Ieper stelt meerjarenplan voor: onder andere nieuw zwembad van 14 miljoen euro

Tom Gheeraert

Op de gemeenteraad van 2 december stelde het nieuwe Ieperse stadsbestuur haar meerjarenplanning voor. Opvallende punten daarin zijn de bouw van een nieuw zwembad voor 14 miljoen euro en de heraanleg van de kasseien op de Grote Markt met fietscomfortstroken.

De meerjarenplanning 2020-2025 is opgebouwd uit zes krachtlijnen die aansluiten op de bestuursnota die het stadsbestuur begin dit jaar lanceerde. “In het meerjarenplan wordt de koppeling gemaakt tussen budgetten en effectief beleid”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Dit is geen gemakkelijke opdracht geweest. De bestuursnota ‘Nieuwe tijden voor Ieper bevatte maar liefst 205 concrete acties. Wij zijn bijzonder trots dat we daar ongeveer 90 % van zullen kunnen realiseren de volgende legislatuur. Maar ook vanuit de stadsdiensten werden we gewezen op een aantal onvermijdelijke investeringen, kosten en renovaties. Daarnaast werden we geconfronteerd met enkele onverwachte financiële uitdagingen en dan vooral de vaststelling dat het stedelijk zwembad dringend aan vernieuwing toe is.”

“De huidige staat van het overdekte zwembad dwingt ons hier deze legislatuur meteen werk van te maken. Uit een haalbaarheidsstudie is overduidelijk gebleken dat een nieuw zwembad een duurzamere en financieel meer verantwoorde optie is dan een kostelijke renovatie. Dit wordt de grootste investering voor deze legislatuur.”

Andere grote investeringen waren al opgestart door de vorige legislatuur of werden al aangekondigd. Denk maar aan de heraanleg van de Leet, de heraanleg van de dorpskernen van Boezinge en Vlamertinge, de grote restauratie van het belfort en de lakenhalle, de start van Gent-Wevelgem…

Ieper stelt meerjarenplan voor: onder andere nieuw zwembad van 14 miljoen euro

Andere belangrijke acties zijn:

– Een nieuw ontmoetingscentrum en jeugdlokaal in Dikkebus.

– In Boezinge wordt grond aangekocht voor de inplanting van een nieuw OC op middellange termijn.

– Het Belle Godshuis wordt omgebouwd tot een kunstenhuis met expositieruimte en ateliers voor kunstenaars.

– Vlamertinge krijgt een voetbalveld van kunstgras.

– Oprichting van een boerenmarkt.

– Ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein Hoge Akker II in Vlamertinge.

– Heraanleg Maloulaan

– Heraanleg Dikkebusseweg

– Heraanleg kruispunt Brugseweg/Kalfvaart

– Heraanleg kasseien Grote Markt met fietscomfortstroken.

– Heraanleg van kleinere straten en steegjes in de binnenstad.

– Nieuw skatepark.

– Een systeem voor warme maaltijden

– Onder andere kapel bij Wieltjesgracht wordt heringericht in het kader van mobiele buurtwerking.

– In de strijd tegen kinderarmoede wordt een extra medewerker op pad gestuurd die de brug moet slaan tussen de welzijnspartners, onderwijs en de sociale dienst.

– Er komt (op termijn) een nieuw stadsdeel tussen de Rijselpoort en de Dikkebusseweg.

– Er komt een groene gordel rond de stad met extra bomen, bossen, wandelpaden en natuurcreatie.

– Gratis wifi in winkelstraten.

– Invoering van ‘burgerbudgetten’: de stad voorziet een som voor eigen initiatieven voor van burgers en verenigingen.

Er wordt stevig geïnvesteerd. Alle acties in het meerjarenplan staan voor 60 miljoen euro aan investeringen. “Daarnaast hebben we nog de subsidies die we ook optimaal zullen benutten”, zegt schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA). “We eindigen dit plan in 2025 bovendien met 2,8 miljoen euro aan ruimte om nieuwe leningen aan te gaan in de volgende legislatuur vanaf 2026. Daarmee staan we ook sterk in de toekomst.”

Op de gemeenteraad was oppositiepartij CD&V aanvankelijk opvallend positief. “CD&V stelt vast dat, ondanks de steile ambities en ronkende verklaringen van de nieuwe meerderheid, het overgrote deel van het beleid ongewijzigd wordt verdergezet”, zei Dieter Deltour (CD&V). “CD&V zal dan ook heel wat maatregelen uit dit plan steunen en kritisch opvolgen. Denk maar aan de bouw van het nieuwe zwembad en de mobiliteit aan de nieuwe scholencampus. Ook het weren van de toerismebussen uit de binnenstad vinden wij een goede maatregel. Ook inzake het sociaal beleid stellen we vast dat het huidige beleid wordt verder gezet. De switch naar één goed uitgerust dienstencentrum met mobiele tentakels, werd al in de vorige legislatuur voorbereid en kan nu worden uitgevoerd.”

