86 procent van de Bruggelingen draagt de stad in zijn ‘herte’

De Bruggelingen heeft weer meer vertrouwen in het stadsbestuur. Bijna de helft van de inwoners zegt het bestuur onder Dirk De fauw te vertrouwen. Onder zijn voorganger Renaat Landuyt was het geloof gezakt tot 27 procent.© Davy Coghe
De Bruggelingen heeft weer meer vertrouwen in het stadsbestuur. Bijna de helft van de inwoners zegt het bestuur onder Dirk De fauw te vertrouwen. Onder zijn voorganger Renaat Landuyt was het geloof gezakt tot 27 procent.© Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De Bruggelingen zijn trots op hun stad. Dat blijkt uit de Stadsmonitor, een driejaarlijkse enquête die bij de inwoners peilt naar hun tevredenheid. Burgemeester Dirk De fauw glundert: bijna de helft van de Bruggelingen heeft vertrouwen in het bestuur. Onder zijn voorganger Renaat Landuyt was dit gezakt tot 27 procent.

Om de drie jaar bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur een grote groep burgers over hoe ze het leven, wonen en werken in hun stad ervaren. 1.933 Bruggelingen moesten in deze enquête een antwoord geven op honderd vragen. De resultaten van de recentste bevraging werden woensdag voorgesteld. Die tonen aan dat Bruggelingen zich het gelukkigst voelen van alle inwoners van centrumsteden en trots zijn op hun stad. Ook op het vlak van vertrouwen in het bestuur, communicatie en dienstverlening krijgt de stad goede punten.

“Dit is een rapport waar we allemaal trots op mogen zijn”, reageert burgemeester Dirk De fauw. “Deze schitterende cijfers uit de stadsmonitor zijn een verdienste van ons allemaal: de inwoners, de medewerkers van de stad, het OCMW, de politie, het college en de gemeenteraad. Bovendien werden de burgers bevraagd in volle coronapandemie, een periode waarin het voor ons allen niet altijd even makkelijk werken was.”

“Dat Bruggelingen gelukkig zijn en trots zijn op hun stad maakt van mij niet alleen een zeer tevreden burgemeester, maar ook een zeer tevreden inwoner. We zijn nog niet halverwege de legislatuur, maar toch geven de Bruggelingen aan dat ze vertrouwen hebben in ons beleid en ons bestuur. De stijging is meer dan opvallend.”

“Namens het voltallige bestuur bedank ik onze inwoners voor dit vertrouwen. We zullen er de komende jaren alles aan doen om dit vertrouwen te behouden en ervoor te zorgen dat onze stad de beste plaats in Vlaanderen blijft om te wonen, te werken en te leven. Aan dat hand van deze cijfers zullen we ons beleid verder verfijnen. Ook een goed rapport moet ons blijven prikkelen om zoveel als mogelijk de juiste dingen op de best mogelijke manier te doen voor onze bevolking.”

Vertrouwen opgekrikt

Bij de vorige bevraging in het kader van de Gemeente-Stadsmonitor in 2017 gaf 27 procent van de Bruggelingen aan veel vertrouwen te hebben in het lokaal bestuur. Volgens Dirk De fauw kreeg dat vertrouwen toen een stevige klap. “In 2008 en 2011 was dit vertrouwen nog aanwezig bij de 40 procent van de bewoners, in 2014 zakte dit al naar 36 procent. Maar in 2020 genieten we terug het vertrouwen van 49 procent van de Bruggelingen , een stijging met 22 procentpunt. Zo stijgen we van de twaalfde plaats onder de centrumsteden naar de tweede plaats, vlak na Leuven.”

“Dit betekent dat een kleine helft van alle Bruggelingen veel vertrouwen heeft in het lokale bestuur. Bovendien zakte het percentage van Bruggeling met weinig vertrouwen in het bestuur van 23 procent in 2017 tot 13 procent in 2020.”

Een vergelijking met het vertrouwen in de Vlaamse en federale regering plaatst deze cijfers in de juiste context. Slechts 16 procent van de Bruggelingen heeft veel vertrouwen in de Vlaamse regering en amper 12 procent in de federale regering van ons land.

Ook de relatie van de Bruggelingen met de politie zit blijkbaar snor. Eén op de twee Bruggelingen heeft veel vertrouwen in de politie. Dit is 8 procent meer dan in 2017 en goed voor een tweede plek onder alle centrumsteden, na Leuven.

De mooie resultaten laten zich ook aflezen in hoe trots de Bruggeling op zijn stad is. 86 procent van alle Brugse respondenten gaf aan trots te zijn op zijn stad en maar liefst 94 procent woont graag in Brugge. Op beide vlakken scoort Brugge met enige trots het beste van alle centrumsteden.

Gebuisd

Hoe evalueert de Brugse oppositie deze cijfers? Raf Reuse (Groen): “49 procent van de Bruggelingen vindt dat de stad voldoende inspanningen levert om de bewoners bij veranderingen in hun buurt te betrekken. Hoewel dat cijfer hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde blijft het stadsbestuur gebuisd.”

“In de afgelopen maanden hebben we dat ook concreet kunnen vaststellen door het gebrek aan inspraak bij nieuwbouwprojecten in Assebroek, de herbestemming van woonzorgcentrum Minnewater en de nieuwe sluis in Zeebrugge. De meerderheid heeft nu dus de opdracht om de Bruggelingen veel meer te betrekken bij het beleid. Verder onthoud ik dat onze inwoners heel graag in Brugge leven en een zeer positieve houding hebben ten opzichte van diversiteit. Die cijfers stemmen mij positief.”

Bedroevend

Stefaan Sintobin (VB) stelt: “Als neutrale burger zou je uit de cijfers kunnen afleiden dat alles op wieltjes loopt in Brugge. Quod non. Het valt mij vooral op dat slechts een ‘bedroevend’ 49 procent van de Bruggelingen, en dit in de eerste helft van de legislatuur (!), vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Dit is amper de helft van de bevolking, hoe je het ook draait of keert.”

“De vergelijking met 2017 gaat trouwens niet op omdat men toen op het einde van de legislatuur zat waarbij vooral burgemeester Renaat Landuyt onder vuur lag. Veelbetekenend is ook dat slechts 49 procent van de Bruggelingen vinden dat ze voldoende geconsulteerd worden door het stadsbestuur, wat eigenlijk de facto betekent dat er te weinig inspraak is.”

Constructieve voorstellen

Voor Geert Van Tieghem (N-VA) is de tevredenheid van de Bruggelingen het werk van heel veel mensen en diensten: “En ook van de politiek, zowel van de zittende meerderheid als van de oppositie. Nogal wat van onze constructieve en creatieve voorstellen werden immers door dit stadsbestuur overgenomen, meestal zonder dat te erkennen.”

“Veel projecten die het stadsbestuur nu uitvoert, zijn ook alleen maar mogelijk dankzij de forse ondersteuning vanuit Vlaanderen, zeker op het vlak van cultuur. Denk maar aan 27 miljoen Vlaamse subsidies voor BRUSK. De N-VA-ministers hebben duidelijk een warm hart voor Brugge.”

Transmigranten

“Aandachtspunten, waarvoor dit college te weinig oog heeft, blijven de problematiek van de illegale transmigranten in Zeebrugge, de toegenomen overlast in parken, de leegstand in de binnenstad en het gebrek aan respect voor de Vlaamse eigenheid”, aldus nog N-VA-raadslid Geert Van Tieghem.

Info: www.brugge.incijfers.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier