Diksmuide zit zonder schepenen

Myriam Van den Putte

Waren er nu twee ondertekende voordrachtsakten of niet? Rond die vraag draaide de installatievergadering van de gemeenteraad. Een duidelijk antwoord kwam er niet, maar het waren enkel de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd. Diksmuide zit zo even zonder schepenen.

Even terug naar 14 oktober. Nog voor de verkiezingen was er een gerucht dat CD&V, SP.A-Open en Idee Diksmuide een voorakkoord hadden, mét ondertekende voordrachtsakte. De verkiezingsresultaten leidden echter tot een coalitie tussen CD&V en Idee Diksmuide. Er kwam dus een nieuwe voordrachtsakte, waarbij SP.A uit de boot viel. Volgens de wet mag één persoon geen twee voordrachtsakten ondertekenen… De oppositie kan hiertegen een klacht indienen, maar dan zijn er bewijzen nodig. De nieuwe meerderheidscoalitie nam in elk geval het zekere voor het onzekere en zorgde voor een onverwachte wending tijdens de installatievergadering.

Onwettig

Gaby Verstraete, voorzitter van de installatievergadering, kondigde aan dat er geen schepenvoordrachtsakte was ingediend. “Als er geen ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de installatievergadering wordt bezorgd, beslist de gemeenteraad op de installatievergadering over het aantal te verkiezen schepenen en wordt binnen veertien dagen overgegaan tot afzonderlijke verkiezing van de schepenen onder de gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsleden kunnen daarvoor kandidaat-schepenen voordragen.”

Koen Coupillie, fractievoorzitter van oppositiepartij N-VA, richtte zich daarop rechtstreeks tot burgemeester Lies Laridon (CD&V): “Was de burgemeestersvoordracht waarmee u benoemd bent de enige voordrachtsakte die u ondertekend hebt? Of heeft u, zoals in verschillende media gecommuniceerd werd, meerdere voordrachten ondertekend? Als u weigert een eerlijk antwoord te geven, kan ik niet anders dan mijn vraag richten tot de collega’s van Idee Diksmuide: de voorbije zes jaar hebben we hier samen gestreden voor meer democratie, meer inspraak en transparantie. Waren dit enkel betekenisloze woorden voor jullie? Het feit dat er geen schepenvoordrachten werden ingediend door de nieuwe coalitiepartners CD&V en Idee Diksmuide bevestigt dat er iets onwettigs is gebeurd met de voordrachten. Je mag volgens de wet maar één voordrachtsakte tekenen. Van de leden van de wetgevende macht mag ten minste verwacht worden dat ze zich zelf aan de wetten houden. Omdat u niet ontkent de democratische spelregels aan uw laars te hebben gelapt, roepen wij u en alle andere betrokken gemeenteraadsleden op om een stap opzij te doen en zo een snelle doorstart van het bestuur mogelijk te maken.”

Klacht indienen

“N-VA Diksmuide vraagt dat alle documenten op tafel worden gelegd! Het is dan aan de bevoegde instanties om een oordeel te vellen. Wij willen ons alvast constructief opstellen en reiken de hand naar alle gemeenteraadsleden die niet betrokken zijn in dit schandaal om samen te werken om een eventuele lange procedureslag te vermijden. Onze fractie onderzoekt op dit moment welke stappen, al dan niet juridisch, gezet kunnen worden.”

Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open) pikte in: “Dat de meerderheid CD&V en Idee Diksmuide geen collectieve voordrachtakten voor de vier schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst indiende, bewijst op zich dat er stront aan de knikker is. Iedere gemeenteraadsfractie kan nu kandidaten voordragen uiterlijk drie dagen voor de volgende gemeenteraad van 14 januari. Tijdens deze zitting wordt dan per mandaat gestemd. Of er klacht zal ingediend worden, zal dan nadien moeten blijken.”

Onafhankelijke

Oud-schepen Karlien Ramboer (SP.A) verbaasde iedereen met een openhartig betoog: “Vandaag verlaat ik officieel het SP.A-moederschip en ga ik de komende zes jaar mijn eigen koers varen in de Diksmuidse politieke wateren. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan om deze niet evidente beslissing te nemen. Ik heb een ongelooflijk gevecht gevoerd met mijn verstand, mijn geweten en mijn hart. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt. De samenwerking met de helft van onze verkozen mandatarissen is voor mij onmogelijk geworden is. Het is een publiek geheim dat er binnen onze SP.A-fractie heel wat interne ruzies zijn de laatste vier jaar, wat mij betreft, enkel met de raadsleden De Keyser en Moerman. Het begon allemaal vier jaar geleden met een schepenwissel binnen onze partij toen ik meermaals benaderd werd door raadslid De Keyser om een front te vormen tegen onze lijsttrekker Kurt Vanlerberghe. Ik heb dit steeds geweigerd, want ik had en heb veel respect voor Kurt. Dit viel echter niet in goede aarde bij de clan-De Keyser die geen enkele tegenspraak duldt. Dat leidde tot een aaneenschakeling van conflicten en incidenten binnen onze fractie, met als hoogtepunt de harde interne verkiezingsstrijd, waar interne afspraken niet zijn nageleefd en men alles uit de kast heeft gehaald om tot een afrekening te komen in eigen rangen met als toetje het feit dat ik niet meer verkozen zou worden. Ik weet dat het een illusie is om te denken dat men vrienden kan maken in de politiek. Het is echter ongelooflijk pijnlijk om te ervaren dat je grootste vijanden zich in eigen rangen bevinden.”

Modder gooien

Bieke Moerman kon zich niet bedwingen om te antwoorden. “Jaren heb ik aan den lijve ondervonden waartoe je in staat bent voor een postje. Gedreven door jaloezie en eigenbelang kwam het lelijkste in jou naar boven. In modder gooien en leugens verspreiden zal onze fractie niet meegaan. We kunnen alleen de totale afwezigheid van dankbaarheid vaststellen naar de partij die jou de kans gaf om zes jaar schepen te zijn. Nu er voor jou persoonlijk niets meer in zit, verlaat je onze partij. Maar je neemt je mandaat wel mee als onafhankelijke. Je keert je kiezers – in de eerste plaats nog altijd SP.A-Open-kiezers – daarmee de rug toe.”

Kurt Vanlerberghe ten slotte wilde geen kant kiezen: “Beide mandatarissen leven al enkele jaren op zeer gespannen voet met een hoogtepunt tijdens de voorbije verkiezingscampagne. Ik heb er het afgelopen jaar alles aan gedaan om brandjes te blussen en toch met vereende krachten naar de kiezer te trekken. Dat lukte nog ook. Jammer dat Karline Ramboer nu afhaakt en de partij verlaat om als onafhankelijke te gaan zetelen. Anderzijds besef ik ook wel dat de etterbuil vroeg of laat zou open spatten en dat een verdere samenwerking onmogelijk was geworden. Jammer dat dit afscheid met zoveel vuurwerk gepaard ging.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.