Gemeenteraad Ieper: juridisch kluwen vertraagt realisatie bedrijventerrein Hoge Akker II

Redactie KW

Zeven jaar na de goedkeuring van het uitvoeringsplan (RUP) is er op het bedrijventerrein Hoge Akker II nog geen bedrijvigheid.

Philip Bolle (SP.A) was daarover bezorgd, zei hij op de Ieperse gemeenteraad maandagavond. “Hoge Akker I is ondertussen volledig in gebruik genomen. Het wordt dringend tijd om Hoge Akker II te kunnen ontsluiten.”

Er werden wel vijf bezwaarschriften ingediend en behandeld, maar volgens Philip Bolle zijn de stad en de WVI in een juridisch kluwen verzeild geraakt met één indiener van een bezwaarschrift, waardoor het hele project wordt gehypothekeerd. Het SP.A-raadslid vreest dan ook dat als de bedrijvenzone niet vóór 2018 is gerealiseerd en voor 80 procent in gebruik is genomen een nieuwe evaluatie door de provincie die er toe kan leiden dat de zone Hoge Akker II definitief geschrapt wordt als industriezone.

Juridisch kluwen

Schepen Dominique Dehaene zei dat het Gemeentelijk Uitvoeringsplan Hoge Akker werd goedgekeurd op 31 januari 2008. Om Hoge Akker II fase 1 te laten ontwikkelen werd al een onteigening van deze grond opgestart. “Deze onteigening werd door de eigenaars juridisch aangevochten en zij dienden ook een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in om de 5 ha zelf te realiseren. Aangezien er door het juridisch dispuut geen duidelijkheid is over de eigendom, kan ook niet uitgemaakt worden wie het bedrijventerrein kan of mag realiseren. Dat brengt met zich mee dat de ontwikkeling van Hoge Akker II – het reservegebied – pas kan gebeuren na akkoord van de hogere overheid.”

De provincie wil de noodzaak van de ontwikkeling van dit reservegebied onderzoeken. (HV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.