Extra gemeenteraad in Maldegem kan pop-up reglement niet vernietigen

© LV
Redactie KW

Met hun buitengewone gemeenteraadszitting zijn de oppositiepartijen Open VLD en De Merlaan er niet in gelaagd om het nieuw pop-up reglement vernietigen. Volgens de oppositie is het reglement een poging om het N-VA raadslid te beschadigen.

In oktober keurde de CD&V Groene meerderheid een aangepast pop-up reglement voor horeca-initiatieven goed. Open VLD en De Merlaan hadden ontdekt dat de vereniging, die instaat voor de organisatie van Couleur Devie, in september reeds een vergunning had aangevraagd voor een pop-up horeca in een gebouw in de Nieuwstraat. Nadat het nieuwe reglement was goedgekeurd, heeft Couleur Devie een nieuwe aanvraag ingediend.

Buitengewone gemeenteraad

Open VLD en De Merlaan konden tegen de beslissing van de gemeenteraad stemmen, maar ze hebben die stap overgeslagen. Als oppositiepartijen beschikken zij over voldoende stemmen om een buitengewone gemeenteraad samen te roepen en zij hebben dat gedaan. Op de dagorde stond maar één punt: de vernietiging van het nieuwe pop-up reglement.

“Cédric De Smet is fractieleider van N-VA. Hij heeft beide vergunningsaanvragen ingediend. Hij mocht bij de bespreking van dat punt niet aan de debatten deelnemen, maar heeft dat toch gedaan. Als wij de aanpassingen die aan het pop-up reglement werden aangebracht dan wordt duidelijk dat die aanpassingen op maat gemaakt zijn van couleur Devie. Dat is deontologisch onverantwoord”, leidde Hilde Versluys (De Merlaan) de discussie in.

“Door de aanpassing van het reglement en de goedkeuring van de pop-up vergunning maakt het schepencollege het de handelaars van het centrum onmogelijk om de succesvolle White Night (aansteken van de kerstverlichting) te organiseren en de WK voetbalbeelden in het centrum op een groot scherm uit te zenden”, vulde Wim Swyngedouw (N-VA) mevr. Versluys aan.

Verkwisting

Voor de meerderheidspartijen willen Open VLD en De Merlaan enkel N-VA in het algemeen en zijn voorzitter Cédric De Smet als voorzitter en fractieleider treffen. Hij is voor hen verantwoordelijk voor het opblazen in februari van de Open VLD- N-VA en De Merlaan meerderheid. “De extra gemeenteraad is een pure geldverkwisting. Uw vraag kon behandeld worden tijdens de novemberzitting van de Maldegemse gemeenteraad. Die extra gemeenteraad kost de bevolking 4.000 euro aan extra zitpenningen. Het aangepaste pop-up reglement is niet opgemaakt op maat van Couleur Devie. Iedereen die in de toekomst een pop-up wil openen, zal aan de nieuwe voorwaarden moeten voldoen. Dat wij de plaatselijke middenstand beletten om hun White Night te organiseren en de WK voetbalwedstrijden van de Belgen op een groot scherm uit te zenden, is een leugen. VHMC en de handelaars van het centrum hebben voor geen van beide activiteiten een aanvraag ingediend en zijn dat ook niet van plan”, reageerde burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V).

Zoals kon verwacht worden ,stemden Open VLD en De Merlaan voor de vernietiging van het nieuwe reglement en stemden de meerderheidspartijen tegen de vernietiging. Of de twee oppositiepartijen toch nog bij hoogdringendheid beroep zullen aan te keken bij het provinciebestuur staat nog niet vast. (LV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.