Geen “Team8930” meer in officiële communicaties van stad Menen

Het bestuur gaat naar de dorpskernen met haar beleidsnota, met de bewuste tent. © SL
Redactie KW

De huidige coalitie komt graag naar buiten onder de naam ‘Team 8930″, dat is bekend. Herhaaldelijk liet CD&V verstaan dat dit niet kan en zeker niet wanneer ze onder die naam geld uitgeven uit de stadskas. Nu krijgt Fré Vandamme en zijn partij gelijk van de gouverneur en van het agentschap Binnenlands Bestuur.

Bij de voorstelling van het nieuwe schepencollege kwam de meerderheid verrassend naar voor als Team 8930. Hiermee wilden ze benadrukken dat de coalitiepartijen SP.A, Open VLD en N-VA een team vormen. En dat ze dat doen voor alle inwoners van 8930 Menen. Met een mooi logo, mooie banners en het vele herhalen van de nieuwe naam werd een heuse promocampagne gevoerd.

Team 8930 tent

Die campagne werd verdergezet bij de voorstelling van de nieuwe beleidsnota in de gemeenteraad. Een officieel beleidsdocument van de stad. Toen al werd het oppositiepartij CD&V wat te gortig en kaartten ze aan dit geen neutrale manier van communiceren was. Nog verontwaardigder werd CD&V toen bleek dat de uitleg bij de beleidsnota in de verschillende deelgemeenten van de stad werd gevoerd onder dezelfde vlag. In de volgende gemeenteraad gaf burgemeester Eddy Lust (Open VLD) toe dat de ‘Team 8930 tent’ die gebruikt werd bij de infosessies gedeeltelijk met geld uit de stadskas werd betaald. Meteen eraan toevoegend dat dit geld zou teruggestort worden.

Na herhaaldelijk tevergeefs protest in de gemeenteraad diende Fré Vandamme eind september een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur dat de gemeentebesturen controleert. Volgens het bestuursdecreet moet de communicatie tussen burger en bestuur neutraal zijn, het mag geen politieke propaganda bevatten. Het agentschap heeft de klacht onderzocht en geeft CD&V gelijk. Stadsfinanciën en stadspersoneel mogen niet worden gebruikt voor politieke propaganda.

“Team 8930 is een duidelijk politiek initiatief, dat niet verweven kan zijn met de politieke organen van de gemeente”, luidt het oordeel. “Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het college enerzijds en de politieke partijen die via een coalitie de schepenen hebben voorgedragen anderzijds. Het kan zeker niet de bedoeling zijn om in officiële briefwisseling vanuit de gemeente de naam van een politieke groepering gelijk te stellen met het uitvoerend orgaan van diezelfde gemeente.”

Verder weidt het besluit ook uit over hoe die campagne gefinancierd wordt. “Het is belangrijk om er over te waken dat er geen financiële verwevenheden optreden tussen dit politiek getint initiatief enerzijds en het uitvoerend orgaan van de gemeente anderzijds. Dit gaat onder meer over de tent, waarvan uit het uittreksel van het verslag van de gemeenteraad van 5 juni 2019 blijkt dat het de intentie van “Team 8930” is om deze gelden terug te storten, maar dit geldt evenzeer voor communicatie, de inzet van personeelsmiddelen en/of werkingsmiddelen van de gemeente.”

“Wij blijven Team 8930”

Burgemeester Eddy Lust: “We zullen op de volgende gemeenteraad vragen welke personele, financiële en communicatiemiddelen van de stad hiervoor werden gebruikt” zegt Fré Vandamme. “Het is zo dat het logo zal verwijderd worden op alle officiële communicatie vanuit het stadhuis naar het publiek“, bevestigt schepen Eddy Lust (Open VLD). “Wij blijven onder elkaar wel die naam gebruiken, wij blijven Team 8930.”

Mogelijks zijn er nog verdere stappen te nemen. Wat met de officiële communicatie uit het verleden, zoals de beleidsnota. En de foto’s en documenten die op de website van de stad staan? Moeten die ook vervangen worden?

(SLW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.