Eindcijfers boekjaar 2018 in Waregem over het algemeen goed

De cijfers van het boekjaar 2018 zijn in het algemeen goed. Toch maakte Michiel Vandewalle (N-VA/Open Vld) er wel een kanttekening bij: "We hebben 4 miljoen over en maar 2,5 miljoen opzij gezet voor de komende grote projecten." © GF
Redactie KW

De gemeenteraad van 2 juli werd gedomineerd door eindcijfers van het boekjaar 2018. De cijfers waren over het algemeen goed, Waregem zit 4 miljoen boven budget. Hier maakte Michiel Vandewalle (N-VA/Open Vld) wel een kanttekening bij: “We hebben 4 miljoen over en maar 2,5 miljoen opzij gezet voor de komende grote projecten. Het is de tijd van de rapporten, u bent geslaagd maar het kan beter: 6,5 op 10.” Verder werd ook het project over de herinrichting van de Nieuwstraat in Desselgem besproken, de vrachtwagensluis in de Posterijstraat in Sint-Eloois-Vijve en de problemen met de werken aan de Zuiderlaan.

Bij het bekijken van de rekening van de Waregemse kerkfabrieken merkte raadslid Maxim Laporte (N-VA/Open Vld) op dat de kerkfabrieken opnieuw stevig verlies laten. “Ik wil graag het taboe doorbreken en de kerken multifunctioneel laten gebruiken.” Eerste schepen Rik Soens (CD&V) floot hem terug. “Ten eerste is dit al lang geen taboe meer, zowel de kerk in Sint-Eloois-Vijve als die in Desselgem zijn al gebruikt voor culturele doeleinden. Maar ik zal niet ontkennen dat een kerkenplan maken geen gemakkelijke oefening is. Iedereen vindt dat er kerken te veel zijn, tot je aan één raakt.”

Maxim Laporte bood zijn excuses aan om het woord ‘taboe’ te gebruiken en de rekening werd goedgekeurd.

De afrekening van de stad Waregem zelf werd over het algemeen zeer positief onthaald. De lange termijnschuld werd afgebouwd en Waregem eindigde 4 miljoen euro boven budget. Die combinatie riep vragen op voor de toekomst. “We hebben dit jaar maar 2,5 miljoen apart gezet voor projecten zoals de renovatie van het pand, de N43 en de brandweerkazerne. Op die manier zullen we het afbouwen van de schuld niet kunnen volhouden de komende jaren, integendeel”, zei Michiel Vandewalle (N-VA/Open Vld).

Uitverkoop Desselgem

Nog zo’n groot project is het heraanleggen van de Nieuwstraat en bij uitbreiding de hele dorpskern van Desselgem. Een deel van deze grond is eigendom van Stad Waregem en zal openbaar verkocht worden aan een privé-projectontwikkelaar. Dit is niet naar de zin van de Groenfractie. Raadslid Marij Vanlauwe (Groen): “In de plannen voor het ontwerp staat, in het vet, dat deze herinrichting doordacht, kwalitatief en duurzaam zal zijn. Hoe kan de stad hier op toezien als het project gewoon naar de hoogste bieder gaat? Wij zullen de uitverkoop van Desselgem niet helpen realiseren en ik hoop dat Desselgem als deelgemeente niet de melkkoe is voor grote projecten in Waregem Centrum.”

“Met dat laatste gaat u er over”, antwoordde eerste schepen Rik Soens (CD&V). Schepen van Omgeving Kristof Chanterie (CD&V) verzekerde Vanlauwe ervan dat het project nog steeds in het ruimtelijk uitvoeringsplan moet passen en dat men daar nauw op zal toezien.

Toen de vrachtwagensluis en trajectcontrole in Sint-Eloois-Vijve ter sprake kwam, heerste er een dubbel gevoel op de oppositiebanken. N-VA/Open Vld voelde zich, bij monde van Maxim Laporte en Michiel Vandewalle, miskend in dit dossier. “Ik was destijds de grote trekker van dit project en toen zij men dat men dit zou opnemen in het meerjarenplan. Nu is de vrachtwagensluis er versneld gekomen, wat uiteraard positief is, maar alle krediet hiervoor wordt opgeëist door de meerderheid”, klaagt Laporte.

Raadslid Vandewalle treedt zijn partijgenoot bij: “Ook ons voorstel om herbruikbare bekers verplicht te maken, werd destijds principieel weggestemd en dan later door de meerderheid opnieuw op tafel gelegd.” Kurt Vanryckeghem spreekt dit tegen en Vandewalle besluit positief dat de oppositie vooral blij is dat ook hun punten gerealiseerd worden, al is er soms tegenstand in het begin.

Offerfeest

Ten slotte laat ook de tweekoppige fractie van Vlaams Belang van zich horen wanneer het over het verbod op onverdoofd slachten gaat. Jaarlijks wordt rond de periode van het Islamitische Offerfeest een sperperiode ingesteld waarin het niet toegelaten is om thuis schapen of lammeren te slachten. Raadslid Patrick Balcaen (Vlaams Belang) betwijfelt sterkt of de politie dit wel voldoende zal kunnen afdwingen. Tweede schepen Jo Neirynck (CD&V) dient hem van antwoord: “Dit gebeurt jaarlijks in overleg met de politie, vorig jaar deed men met zes man controles. De politie weet de mogelijke overtreders wel wonen.” “Het is te hopen dat het waar is”, besluit Balcaen.

Tot slot zal Waregem in 2020 deelnemen aan de week van de Duurzame Gemeente, op vraag van Groen. De tweede vraag van Groen werd gesteld door Inge Vandevelde, zij had graag een Parkeer & Zorgsysteem gezien in Waregem zoals in Harelbeke. Veel verzorgers aan huis zijn vrijgesteld van de parkeerbelasting, maar vinden de laatste tijd weer moeilijker een plaats in de buurt van hun bestemming. Hiervoor is in Harelbeke een systeem waarbij thuiszorgverleners gebruik kunnen maken van privé-parkeerplaatsen als deze door de eigenaar zijn aangeduid met een sticker. Daar wringt het schoentje. “In Gent hebben ze dit project ook getest en na vier jaar was er slechts 30 man die zijn parkeerplaats ter beschikking stelde. Harelbeke moet er nog aan beginnen en we zullen hun resultaten afwachten maar tot dan zullen we dit niet invoeren”, reageert schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

“We zullen de vrijstelling van de parkeerbelasting voor thuisverzorgers trouwens ook vervangen door een betalend abonnement aan een gunstprijs voor een uitgebreide groep thuisverzorgers. Dit om misbruik tegen te gaan.”

(JF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.