Toch had de oppositiepartij ook kritiek. “Nieuwe bedrijventerreinen worden niet voorzien”, merkte Dieter Deltour op. “Qua uitbreiding beperkt de meerderheid zich ertoe om op het bestaande bedrijventerrein van de Oostkaai na te gaan of braakliggende stukken kunnen worden ingevuld. Ook de bewoners en gebruikers van de Meenseweg hadden beter verdiend. Voor de verkiezingen ondertekenden alle partijen plechtig het memorandum van de Sint-Jozefsschool voor de heraanleg van de weg, maar dat zit nu niet in het meerjarenplan. Er is ook geen aanzet tot en coherente visie op toerisme in Ieper na de piek van het oorlogstoerisme. Is er nog een masterplan op komst rond toerisme. Ook over de renovatie van de Stadsschouwburg vinden we niets terug, ondanks eerdere beloftes van het schepencollege.”

“We stellen vast dat heel wat beloftes uit de verkiezingsprogramma’s niet werden omgezet in beleid. Denk maar aan bijkomende parkeerplaatsen in het centrum, een sociaal restaurant of een opwaardering van de omgeving van Dikkebusvijver. De huidige burgemeester heeft zich altijd geprofileerd als voorstander van zwemmen in openlucht. Nu krijgt ze alle mogelijkheden om dat te realiseren, maar doet ze er niets mee”, aldus nog Deltour.

Ook over de goednieuwsshow rond de financiële situatie had CD&V opmerkingen. “CD&V verzet zich uitdrukkelijk tegen het financieel beleid van de komende jaren. Dit is immers wel een radicale breuk met het verleden. De stad zal in totaal 43 miljoen euro lenen. Ter vergelijking: de totale schuld van Ieper op 31 december 2018 was 24 miljoen euro. De aflossingen en rentelasten zullen jaarlijks stijgen van ongeveer 2,4 miljoen naar 4,8 miljoen euro. Hierdoor zullen alle Ieperlingen in de komende twintig jaar het slachtoffer zijn van het financieel beleid van deze meerderheid. Toekomstig beleid voeren zal alsmaar moeilijker worden, doordat deze meerderheid te veel geld leent”, besloot Dieter Deltour.

Ieper stelt meerjarenplan voor: onder andere nieuw zwembad van 14 miljoen euro

Ook Groen sloeg en zalfde in haar reactie op het meerjarenplan. “Tijdens de vorige verkiezingen stonden sociale punten bovenaan de agenda van Groen Ieper”, zei Jordy Sabels (Groen). “We waren dan ook verheugd om onder andere een sociaal huis en het aanvullend inkomen in het bestuursakkoord te zien. Maar die positieve zaken bleken van korte duur: het sociaal huis zal niet meer dan een veredeld dienstencentrum zijn, een samenvoegsel van de twee bestaande dienstencentra, weliswaar wordt meer ruimte beloofd. Ook het aanvullend inkomen wordt toch niet uitgerold. Dat is een belangrijk middel om de groeiende groep werkende armen in te dijken. Een leefloner die een laagbetaalde baan vindt wordt momenteel gestraft omdat alle sociale steun plots wegvalt. Nu het OCMW ingekanteld wordt in de stad, hadden we verwacht dat de efficiëntiewinsten extra ambitie verzekerden.”

“Het kansarmoedebeleid is voor iemand die zelf uit zo een situatie komt ondermaats”, vervolgde Sabels. “Het beleid gaat op een bemoederende manier om met armoede en durft niet te vernieuwen. We missen ook een tweede brugfiguur die specifiek gevraagd werd door de scholen. Zo een brugpersoon is de sleutel om armoede aan te pakken op de meest efficiënte manier mogelijk, bij de kiem van het probleem, de jongeren in de klas.”

“Op vlak van mobiliteit blijven we zitten met een bestuur dat wil proberen om alle vervoer zijn plaats te geven in een middeleeuwse stadskern”, vervolgde Sabels. “Op dat vlak durft het niet kiezen. Auto’s hoeven niet per definitie geweerd te worden om de fietser meer ruimte te geven, maar net iets meer ambitie tonen om de andere weggebruikers wat extra zuurstof te geven durft dit bestuur niet.”

