13 regiogemeenten Zuid-West-Vlaanderen krijgen subsidie van twee miljoen euro voor betere digitalisering

© (Foto MD)
Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

De Vlaamse regering keurde eind vorig jaar het project ‘Digitale transformatie in Zuid-West-Vlaanderen’ goed waardoor lokale besturen van de dertien regiogemeenten de komende jaren kunnen rekenen op een subsidie van twee miljoen euro om hun doelstellingen te bereiken. Concreet worden processen en producten, data, IT-infrastructuur en connectiviteit in elk lokaal bestuur naar een hoger niveau getild.

“We stellen vast dat niet alle lokale besturen uit de regio op eenzelfde niveau zitten wat betreft digitalisering en we merken zelfs grote verschillen tussen diensten onderling binnen eenzelfde bestuur. Tezelfdertijd bewegen we ons in een steeds complexere technologische wereld, terwijl de verwachtingen van onze 314.000 inwoners alsmaar stijgen. Een samenwerking onderling, maar ook met overheden op andere niveaus, is een noodzaak om die uitdagingen het hoofd te bieden”, zegt Jan Seynhaeve, voorzitter van de burgemeestersconferentie.

De algemeen directeurs van de dertien regiogemeenten ontwikkelden in de herfst van 2021 een gemeenschappelijke visie op dienstverlening die door elke stad of gemeente in Zuid-West-Vlaanderen afzonderlijk werd bekrachtigd. “Samen met welzijnsorganisatie W13 en intercommunale Leiedal willen we dankzij de digitale transformatie een snellere en efficiëntere dienstverlening. Deze versnelde digitale omslag realiseren we door opgebouwde bestaande kennis en vaardigheden tussen steden en gemeenten te delen en te focussen op interne opleidingstrajecten voor de ongeveer 3.500 medewerkers en mandatarissen”, vult Hans Piepers aan, algemeen directeur van het lokaal bestuur Harelbeke.

Concreet gaat het om het digitaal ondertekenen van documenten, het optimaliseren van processen ter voorbereiding van een regionaal meldpunt, het opzetten van gebruikersonderzoek en een gebruikerspanel en een e-inclusieadviesgroep met externen. Daarnaast wordt een regionale pool van IT- en helpdeskmedewerkers ontwikkeld met als gezamenlijke doelstelling het in kaart brengen en uniformiseren van de in de regio gebruikte hard- en software. “Tenslotte zorgen we voor een verankering van de opgebouwde kennis en de resultaten van dit project. We betrekken andere gemeentelijke en bovenlokale initiatieven zoals de politiezone, brandweerzone of projectverenigingen en we zorgen ervoor dat de regio met dit project andere regio’s kan inspireren door het delen van die kennis en vaardigheden”, besluit Hans.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier