Een korte geschiedenisles leert ons dat juffrouw 't Felt als enig kind een immense som geld en gronden erfde van haar vad...