Energiefonds wordt versterkt met nieuwe acties: “Wijkteams als aanspreekpunt”

Philippe De Coene. © TV
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Stad Kortrijk wil een ‘dijk’ bouwen om zoveel mogelijk gezinnen te beschermen tegen de exuberante energieprijsstijgingen. Ze doen dit met nieuwe acties van het Kortrijks Energiefonds, dat in december 2021 gelanceerd werd. “Via de wijkteams zorgen we voor extra bekendmaking”, aldus schepen Philippe De Coene.

Eind 2021 startte Kortrijk met het Kortrijks Energiefonds om haar inwoners te beschermen tegen de nog altijd stijgende energieprijzen. Het fonds helpt mensen zowel financieel als met consumentenadvies. “Nu al, 9 maanden na de lancering, bewijst het zijn nut. 800 gezinnen worden met succes bijgestaan”, duidt schepen van Sociale Vooruitgang en Zorg Philippe De Coene (Vooruit). “Er komen nieuwe acties: extra financiële middelen om meer gezinnen vooral uit de lagere middenklasse te helpen, een tool om realistische voorschotfacturen te berekenen en de zoektocht naar en ondersteuning van vermoedelijk meer dan 1.000 gezinnen die verrassend genoeg geen gebruik maken van het sociaal tarief hoewel ze rechthebbende zijn. In Kortrijk hebben tal van gezinnen recht op het sociaal tarief. Ook mensen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, hebben minstens tijdelijk recht op sociaal tarief. Onderzoeken zeggen dat minstens 150.000 Belgen geen gebruik maken van dat sociaal tarief. Omgerekend naar Kortrijk is dat vermoedelijk iets meer dan 1.000 huishoudens.”

25 procent besparen

Een realistische voorschotfactuur en energiecontact is belangrijk. “Voorschotfacturen zijn soms ingewikkeld en weinig transparant. Leveranciers geven nauwelijks een verstaanbare uitleg, laat staan dat je ze snel aan de lijn krijgt”, gaat De Coene verder.

“We gaan onze rug krommen om zoveel mogelijk mensen te helpen” – Philippe De Coene

“We willen met een specifieke tool zelf realistische voorschotten berekenen. Een eerste systeem op basis van realistische gemiddelden staat op punt, maar we hopen, in samenwerking met een consumentenorganisatie, straks een meer geraffineerde tool uit te werken.” Daarna bekijken de experts of het huidig energiecontract nog correct is. “Ze gaan na of er een beter contract mogelijk is bij dezelfde of een andere leverancier. In augustus bedroeg de gemiddelde jaarprijs voor elektriciteit 2.155 euro voor een doorsneewoning. Op de markt was de hoogste prijs 2.409 euro, het goedkoopste commerciële contract 1.913 euro. Een verschil van 496 euro of 25 procent. Idem voor aardgas met 3.791 euro gemiddeld, maar met als hoogste prijs 4.437 euro en het goedkoopste 3.498 euro. Ook hier een verschil van 939 euro, ook 25 procent. Voor die gezinnen maakt het een wereld van verschil en dus moeten we alles op alles zetten om hen te bereiken en te helpen. We gaan onze rug krommen om zoveel mogelijk mensen te helpen.”

Infomomenten

Nieuw is ook de extra consumentenondersteuning via de wijkteams. “Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor de gezinnen. Zij worden inhoudelijk ondersteund door het Team Energie. Zij zijn de energie-experts van de Kortrijkse sociale diensten. Zo is het team bezig met onder andere de uitrol van minimale aardgaslevering, waarbij de meest kwetsbare huishoudens met een budgetmeter proactief gecontacteerd worden. Via de wijkteams en alle communicatiekanalen van de stad zorgen we voor extra bekendmaking. Voor inwoners en verenigingen houden we dit najaar en doorheen de wintermaanden infosessies specifiek rond het thema energie, van het Kortrijkse Energiefonds tot alle bredere ondersteuning De wijkteams gaan actief op zoek naar gezinnen die hulp kunnen gebruiken.” De eerste resultaten: al 190 gezinnen werden geholpen met financiële ondersteuning, daarnaast ook 154 gezinnen met de minimale aardgaslevering. 600 gezinnen werden tot nu toe door het Team Energie begeleid naar een nieuw contract, naar een andere leverancier, naar groepsaankopen of ondersteund door de Energiesnoeiers. Bij het begin was een budget voorzien van 300.000 euro dat indien nodig kan opgetrokken worden tot 600.000 euro.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.