Izegem investeert liefst 43 miljoen euro: derde gaat naar nieuwe (fiets)wegen

Het voltallige schepencollege slaat de hand aan de ploeg om Izegem vooruit te stuwen. Hét topproject wordt de omvorming van de site Strobbe tot de nieuwe thuis van de kunstacademie Art'Iz, de stedelijke bibliotheek en het stadsarchief. V.l.n.r. Kurt Himpe, Ann Van Essche, Lothar Feys, burgemeester Bert Maertens, Caroline Maertens, Tom Verbeke en Lisbet Bogaert. © Frank Meurisse
Philippe Verhaest

De komende jaren moet Izegem een stevige metamorfose ondergaan. Daarvoor trekt het stadsbestuur alle registers op en zal het liefst 43 miljoen euro investeren. Eén derde gaat naar nieuwe (fiets)wegen en tegen 2024 moet de site Baertshof de nieuwe thuis zijn van de kunstacademie, de bibliotheek en het stadsarchief. Kostprijs: 13,3 miljoen euro.

Meer Izegemnaars op de fiets, een nette en groene stad en de inwoners verenigen. Dat zijn de drie krachtlijnen die het CD&V- en N-VA-stadsbestuur van Izegem in het ontwerp van het meerjarenbeleidsplan naar voor schuift. Donderdagavond beraadslagen alle stedelijke adviesraden nog over het plan, maar de grote lijnen zijn nu al duidelijk.

“Tijdens de vorige bestuursperiode moesten we de stad financieel op orde zetten”, benadrukt schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA). “De schuldenlast daalde tussen 2013 en 2020 van 45 naar 25 miljoen euro en door ons streng budgettair beleid kunnen we nu een pak meer investeren: 43 miljoen euro in plaats van de 33 miljoen in de periode 2014-2019. Snoeien om te groeien, heet dat. Zonder de besparingen van de afgelopen jaren zou er jaarlijks een structureel tekort van 4 miljoen euro per jaar zijn.”

Een derde van die 43 miljoen euro – 13,3 miljoen euro – gaat naar de (her)aanleg en onderhoud van (fiets)wegen. “Onder andere de volledige heraanleg van de Kachtemse- en Vijfwegenstraat staat op de planning”, verduidelijkt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Die hopen we al begin 2020 aan te pakken. Ook de Hogestraat, Ambachtenstraat en de Kortrijksestraat tussen de Papestraat en Hondekensmolenstraat moeten onder handen genomen worden. En de dorpskern van Emelgem krijgt een totale herinrichting. Hiermee realiseren we een van de punten uit Visie 2030. Deze wegenwerken bieden ook grote kansen om meer veilige ruimte te realiseren voor voetgangers en fietsers. Er zullen heel wat nieuwe fietswegen bij komen en zo willen we de Izegemnaar ook meer op de fiets krijgen.”

Ook de dorpskern van Emelgem krijgt een totale herinrichting. Zo realiseren we een van de punten uit Visie 2030 – burgemeester Bert Maertens

Nog eens 1,3 miljoen euro gaat naar een uitgewerkt fietsplan. “We willen extra fietsstallingen voorzien, maar er komen ook extra trage wegen, fietsstraten en snelheidsremmende maatregelen voor het gemotoriseerd verkeer. Voor elektrische fietsen zijn dan weer laadpunten nodig en aan het station komen opbergkluizen. We willen ook zelf het goeie voorbeeld geven en voor de eigen stadsdiensten elektrische (bak)fietsen aankopen.”

Meer bomen en bos

De tweede pijler wordt de uitvoering van het stedelijk groenplan. “De Melkmarkt wordt onthard en vergroend. De parkzone aan het aan het voormalige Ten Bos en het park van de Paters Kapucijnen worden heringericht om ze aantrekkelijker te maken bij inwoners en jeugdbewegingen. Onze invalswegen willen we een groener karakter geven en er komen een pak meer bomen en bos. Zo zijn er al concrete plannen om in 2020 een stuk grond van de stad langs de Egaalstraat te bebossen. Verder willen we ook zelf gronden aankopen om die te bebossen. Het park Steendam (achter het KBC-gebouw in de Gentsestraat, red.) willen we eveneens opfrissen.

Het dorpscentrum van Emelgem wordt integraal heraangelegd.
Het dorpscentrum van Emelgem wordt integraal heraangelegd.© Streetview

Izegem investeert ook in de netheid van de stad, benadrukt Bert Maertens. “Er komen extra vuilnisbakken en bladkorven en cameratoezicht moet sluikstorters afschrikken en bestraffen. Om het groenonderhoud en de strijd tegen zwerfvuil tegen te gaan, wordt de groendienst versterkt. Tegelijk beslisten we om een groot deel van het groenbeheer uit te besteden aan privé-ondernemers.”

