De plannen voor de 200 meterhoge windmolens komen van Engie en Eneco, maar burgercoöperatie Vlaskracht wil daar nu ook aan meewerken. Nochtans is er protest tegen de windmolens: buurtbewoners vrezen voor geluidshinder en slagschaduw. Toch is het interessant om...