Achttien appartementen op Veltershof in Veldegem blijven gemoederen verhitten: “Waarom geen serviceflats of doorgangswoningen?”

Het gloednieuwe Veltershof opent in juni. (foto HV)
Redactie KW

Het gemeenschapscentrum Veltershof staat in de steigers en belooft de Veldegemnaars en de lokale verenigingen meer te verbinden. Dat de appartementen geen serviceflats zijn, is een gemiste kans, vindt Groen.

Een sterke pijler van het ‘burgernabij’ beleid van Zedelgem is het lokaal dienstencentrum (LDC). Pal in het centrum van Veldegem zal het gloednieuwe Veltershof in juni openen, met eenzelfde dienstverlening als LDC Jonkhove in Aartijke. “Het aanbod op maat versterkt de samenhang van de inwoners”, duidt schepen van Sociale Zaken Ellen Goes (CD&V-Nieuw).

“Naast een cafetaria met maaltijden zullen ook de bibliotheek, het kunstonderwijs en een dienst burgerzaken hier hun plek krijgen. De lokale verenigingen zullen er hun activiteiten kunnen organiseren, en de komende maanden blijven betrokken worden in de verdere invulling van het LDC en de lokalen.”

Schepen van Sociale Zaken Ellen Goes. (foto HV)
Schepen van Sociale Zaken Ellen Goes. (foto HV)

Vooral de oudere bevolking die moeilijker overweg kan met elektronische dienstverlening, heeft nood aan een fysieke afspraak met een ambtenaar. Een burgerloket zoals het oud gemeentehuis van Veldegem had, prijst ook Veldegemnaar en gemeenteraadslid Ivan Lahousse (Groen.) “De dienstverlening in het nieuwe LDC moet zeer goed uitgebouwd zijn opdat we alle Veldegemnaars kunnen bereiken.”

Weinig participatie

Over de locatie en het overleg heeft Groen dan weer twijfels. Toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick Arnou had immers een plan van aanleg uitgewerkt in samenspraak met de buurtbewoners voor een centrum op de ‘site Vantomme.’

“Toen de gemeenteraad dat goed onderbouwde plan had goedgekeurd, kocht het Zedelgemse OCMW voor 800.000 euro de ‘site Develter’ aan, lijnrecht tegen de plannen in. Voor die nieuwe locatie zijn er wel contacten geweest met organisaties, maar ik stel vast dat er toch weinig participatie van de Veldegemnaars was in de realisatie van Veltershof. We hopen dat Veltershof ten dienste kan staan van onze oudere bevolking en de mensen met hulpvragen. Ook de Veldegemse organisaties kijken uit naar een samenwerking.”

gemeenteraadslid Ivan Lahousse
gemeenteraadslid Ivan Lahousse

Veltershof is met 9,95 miljoen euro, na openbare werken de tweede grootste uitgavenpost in het meerjarenplan. Hét pijnpunt en discussie in dit dossier is het plan om ook 18 appartementen te bouwen. Deze worden verkocht op de private woningmarkt aan 55-plussers en mindervalide personen, maar zijn geen assistentiewoningen. Het bestuur hoopt op een opbrengst van 3,3 miljoen euro.

Andere opties

Volgens raadslid Lahousse waren andere opties mogelijk, zoals serviceflats of doorgangswoningen. Maar de keuze van de beleidspartijen CD&V-Nieuw om private appartementen te bouwen en te verkopen, wellicht om de bouw van het LDC te financieren, betreurt hij.

“Het Zedelgemse belastinggeld moet geïnvesteerd worden in dienstverlening. Site Vantomme was een betere keuze en ligging geweest met de groene luwte van de tuin. Nu zien we een gebouw van glas en steen, niet direct klasse-architectuur, dat geprangd staat tussen de huizen in ons dorpscentrum. Hopelijk zal de dienstverlening wel optimaal zijn.”

(HV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.