Site Baertshof: nieuwe hotspot in de stad

Burgemeester Bert Maertens wil de reputatie van Izegem als levendige stad ook de komende jaren extra in de verf zetten. “We maken verder werk van een ontmoetingsvriendelijk stadsweefsel. De Melkmarkt en Wandel op de Mandel worden ingericht als gezellige ontmoetingsplekken. Nieuwe en grote woonprojecten als de site Blauwpoorte en site Baertshof zullen de stadskern met groenzones versterken.

Op de site Baertshof worden de oude gebouwen van drukkerij Strobbe de nieuwe thuisbasis voor de Kunstacademie Art’Iz, de bibliotheek en het stadsarchief. “Met vandaag al 2.600 leerlingen van de kunstacademie en meer dan 10.000 bibliotheekbezoekers per maand bloeien die als nooit te voren. Als we die beide kunnen bundelen pal in het hart van onze stad, dan wordt dit dé trekpleister in ons centrum én versterkt dat ook onze handelskern.” Liefst een derde van het totale budget is voor de site Baertshof gereserveerd.

Art’Iz telt al 2.600 leerlingen en onze bibliotheek lokt maandelijks ruim 10.000 bezoekers. Door die te bundelen in het hart van de stad, hebben we een nieuwe trekpleister – burgemeester Bert Maertens

Ook de toegankelijkheid van de begraafplaats langs de Reperstraat in Emelgem wordt verbeterd. “Ook wie minder goed te been is, moet makkelijk het graf van zijn of haar dierbare kunnen bereiken.”

Evenementen stimuleren

Ook sport, cultuur en jeugd kunnen kunnen de komende jaren op extra impulsen rekenen, klinkt het. “De twee nieuwe kunstgrasvelden zijn ondertussen al in aanleg en we pakken ook de omgeving van het schutterslokaal op Krekel-Zuid aan. Overal in de stad komt er nieuwe buurt- en speelinfrastructuur. Daarvoor trekken we een groter budget uit. De speelpleinwerking in Kachtem wordt volwaardig uitgebouwd.”

Het budget voor aankoop van sportmaterieel wordt meer dan verdubbeld en er komt een nieuwe toelage voor verenigingen die een G-werking voor personen met een handicap organiseren. “Deze bestuursperiode willen we ook werk maken van een toekomstvisie voor onze zwembaden en sporthallen.”

De evenementen en de horecasector mogen ook op extra steun rekenen. “Isotopia en het Wereldfestival behouden hun grote subsidie en de toelage voor de Vlaamse Feestdag wordt verdubbeld: van 12.500 euro naar 25.000 euro. De jaarlijkse triatlon kan vanaf nu rekenen op 6.000 euro in plaats van 3.500 euro. En wie een vernieuwend evenement op poten wil zetten, kan daarvoor middelen krijgen uit de nieuwe Pekkerspot.”

“De horeca willen we steunen door de terrasbelasting te halveren en er komt een nieuwe evenementenhal. Die moet de aftandse feestzaal Iso vervangen. Waar die zal gebouwd worden, ligt nog niet vast, maar we hebben een budget van 2,25 miljoen euro voorzien.”

Isotopia wordt blijven ondersteund door de stad. De toelage voor de Vlaamse feestdag wordt dan weer verdubbeld.
Isotopia wordt blijven ondersteund door de stad. De toelage voor de Vlaamse feestdag wordt dan weer verdubbeld.© Frank Meurisse

Om de vele vrijwilligers in Izegem te bedanken, komt er een driejaarlijks vrijwilligersfeest. “We willen ook echt álle Izegemnaars verenigen”, vervolgt de burgemeester. “Daarom maken we budget vrij voor de aanwerving van brugfiguren en buurtwelzijnswerkers die mensen in armoede en eenzaamheid moeten helpen. Het voedselverdeelpunt De Stamper vormen we dan weer om tot een sociale kruidenierszaak.”

Er komt een nieuwe evenementenhaal die het aftandse Iso moet vervangen. Daar is 2,25 miljoen euro voor voorzien – burgemeester Bert Maertens

Ook het klimaat staat de komende jaren voorop. “Die nu aanpakken is uiteraard een belangrijke uitdaging. Met een verstandige ruimtelijke planning, de uitrol van ons fietsplan en ons groenplan leggen we een belangrijke basis. We reserveren bovenop de raming nog eens tien procent extra budget om bij infrastructuurwerken bijkomende klimaatmaatregelen te nemen. Blijft er na de werken nog iets van dat bedrag over, dan zullen we daarmee extra bomen aanplanten. We willen ook zelf het goede voorbeeld geven, met bijvoorbeeld de vervanging van het wagenpark door milieuvriendelijke wagens, het aanleggen van regenputten en het plaatsen van zonnepanelen op publieke gebouwen waar burgers in kunnen participeren.

Nog dit: er komt ook een nieuwe stedelijke website en er zal maximaal op de digitalisering ingezet worden. “Zonder daarbij de mensen te vergeten die geen toegang hebben tot het internet. Inspraak van de burger staat net als de voorbije jaren hoog op ons lijstje en om de toekomst voor te bereiden en toekomstige generaties niet nodeloos te belasten, blijven we zuinig met onze centen omspringen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.