Ook het klimaatbeleid werd door Groen op de korrel genomen. “Het klimaatbeleid van onze stad legt te weinig focus op vernieuwing. Het legt de focus vooral op milieu en veel te weinig op de echte kern van wat een klimaatplan zou moeten zijn: Sensibilisering, klimaatadaptatie en bovenal de industrie aanpakken”, aldus Jordy Sabels. “De bedrijventerreinen zouden zoals in Lommel klimaatneutraal moeten worden. VOKA maakt ook duidelijk dat de bedrijven daarin wel mee willen, maar we missen op dat vlak weinig ambitie van dit bestuur. We hopen dat ze de burger en de bedrijven mee trekken in het verhaal ook al is het budget voor informatieverstrekking op het vlak van klimaat echt bijzonder beperkt.”

“Programma’s sluiten op lokaal vlak nauw op elkaar aan. Het zou dus vreemd zijn om te zeggen dat er voor Groen geen positieve zaken in het akkoord staan. Er wordt ingezet op meer inspraak zowel digitaal als offline, er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, renovatie van sociale woningen, een kinderopvangloket en het skatepark, allemaal positieve zaken waar we als fractie zeker achter staan”, eindigde Jordy Sabels met een positieve noot.

Volgens fractieleider Nancy Six kan Vlaams Belang zich in grote lijnen vinden in de meeste actiepunten. “Toch zijn er een aantal actieplannen waar we niet mee akkoord gaan”, aldus Nancy Six. “Het is voor ons niet duidelijk welk soort zwembad het bestuur voor ogen heeft. Dat het maar geen zwembad wordt met glijbanen en wellnesscentra, maar in de plaats waar sportieve zwemmers terechtkunnen. Op het vlak van ondernemen zie ik ook niets staan over Reigersburg. Wat is er daarmee gebeurt. Ook de realisatie van de scholencampus baart ons grote zorgen. Voor ons is het vooral een prestigeproject van de scholengroep, zonder dat er garanties zijn inzake mobiliteit. Er is ook geen inspraak geweest, dus het wordt gewoon door de strot van de mensen geramd. Het bedrag dat vrijgemaakt wordt voor fiets- en voetpaden is een goed voornemen. Hopelijk wordt het geen kakofonie van oplapwerk. Verder valt ook op dat anderstalige nieuwkomers intensief begeleid worden door buddy’s. Maar wie zijn die buddy’s? Wat doen ze? Daar zien we niets van terug. Ook over de vernieuwing van het skatepark zijn er nog heel wat vragen. Waar komt het? Wordt het groter? Er zal gewerkt worden aan de Leet, maar wordt daarbij rekening gehouden met de netheid van de toiletten? Desnoods moet het bestuur investeren in zelfspoelende toiletten.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) reageerde trots op de voorstelling van de meerjarenplannen. “Het is positief dat er ook veel tevreden reacties zijn op het meerjarenplan”, aldus Talpe. “Andere partijen zouden andere keuzes gemaakt hebben, dat is nu eenmaal de politieke realiteit. Ik heb dan ook begrip voor de kritiek van de oppositie. Het klopt dat heel wat grote projecten verder lopen. Wat goed is, behouden we. Denk maar aan de restauratie van de lakenhalle. Wat betreft het openluchtzwemmen, dat zullen we onderzoeken bij de realisatie van het nieuwe zwembad. We gaan ook in gesprek met buurgemeenten of er samenwerking mogelijk is wat dat betreft. Hadden we meer middelen gehad, dan hadden we de Meenseweg heel graag in het meerjarenplan voorzien. Ik denk dat we met de proefrotonde wel al stappen vooruit zetten.”

Philip Bolle (SP.A) verdedigde onder meer de keuze voor de ontwikkeling van één dienstencentrum. “Het klopt dat we vroeger voorstander waren om te gaan van twee naar drie dienstencentra, maar nu we in de meerderheid zitten weten we beter en moeten we vaststellen dat die dienstencentra handenvol geld kosten”, zei Bolle. “Vandaar dat we nu opteren voor één groot dienstencentrum. Noem het gerust voortschrijdend inzicht.”

Schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA) ging dieper in op de kritiek op de financiën. “Enerzijds zegt collega Deltour dat er meer moet geïnvesteerd worden, in Meenseweg en renovatie van Stadsschouwburg onder andere, maar tegelijk zegt u dat we te veel lenen. Het is trouwens niet zo dat we alle leningen effectief zullen opnemen. Dit meerjarenplan zegt duidelijk dat we alle leningen aankunnen. Bovendien zijn we zeer voorzichtig geweest in het incalculeren van inkomsten. Ten derde: we lenen omdat lenen goedkoop is en omdat we willen investeren. Maar we zijn zeer zuinig geweest met bestaande budgetten en werken met het bestaande personeelsbestand.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.