Groen wil minstens verdubbeling van aantal zetels

© Davy Coghe
Piet De Ville

De partij Groen trapte dinsdagavond de West-Vlaamse campagne af in haar tijdelijke campagnehuis in Brugge. “We willen minstens een verdubbeling van het aantal zetels”, is federaal lijsttrekker Wouter De Vriendt ambitieus.

De West-Vlaamse groenen bliezen verzamelen in het hoofdkwartier van de West-Vlaamse campagne: in een ‘pop-up campagnehuis’ in de Langestraat. De kandidaten en de speerpunten voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen werden er voorgesteld én er werd ook een duidelijke doelstelling geformuleerd. “We willen minstens een verdubbeling van het aantal zetels“, sprak federaal parlementslid Wouter De Vriendt uit Oostende.

Groene golf

De lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, federaal dus, wordt aangevoerd door De Vriendt en nationaal ondervoorzitter en Anzegems schepen Jeremie Vaneeckhout trekt de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement. “We willen voort surfen op de groene golf die ontstond in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Diezelfde groene golf moet ons ook doen zegevieren bij de parlementsverkiezingen op 26 mei”, sprak Vlaams lijsttrekker Jeremie Vaneeckhout.

Wouter De Vriendt wees verder nog op het opvallend groot aantal nieuwe kandidaten. “Liefst twee derde van de lijsten wordt ingevuld door nieuw politiek talent. De top vijf op beide lijsten is gemiddeld jonger dan 35 jaar”, wist De Vriendt.

Tijdens de presentatie werden ook twee jonge vrouwen naar voor geschoven als mede-boegbeelden van de campagne. Met name Shari Platteeuw uit Ieper (32) die werkt als erfgoedconsulente. Zij krijgt de tweede plaats op de Kamerlijst. Belinda Torres-Leclercq (30), een Oostendse met Peruviaanse roots die aan de slag is als communicatieverantwoordelijke bij ‘Boeren&Buren’, bekleedt de tweede plaats op de lijst voor het Vlaams parlement.

9 werken

Zij stelden mee de ‘9 werken voor West-Vlaanderen‘ voor; de speerpunten waarmee Groen naar de kiezer wil trekken. Die zijn ingedeeld volgens de credo’s ‘menselijker’, ‘eerlijker’ en ‘gezonder’. Voor een menselijker West-Vlaanderen pleit de partij voor gezonde loopbanen in gezonde bedrijven, onder meer door een duurzaam economisch beleid dat kansen geeft aan lokale economie en landbouw. Groen pleit ook voor meer investeringen in het onderwijs en voor een inhaaloperatie voor wat betreft de wachtlijsten in de zorg.

Op het vlak van een menselijker beleid pleit Groen voor een lastenverschuiving waarbij mensen meer nettoloon over houden, de kmo’s lagere lasten betalen en de grote vermogens eerlijk bijdragen. Groen wil ook de fiscale fraude aanpakken en de uitkeringen en de minimumpensioenen optrekken. Daarnaast pleit ze ook voor een nultolerantie voor discriminatie. Groen streeft ten slotte ook naar een ‘gezond West-Vlaanderen’ en koppelt dat onder meer aan een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid, meer en beter openbaar vervoer en meer bos en behoud van open ruimte. (PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.