Hulpverleningszone Westhoek blijft ruziën over geld: “Studiebureau was een nutteloze kost”

Emmily Talpe aan het brandweerarsenaal in Ieper: “Op termijn hopen we alsnog te kunnen landen op een unanieme redelijke verdeelsleutel.” © TOGH
Tom Gheeraert

Een extern studiebureau heeft een nieuwe verdeelsleutel uitgedokterd voor de dotaties aan de Hulpverleningszone Westhoek, maar de kustgemeenten zijn niet van plan om die goed te keuren. Zo mislukt opnieuw een poging van voorzitter Emmily Talpe om de 18 gemeenten van de zone op één lijn te krijgen.

De soap rond de verdeelsleutel van de hulpverleningszone Westhoek kent alweer een nieuwe episode. In 2015 werd er een verdeelsleutel overeengekomen, maar die wilden de kustgemeenten (De Panne, Koksijde en Nieuwpoort) vorig jaar niet langer goedkeuren. “Het resultaat was dat de gouverneur de wettelijke criteria moest toepassen”, zegt Emmily Talpe (Open VLD), voorzitter van de hulpverleningszone en burgemeester van Ieper. “Dat leverde een sleutel op die een ernstige scheeftrekking veroorzaakt. De gouverneur kon immers geen rekening houden met de eigenheid van steden en gemeenten aan de kust en die in het hinterland. Zo zijn er bijvoorbeeld de tweede verblijven aan de kust, waardoor je daar seizoenspieken hebt.”

De verdeelsleutel van de gouverneur betekende financieel dat de kust een pak minder moest betalen en een aantal steden en gemeenten een pak meer, waaronder ook Ieper. “Na de vaststelling dat de verdeelsleutel van de gouverneur niet op de realiteit gestoeld is, gaf het zonecollege aan een extern bureau, ARCH NV, de opdracht een objectief voorstel op tafel te leggen”, vervolgt Emmily Talpe. “De oefening vertrekt onder meer van de interventies van de laatste drie jaar in de achttien steden en gemeenten. Naar de toekomst toe werd een ‘rollend’ model opgezet, dat toelaat de verdeelsleutel dynamisch te bepalen op basis van de werking en interventies van de afgelopen drie jaar.”

De houding van de kust vloeit voort uit het feit dat ze geen eigen zone mogen vormen

Op de jongste zoneraad – waarop de kustgemeenten niet aanwezig waren – werd beslist om dit voorstel van ARCH voor te leggen aan de gemeenteraden. “Enerzijds om te duiden aan de gemeenteraden wat de discrepantie is met de sleutel op basis van de wettelijke criteria”, legt Talpe uit. “Anderzijds hopen we dat we hiermee op termijn alsnog kunnen landen op een unanieme redelijke verdeelsleutel.”

Geen unanimiteit

Dit betekent echter niet dat deze verdeelsleutel nu vast ligt voor 2022. De vereiste van unanimiteit in de zoneraad blijft en die is er op vandaag niet. “We hebben van in het begin gezegd dat wij dat uiteraard niet zouden goedkeuren”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) van Koksijde. “Wij zijn een voorlopige verdeelsleutel overeengekomen bij de stichting van de hulpverleningszone. Er is daar veel over gepalaverd. Uiteindelijk heeft Ieper zelf gezegd: we gaan het dan maar vragen aan de gouverneur. Twee jaar geleden heeft de gouverneur zijn werk gedaan. Ieper moest meer betalen, de kustgemeenten minder. Het compromis was dat dat gespreid zou zijn over vijf jaar, waarbij gemeenten als Ieper ieder jaar een beetje meer zouden betalen en de kustgemeenten ieder jaar een beetje minder. We zijn nu nog maar het eerste jaar en ze willen die verdeelsleutel al herzien. Dat gaat natuurlijk niet.”

Het argument dat de nieuwe verdeelsleutel van ARCH berekend werd op basis van objectieve factoren, veegt Vanden Bussche van tafel. “Ze houden geen rekening met wat voordien al betaald werd. We hebben in het verleden veel te veel betaald en we recupereren dat ook niet terug. Dit zijn natuurlijk nutteloze kosten. Ik vind het godgeklaagd, want in feite betalen wij ook voor een stuk in de kosten van die expert die wij niet gevraagd hebben.”

Kunstmatige zone

Volgens Emmily Talpe blijven de kustgemeenten dwarsliggen uit onvrede over de mislukte vorming van een eigen brandweerzone. “De houding van de kust vloeit overwegend voort uit het feit dat hun wens om afgesplitst te worden van de Westhoek en samen met Middelkerke een eigen zone te vormen niet werd aanvaard”, aldus Talpe. “De wet voorziet immers geen mogelijkheid om meer zones te maken in België, alleen minder zones is wettelijk voorzien. Ik ben dan ook zeker van plan om dit voor te leggen aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).”

“Ik blijf erbij dat dit een kunstmatige zone is”, beaamt Marc Vanden Bussche. “Ieper en Koksijde liggen zodanig ver uit elkaar. De brandweer in Ieper kan geen bijstand verlenen in Koksijde, want het is veel te ver. Mocht er een autosnelweg liggen, dan zou het anders zijn. Wij willen ons afsplitsen, maar we weten ondertussen dat de wetgever niet bereid is om daar iets aan te veranderen. Bon, dan gaan we daar ook geen kosten meer in maken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.