Ieper lanceert vraagmoment voor burgers

Het Ieperse administratief centrum Auris. (Foto TOGH) © Tom Gheeraert
Tom Gheeraert
Tom Gheeraert Medewerker KW

De Ieperse gemeenteraad keurde maandag een participatiereglement goed waarin de mogelijkheden voor participatie worden gebundeld. Nieuw in het reglement is dat Ieperlingen voortaan in een vraagmoment ook zelf een verzoek op onder meer de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn kunnen brengen.

In het nieuwe participatiereglement legt de stad verschillende mogelijkheden van burgers tot participatie van het beleid vast. Dat gaat onder meer over openbaarheid van bestuur, volksraadplegingen, klachten, verzoekschriften… Nieuw is dat inwoners de kans te krijgen om zelf een voorstel op bijvoorbeeld de gemeenteraad te brengen via een vraagmoment.

Ervaringsdeskundigen

“Onze inwoners zijn de beste ervaringsdeskundigen op het terrein”, vervolgt de burgemeester. “Vandaar dat we het belangrijk vonden in het participatiereglement de mogelijkheid te voorzien dat Ieperlingen rond aangelegenheden in het algemeen belang gehoord kunnen worden door de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau. Dit al naargelang tot wiens bevoegdheid het voorstel, de vraag of het verzoekschrift behoort. Wie dat wenst, vermeldt dit expliciet en kan dan ook een toelichting komen geven. Dit is vernieuwend in onze stad. We kijken dan ook uit naar het eerste voorstel dat op tafel komt te liggen.”

300 inwoners

Voor een vraag aan de openbare raden moeten minstens 300 inwoners ouder dan 16 jaar de vraag of het verzoek steunen, een gemotiveerde nota zijn en alle nuttige stukken bijgevoegd worden. In de komende maanden wordt een online participatieplatform gecreëerd. Daar zal iedere burger terecht kunnen om feedback te geven en inspraak te krijgen bij het beleid.

Adviesraden

Op de gemeenteraad juichte de oppositie het vraagmoment toe, maar CD&V greep de goedkeuring van het participatiereglement wel aan om haar beklag te doen over de werking van de adviesraden. “Behalve de gecoro staan de meeste adviesraden op laag pitje, tot frustratie van leden die zich niet meer gesteund voelen door het stadsbestuur. Waarom laten jullie die raden zo weinig mogelijk hun werk laten doen. Dit participatiereglement is ook niet op raden gekomen”, aldus fractieleider Katrien Desomer (CD&V).

Klachtenbehandeling

“De formalisering van de klachten is een goeie zaak”, voegde Hans Feys (CD&V) daar nog aan toe. “Waar we wel vragen bij hebben is de aanduiding van de behandelaar bij de klachtenbehandeling. Dat is het diensthoofd van de betrokken dienst. Er kan bij de klager de indruk ontstaan dat moeilijk neutraliteit kan worden gegarandeerd. Een ombudsman zou hier een oplossing kunnen zijn.”

Verslagen adviesraden

“Hoeveel keer elke raad specifiek samenkomt, dat kan ik niet op mijn duim zeggen”, antwoordde burgemeester Emmily Talpe. “Sommige hebben een hogere frequentie dan anderen, dat hangt ook een beetje af van de thema’s die ze behandelen en wat er allemaal speelt in de actualiteit. De verslagen moeten opgeladen worden, dus dat gaan we zeker kijken of dit consequent gebeurt. Ik denk dat dit deels ook ligt aan het feit dat bepaalde verslagen telkens goedgekeurd worden op de volgende vergadering en dan pas opgeladen worden. Als een raad maar per kwartaal of semester samenkomt, kan het dan inderdaad wat langer duren.”

Vier tot zes klachten

“Wat de klachtenbehandeling betreft rekenen we uiteraard op de discretie en de professionaliteit en we hebben ook wel vertrouwen in de persoon die de klacht binnen de dienst behandelt. We ook nog altijd onze coördinator binnen de dienst communicatie die dat nog eens allemaal bekijkt, dus we gaan er wel vanuit dat dit correct gebeurt. Finaal heb je uiteraard nog de Vlaamse Ombudsdienst waar je terecht kunt met klachten. Er worden heel wat meldingen gedaan, bijvoorbeeld over tegels die los zitten, maar officiële klachten zijn heel uitzonderlijk. Sinds 2018 zijn er maar vier tot zes officiële klachten binnengekomen”, besloot de burgemeester. (TOGH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier