Brugge verkoopt Franciscuskerk aan school die er een sportzaal van wil maken

© Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De Sint-Franciscuskerk in Sint-Kruis wordt geen fuifzaal noch een wooncomplex, maar een sportzaal voor het Instituut Mariawende-Blydhove. De Stad verkoopt de kerk aan de vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo voor 701.000 euro.

Het dossier voor de herbestemming van deze kerk sleept al jaren aan, deze week vond het Brugs stadsbestuur eindelijk een koper en nam het college een beslissing. Die zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 27 augustus.

Schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem: “Het doel is om het goed te herbestemmen tot een multifunctionele zaal met als hoofdfunctie ‘sportzaal tijdens de schooluren’. De gebouwen werden in oktober 2017 volledig ontruimd en kenden in afwachting van een nieuwe bestemming geen gebruik meer. Er is nu een doorbraak in het dossier. De verkoopprijs bedraagt 701.000 euro en is hoger dan de schattingsprijs. Het is een goede zaak dat leegstand wordt weggewerkt. Er is nood aan ruimte en deze wordt nu positief ingevuld.”

Ontmoetingsruimte

“Door deze verkoop zullen de gebouwen ter beschikking blijven van de ‘gemeenschap’. Het stadsbestuur, de verenigingen en de buurt zullen kunnen gebruikmaken van de sportzaal (na de schooluren) voor recreatief sportgebruik of als polyvalente grote ontmoetingsruimte”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Behoud door herbestemming is steeds het uitgangspunt geweest voor de toekomst van deze kerk die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat. Met de school hebben we daarvoor een geschikte partner gevonden. Het schip van deze modernistische zaalkerk leent zich zonder al te grote werkzaamheden tot het gedeelde en polyvalent gebruik dat we met deze verkoop kunnen realiseren. Een herbestemming die de kenmerken en maatschappelijke betekenis van een waardevol gebouw zo veel als mogelijk weet te respecteren, is zinvol en geslaagd.”

De vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo zal voor deze aankoop een beroep doen op AGION subsidies.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.