Energiebesparingsplan moet 5,1 miljoen euro opleveren: “Nog voor de echte crisis begon, waren we al aan het inzetten op energie”

Wouter Allijns en Ruben Vanneste bij Lange Munte. © MD
Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

Om tijdens deze energiecrisis ook de factuur van de stad onder controle te krijgen, voert het stadsbestuur enkele drastische energiebesparende maatregelen uit, die in totaal 5,1 miljoen euro moeten opleveren. De opvallendste punten zijn het doven van de openbare verlichting vanaf 5 oktober tussen 23 uur en 6 uur en de investering in 1.800 extra zonnepanelen tegen eind november.

Het elfpuntenplan bevat acties die het verbruik meteen zullen doen dalen, maar ook elementen op lange termijn, zoals het grondig renoveren van de energetisch slechtst presterende stadsgebouwen en het investeren in hernieuwbare energie. “In maart was er al een energieplan die een besparing oplevert van 1.162.000 euro tot en met 2025, nu wordt het plan verder aangescherpt met bijkomende maatregelen, wat de totale besparing met 3.939.000 euro doet stijgen”, duidt economieschepen Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Concreet zijn er elf energiewerken vooropgesteld: (1) het doven van de openbare verlichting tussen 23 uur en 6 uur van zondagavond tot en met donderdagavond, met uitzondering van gevaarlijke kruispunten en kernen, (2) het doven van de verlichting voor de monumenten, (3) de beperking van de kerstverlichting deze winter in omvang en tijd en de geschrapte ijspiste, (4) in de openbare gebouwen wordt de temperatuur verlaagd, (5) net als in sportcomplexen, waar ook de douchetijd wordt geoptimaliseerd, (6) de ruimte in stadsgebouwen wordt efficiënter gebruikt door medewerkers te groeperen, (7) er komt een grondige energetische renovatie voor vijf stadsgebouwen (8) en extra zonnepanelen en energie tussen eigendommen van de stad. (9) Het brandstofgebruik van het wagenpark wordt beperkt en er volgen ook (10) sensibiliseringsacties bij personeel en gebruikers van stadsgebouwen. (11) Om het besparingsplan te coördineren wordt ook een energieteam uitgebouwd.

Het nieuwe goud

Om de uitvoering van het elfpuntenplan in goede banen te leiden werd projectleider en energiecoördinator Ruben Vanneste in maart 2021 al aangesteld. Binnenkort vervoegt een ondersteunend medewerker zijn team. “Dat toont de sterkte van Kortrijk. Nog voor de echte crisis begon, waren ze al aan het inzetten op energie. Het is zeker de bedoeling om nog extra mensen in het team te verwelkomen. De ambities zijn zeer hoog. Het plan dat op tafel ligt zal behoorlijk wat mankracht vragen om uit te voeren. We willen naar een CO2-neutraal patrimonium gaan, dat is een grote uitdaging en vraagt veel organisatie”, zegt Ruben.

Vanaf 5 oktober zal de openbare verlichting gradueel gedoofd worden op cabineniveau. Dit zal in totaal 60 werkdagen in beslag nemen. “De openbare verlichting is goed voor 40% van het stedelijk elektriciteitsverbruik. In 2021 werd 5.488 megawattuur verbruikt, dit moet dalen met 1.921 megawattuur in 2023. Dat betekent een besparing van 35 procent”, vertelt Wouter Allijns. Er wordt ook 736.000 euro geïnvesteerd in zonnepanelen op tien verschillende locaties, waarvan meer dan de helft van de panelen op sportcentrum Lange Munte. Daarmee verdubbelt Stad Kortrijk de productiecapaciteit naar 1,65 megawattpiek. “We waren al voor de energiecrisis met zonnepanelen bezig”, gaat Wouter verder. “Daarom hebben we vrij snel kunnen schakelen en komen er tegen eind november 1.800 zonnepanelen extra.” Dat aantal is meer dan het gebouw zelf nodig heeft. Het productieoverschot aan energie wordt gedeeld met andere stadsgebouwen. “Zonnepanelen zijn het nieuwe goud”, vult Ruben aan. “Bij een surplus, waarbij zelfs onze andere gebouwen de zonne-energie niet gebruiken, wordt er terug geïnjecteerd op het net en krijgen we daarvoor een vergoeding.”

Energiefonds

Naast de besparingen en investeringen, ondersteunt Stad Kortrijk ook haar inwoners die het financieel moeilijk hebben met de stijgende energieprijzen. Sinds december vorig jaar ondersteunt het Energiefonds de Kortrijkzaan op vijf sporen: het optimaliseren van bestaande energiecontracten, aanmoedigen en opvolgen van groepsaankopen, het uitvoeren van energiescans, financiële tegemoetkomingen op de energiefactuur en het uitzoeken van andere sociale voordelen. “Het project loopt intussen 40 weken en toont hoopvolle resultaten. We zijn van plan deze acties nog te versterken”, besluit schepen van Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding Philippe De Coene.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.