Dossier Collegesite gaat goede kant op, al blijft oppositie Tielt kritisch: “Groenuitbreiding? Dat is de boel belazeren!”

De Collegesite. (foto WME)
Redactie KW

Het dossier collegesite zat aan het eind van de vorige legislatuur in het slop. De vorige meerderheid raakte zelfs in onmin erover, waardoor het voor een tijdje in de koelkast ging. Bij de start van deze legislatuur in 2019 werd het dossier evenwel terug naar de voorgrond getrokken en volgens bevoegd schepen Vincent Byttebier werden sindsdien ook grote stappen gezet.

“Vanaf het begin van de legislatuur zijn we met de opmerkingen van zowel de politiek, als van de burgers, na een uitgebreide consultatieronde, aan de slag gegaan”, schetst schepen Vincent Byttebier (CD&V), verantwoordelijk voor de collegesite.

“Die opmerkingen konden gedestilleerd worden tot drie thema’s: meer groen, betere verkeerscirculatie en de wens naar een kwalitatief project. In dat opzicht zijn we aan de slag gegaan met een studiebureau om zo, ook in overleg met de private partijen, tot de nodige aanpassingen te komen.”

Concreet zal de parking langer en smaller worden, waardoor het stadspark uitgebreid kan worden om zo meer groen te voorzien en werden alle conflictpunten tussen auto’s, vrachtwagens en zwakke weggebruikers uit het plan gehaald. “Fietsers en wandelaars krijgen daardoor vrij spel op de collegesite”, stelt Byttebier.

Vincent Byttebier. (foto WME)
Vincent Byttebier. (foto WME)

Ondertussen kocht de stad ook nog enkele woningen aan in de Kortrijkstraat, waardoor de stad nu eigenaar is van het volledige domein van de collegesite en werd de publiek-private samenwerkingsovereenkomst definitief goedgekeurd.

Geen extra groen

Toch blijft gemeenteraadslid Simon Bekaert (Vooruit) kritisch. “Als we de vorige plannen vergelijken met de huidige stellen we vast dat er geen enkele vierkante meter groen is bijgekomen”, klinkt het stellig. “De site wordt daarentegen volgebouwd met private appartementsgebouwen, tot zeven bouwlagen hoog. En dat terwijl ons stadspark nu al het kleinste van Vlaanderen is.”

Dat de parking versmald wordt, is volgens hem dan ook allesbehalve een ingrijpende verandering. “Want dat gaat enkel over de ondergrondse parking. Bovengronds blijft alles nog altijd even verhard. De huidige plannen verkopen als een groenuitbreiding is de boel belazeren.”

Los daarvan was er wel een grote opsteker voor het project. Zo werd het in 2019 geselecteerd voor een Vlaamse subsidie van 1,7 miljoen euro als stadsvernieuwingsproject. Dat geld zal gebruikt worden om de omgeving aan te pakken en het project nog beter te maken, aldus Byttebier.

Simon Bekaert. (foto WME)
Simon Bekaert. (foto WME)

“Dat we dat bedrag kregen, geeft toch aan dat de Vlaamse overheid achter ons project staat en ook vindt dat het een goed plan is. Er is dus hard gewerkt.” Ook de komende jaren zal nog heel wat gebeuren. Zo hoopt hij onder meer dat eind dit jaar het milieueffectenrapport en het archeologisch onderzoek klaar zullen zijn en dat de verkavelingsvergunning voor het gebied tussen Kortrijk- en Ieperstraat erdoor komt.”

“Dan is de volgende stap de omgevingsvergunningen voor de gebouwen zelf. Er moeten dus nog heel wat procedures doorlopen worden. Dat weerhoudt Byttebier er niet van om hoopvol te zijn: “Als we gewoon kunnen doordoen, dan hoop ik om deze legislatuur nog de eerste steen te leggen. Al moet je bij zo’n dossiers altijd voorzichtigheid inbouwen, want je weet nooit wat er op je weg komt.”

(TM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.