Geen aanpassing van meerjarenplan in Wevelgem

Voortaan vindt de gemeenteraad plaats op donderdag, in de Kleine Porsies. © Heidi Craeynest
Redactie KW

Tijdens de voorbije gemeenteraad werd vooral de energiecrisis besproken. Wevelgem staat er niet zo slecht voor, zo blijkt. In tegenstelling tot veel andere gemeenten zijn er voorlopig geen aanpassingen van het meerjarenplan en blijft – tot nader order – het licht aan en gaat de verwarming geen graadje lager.

De Sportstraat wordt heringericht, de Zuidhoek in 2025 gesaneerd en de testopstelling in de Processieweg rond school de Gulleboom wordt definitief gemaakt.

Maar het ging dus vooral over geld in de gemeenteraad. Wat is de impact van de energiecrisis en de gestegen levensduurte op de lokale dienstverlening?

5 indexaanpassingen

Schepen van financiën Lobke Maes (CD&V) gaf een stand van zaken van het meerjarenplan. En, gezien de huidige omstandigheden, wat de aanpassingen daarvan zullen zijn.

“Er is geen twijfel over dat de begrotingsgesprekken later dit jaar boeiend worden”, begon schepen Maes. “Maar voorlopig is geen aanpassing van het meerjarenplan nodig. Het energieverbruik en de uitgaven worden gemonitord, zo kunnen we de uitgaven goed inschatten. Gelukkig konden we de gas- en elektriciteitsprijzen voor het komende half jaar vastklikken.”

De stijging van de loonkosten baart meer zorgen. “In plaats van 2 indexaanpassingen zijn er nu 5”, vervolgt de schepen. “Dat betekent 3,8 miljoen euro extra tot en met 2025. We verwachten een serieuze verhoging van de dotatie aan de politiezone. Sowieso komen er voor Wevelgem – net zoals voor vele lokale besturen –uitdagende jaren aan. Maar vele gemeentebesturen benijden ons”.

Geen graadje lager

Yves Goddeeris (sp.a) vroeg zich af of er plannen waren om zuinig om te springen met energie. Wat is de impact voor het bestuur en zijn er plannen om de inwoners te ondersteunen.

“Voorlopig zetten we de verwarming in onze gebouwen nog geen graadje lager”, antwoordt Lobke Maes. “We hebben echter niet veel speelruimte en we weten niet wat de verdere impact zal zijn van de crisis.”

“In vergelijking met 2009 besparen we al 810.000 euro per jaar, terwijl de prijzen in stijgende lijn gingen”, zegt schepen van energie Stijn Tant (CD&V). “De helft daarvan door minder elektriciteit te verbruiken. We monitoren onze gebouwen, op de publieke daken liggen zonnepanelen, 93 procent van de straatlantaarns zijn LED – bij ons is er geen sprake om ’s nachts het licht uit te doen. Verder bespaarden we 320.000 euro door besparing op gas, De rest door geen stookolie meer te gebruiken en door een efficiënter gebruik van het wagenpark.”

(Stefaan Lernout)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.