Waarom stopt u ermee?

"Ik ben er 65 en heb er bijna een kwarteeuw politiek leven op zitten. Hoewel ik mij momenteel goed in mijn vel voel, mocht ik ook al eens ondervinden dat politiek letterlijk en figuurlijk aan je lijf kan vreten. Het liet mij toe 18 jaar zorgvuldig over de stadskas te waken waarmee ik nu al de langst zetelende financiënschepen ben sinds 1900. Ik ben de Koningin van Engeland niet die wacht tot de opvolger zelf al de pensioengerechtigde leeftijd voorbij is. Als je van oordeel bent dat de jeugd een kans verdient, moet je ze die kans ook gunnen."
...

"Ik ben er 65 en heb er bijna een kwarteeuw politiek leven op zitten. Hoewel ik mij momenteel goed in mijn vel voel, mocht ik ook al eens ondervinden dat politiek letterlijk en figuurlijk aan je lijf kan vreten. Het liet mij toe 18 jaar zorgvuldig over de stadskas te waken waarmee ik nu al de langst zetelende financiënschepen ben sinds 1900. Ik ben de Koningin van Engeland niet die wacht tot de opvolger zelf al de pensioengerechtigde leeftijd voorbij is. Als je van oordeel bent dat de jeugd een kans verdient, moet je ze die kans ook gunnen.""Een stadsrekening gezond houden is even eenvoudig als het moeilijk is. Je moet besparen en dat hebben we dan ook gedaan. We hebben de personeelskost teruggedrongen door gepensioneerden te vervangen door niet-externen, de werkingskosten gedrukt en de toelagen aan derden (OCMW en politie) strikt in de hand gehouden. Dat was niet altijd even gemakkelijk, want bij de opmaak van de begrotingen moesten we al eens schepenen teleurstellen. Maar als je iedereen tevreden wilt houden, maak je uiteindelijk niemand gelukkig. Daarnaast hebben wij bijkomende inkomsten vooral gezocht bij niet-Bruggelingen zoals met de taks op tweede verblijven en de toeristentaks.""Ik begrijp dat meningen kunnen verschillen, dat sommigen een andere visie hebben en zelfs met kritiek kan ik leven als ze gefundeerd is. Maar ik word wel kwaad als men met foutieve argumenten de discussie ondermijnt. Als Geert Van Tieghem zegt dat de stadsschuld in het meerjarenplan zal exploderen, zit hij fout omdat hij negeert dat we pas geld lenen als het nodig is. Zowat elk jaar lenen wij minder dan in het budget is voorzien. Het is intellectueel oneerlijk om de budget- en rekeningcijfers door elkaar te haspelen.""In het begin van mijn schepencarrière hebben we inderdaad verhuurde stadswoningen verkocht aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Het is nu eenmaal geen opdracht van een stadsbestuur om verhuurkantoortje te spelen. Uiteraard heeft de verkoop van stadseigendommen effect op het budget, zij het eenmalig, want ieder pand kan je tenslotte maar een keer verkopen.""Het is misschien beter voor de stabiliteit van het gebouw dat ik er geen stenen in metsel. Het beursgebouwdossier heeft een lange weg afgelegd, maar we zijn de ontknoping nabij. Als we de vastgelegde timing respecteren, kunnen de bouwwerken volgend jaar beginnen en moet het gebouw in 2021 operationeel zijn. De financiering zal gedragen worden door de toeristentaks. Er werd de voorbije jaren al een buffer aangelegd, met de inkomsten van de toeristentaks zullen de komende jaren de afkortingen van de lening betaald worden.""Er is inderdaad een niet onbelangrijke nuance tussen beleid en bestuur: beleid wordt bedacht en uitgestippeld, bestuur geeft concrete vorm aan het beleid. Als je met een andere partij een coalitieakkoord sluit, houdt dat in dat je samen en niet elk afzonderlijk aan de toekomst van de stad werkt. Ik heb een grondige hekel aan egotripperij. Het is de logica zelve dat ik al die tijd nauw en goed heb samengewerkt met burgemeester Landuyt, zoals ik dat ook deed met zijn voorganger Patrick Moenaert.""Dat Brugge een financieel gezonde stad is. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet." "Ik heb ervoor gezorgd dat ik nooit spijt kreeg van zaken die ik niet gedaan heb. Deze stelregel maakt het leven een stuk comfortabeler.""Dat dossier ligt nu in handen van de nieuwe beleidsploeg. Ik blijf achter de genomen beslissing staan. Ondertussen zijn wij al anderhalf jaar bezig met het dossier en staan er internationale teams klaar om het concreet uit te werken. Los van het feit dat de optie van de Garenmarkt veel duurder is, betekent dit dat de stad de greep op de timing compleet zou verliezen. Als de nieuwe bewindsploeg de procedure handhaaft, staat het nieuwe museum er tegen 2023.""Behalve dossiers als de expohal, de voetbalstadions en de uitbreiding van de parking 't Zand is er de pensioenbom. De stadsbesturen moeten immers de pensioenen van de ambtenaren zelf bekostigen. Die kost zal er niet minder op worden met de vergrijzing.""Ik wil Mercedes feliciteren. Zij wordt de 20ste schepen van financiën sinds 1830 en de eerste vrouw! Dat ze met zorgvuldigheid en de bekommernis van een goede huismoeder over de stadscenten mag waken. We stevenen af op 61 miljoen euro reserves. Ze begint niet met lege handen aan een nieuw hoofdstuk in haar carrière.""Ik zou kunnen zeggen dat mijn werk altijd mijn hobby is geweest, maar dan doe ik de waarheid geweld aan. Reizen, fietsen en koken zijn zinvolle tijdsbestedingen. Er met de fiets op uit trekken en onderweg aanschuiven voor een pittig streekgerecht, wordt een vaak te overwegen combinatie."