Damse Belangen wil beslissing over sportpark ’t Veld schorsen: Oppositie dient klacht in bij de gouverneur

(foto JVM)
Piet De Ville

De fractie Damse Belangen vraagt aan de gouverneur om de gemeenteraadsbeslissing over de bouw van een nieuw sportpark in Sijsele te schorsen. “Het project overstijgt de financiële draagkracht van Damme én het is deontologisch niet correct dat schepen Filip Babylon, die als voorzitter van voetbalclub KFC Damme betrokken partij is, aan de stemming deelnam.

We schreven eerder al dat het dossier van de bouw van een nieuw sportpark in Sijsele een van de moeilijkste dossier van deze legislatuur dreigt te worden. De jongste ontwikkeling in het dossier onderstreept dat nog eens. Eerder bleek al dat de geschatte uiteindelijke kostprijs, zo’n 15 miljoen euro, quasi het dubbel zou bedragen dan wat voorzien werd in de meerjarenplanning. De oppositie uitte heel wat kritiek op het dossier; eerst over het feit dat de bouw en het beheer zou uitbesteed worden aan TMVW / Farys en dan ook over de onbetaalbaarheid van heel het project.

En nu dient oppositiefractie Damse Belangen, bestaande uit gemeenteraadsleden Kelly Desutter en Caroline Debbaut, dus ook een klacht in bij de provinciegouverneur over de gemeenteraadsbeslissing van donderdag 19 mei 2022, waarbij absolute meerderheidsfractie CD&V+ goedkeuring gaf voor de bouw van een nieuw sportpark ’t Veld. “We vragen een schorsing van deze beslissing om twee redenen”, klinkt het bij raadsleden De Sutter en Debbaut. “In de meerjarenplanning werd voor het bouwen van het sportpark een budget van 700.000 euro voorzien, maar door de vele prijsstijgingen kwam dit op de gemeenteraad voor een budget van 11,300.000 euro en dit nog zonder onder andere project- en studiekosten. In het dossier was te zien dat de eigen financiële dienst van Stad Damme negatief advies gaf voor het project. Dit project overstijgt volgens ons de financiële draagkracht van Stad Damme en brengt de gewone werking van het bestuur in gevaar.” Damse Belangen ziet verder ook een deontologisch probleem; met name in de rol van schepen Filip Babylon die ook voorzitter is van voetbalploeg KFC Damme. “Een groot deel van het project bestaat uit voetbalinfrastructuur om te gebruiken door KFC Damme. Schepen Babylon nam deel aan de besprekingen over dit dossier en heeft dit punt mee gestemd op de gemeenteraad van 19 mei. Dat lijkt ons deontologisch niet correct.” De diensten van de gouverneur stuurden de klacht intussen al door naar het stadsbestuur met de vraag om het volledige dossier over te maken met de nodige toelichting; daarvoor hebben ze 30 dagen waarna de gouverneur op basis van alle elementen een beslissing neemt.

Gevraagd naar een reactie liet het stadsbestuur weten de gevraagde en relevante stukken te hebben bezorgd, net als een reactie op de klacht. Het stadsbestuur wil in de lopende procedure geen verdere commentaar geven. (Piet De Ville)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.