan aanpassing nummer drie toe is. “We hebben gesnoeid in de werkingskosten, een aantal investeringen worden uitgesteld maar er komen geen ontslagen en andere projecten, zoals het nieuwe zwembad, gaan gewoon door”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

“Alle lokale besturen zijn jammer genoeg genoodzaakt de financiële broeksriem aan trekken. Ook in Bredene viel de opmaak van de derde aanpassing van het meerjarenplan moeilijk. Daar zorgden de sterk gestegen kosten op energie, materialen en lonen voor. Sommige investeringen zijn uitgesteld en de werkingskosten werden bijgesteld.” Zo opende burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) maandagochtend zijn voorstelling van het bijgespijkerde meerjarenplan.

“Bredene let al jaren op de centen en zorgt op die manier voor een gezond financieel beleid en een sluitende meerjarenplanning. Maar de verwachting dat we na de coronapandemie de draad gewoon konden oppikken, bleek onterecht. Door de onvoorziene energiecrisis en de stijgende inflatie bleek de budgetoefening dit jaar bijzonder moeilijk. We hebben vooral gesnoeid in de uitgaven. De personenbelasting en de onroerende voorheffing worden niet verhoogd en het is ook niet de bedoeling om dit de volgende jaren te doen. We beseffen dat onze inwoners het door deze economische crisis al moeilijk genoeg hebben”, aldus nog de burgemeester.

Werkingskosten dalen, laagste lonen stijgen

Alle diensten van het lokaal bestuur hebben volgens de burgemeester hun budgetten haarfijn doorgelicht en bespaard waar mogelijk. “Dat leverde ons een belangrijke verlaging van de werkingskosten op zonder in te boeten op de dienstverlening. Het gaat ook niet ten koste van het personeel. Er komen geen ontslagen. Wel integendeel, door de invoering van een nieuwe organisatiestructuur wordt volop geïnvesteerd in ons personeel en de dienstverlening. We hadden deze inspanning trouwens al voorzien nog voor de huidige crisis uitbrak. De nieuwe organisatiestructuur moet de basis vormen voor een modern management.”

“We nemen daarnaast een historische beslissing waar al lang over wordt gepraat, maar die nog nooit werd uitgevoerd: ons personeel op de laagste schaal (E) krijgt een opschaling naar een hoger niveau (D), wat voor deze mensen een substantiële verhoging van hun nettoloon zal betekenen”, legde personeelsschepen Kristof Vermeire (CD&V) uit.

Zoals bij de andere belastingen en retributies ook al het geval is, worden de belastingen voor de campings en tweedeverblijven geïndexeerd aan de reële index. Er komt ook een opsplitsing binnen de toeristische belastingen: binnen de terrein-gerelateerde logies wordt een onderscheid gemaakt tussen stacaravans en vaste constructies (uit steen/beton) en er komt ook een belasting specifiek voor hotelkamers. De bouwtaks stijgt dan weer significant voor meergezinswoningen.

Investeringen in afvalstraten

De financiële realiteit zorgt ervoor dat een aantal investeringen binnen het meerjarenplan wordt uitgesteld. De uitbreiding van het gemeentehuis komt er voorlopig niet en dat is ook het geval voor de investeringen in een nieuwe loods voor de technische dienst en het vernieuwen van strandpost 2.

“Voor andere uitgestelde investeringen hangt Bredene dan weer af van externe factoren: de heraanleg van de Noordzeestraat en de doortrekking van de Hasseltstraat hangt af van de plannen, die worden ingediend door de eigenaar van de gronden. Dat is ook het geval voor de omgevingswerken in de Noord-Edestraat en de wijk rondom het Frans Provoostplein (sociale woonwijk) waar wordt gewacht op initiatief van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)”, aldus eerste schepen Erwin Feys.

Andere investeringen blijven dan weer wel op de planning staan. Zo komen er voor het einde van de legislatuur drie afvalstraten in Bredene. “Dat is een meer dan oorspronkelijk voorzien. Deze straten moeten het mogelijk maken dat inwoners voor heel wat afvalfracties niet langer moeten wachten op de ophaling of naar het milieu- en recyclagepark moeten.”

Volgend jaar wordt de Veldstraat gemoderniseerd en krijgt ook de Buurtspoorwegstraat een nieuw wegdek. Ook de kruispunten Zeelaan/Frankrijklaan en August Plovieplein/Fritz Vinckelaan worden aangepakt. “Er wordt ook ingezet op de verfraaiing van de toeristische kernzone. In het kader van rationeel energieverbruik zijn een aantal investeringen gepland in eigen gebouwen (hoogrendementsketels in het sportcentrum en de bibliotheek, ledverlichting en extra zonnepanelen)”, geeft de burgemeester nog mee.

Woonzorgcentrum en zwembad kosten meer dan voorzien

“Voor alle geplande investeringen zullen we door de stijgende prijzen veel meer betalen dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Het woonzorgcentrum Jacky Maes is bijna klaar maar ook dit gebouw zal aanzienlijk meer kosten dan voorzien”, gaat Vandenberghe verder.

Dat zal ook het geval zijn voor het nieuwe zwembad. “Door de energiecrisis en de stijgende inflatie is de rente op leningen op korte tijd sterk gestegen, waardoor we jaarlijks meer zullen moeten betalen dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Dat is inderdaad spijtig, maar dat hadden we niet kunnen voorzien. We zetten onze plannen voor het nieuwe zwembad dan ook door want ons huidig zwembad moet in 2024 de deuren onherroepelijk sluiten.

We willen niet dat onze meer dan 1.500 schoolgaande Bredenaars hierdoor in de kou komen te staan. Het nieuwe zwembad zal daarenboven een belangrijke recreatieve hefboomfunctie hebben voor zowel onze eigen inwoners, tweedeverblijvers, lokale economie en toeristen. We gaan hierover in februari en maart onze inwoners correct informeren. De bouwvergunning voor het zwembad ligt nu bij het provinciebestuur West-Vlaanderen”, besloot burgemeester Vandenberghe.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.